Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Wereldleiders op het vlak van ESG vinden we vandaag ook in de Verenigde Staten'

Mary Jane McQuillen, Head of ESG et Portfolio Manager bij ClearBridge

‘De wereldleiders in duurzaamheid bevinden zich verre van allemaal in Europa’, zegt Mary Jane McQuillen bij ClearBridge. Beleggers die begaan zijn met de ESG-criteria vinden aan de andere kant van de oceaan sterk geëngageerde bedrijven die bovendien over stevige fundamenten beschikken.

‘Europese bedrijven genoten lange tijd een grote voorsprong op het vlak van duurzaamheid’, erkent Mary Jane McQuillen, Head of ESG en Portfolio Manager bij ClearBridge, onderdeel van de Franklin Templeton groep. ‘Europa werd zich sneller bewust van de gevaren van de klimaatverandering. En heel wat overheden namen al vrij vroeg beperkende maatregelen. We zien evenwel heel wat Amerikaanse bedrijven die op het vlak van ESG een voortrekkersrol spelen. En we stellen vast dat de leiders in elke sector een grote stimulerende werking hebben.’ 

‘Voor bepaalde indicatoren zoals de diversiteit van teams, staan de Verenigde Staten zelfs een stuk verder’, zegt ze. ‘Ook al ligt het niet altijd meteen voor de hand om zo’n beleid te voeren op wereldschaal. Want heel wat landen laten geen etnische statistieken toe. We houden heel wat aandelen aan van bedrijven die toonaangevend zijn in de globale strijd voor meer duurzaamheid: Microsoft, Deere, Amgen, Trex, Equinix, CVS Health… Op sectorieel vlak groeit het belang van elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, duurzame voeding, lokale producten, en alles wat betrekking heeft op het welzijn en de gezondheid van de maatschappij. De Amerikaanse markt bulkt van de beleggingsopportuniteiten in die domeinen en biedt allerlei soorten kapitalisaties en beleggingsstijlen aan.’

Het belang van stemrechten

ClearBridge benadrukt ook dat actieve beleggers door hun beleggingskeuze en hun rechtstreekse contacten met de bedrijven, de inachtneming van ESG-criteria op scherp zetten. ‘Een actief beheer betekent voor ons een regelmatige en uitvoerige dialoog met de directies van de bedrijven. Daarbij houden we rekening met de specifieke context van de sector’, verduidelijkt de experte. ‘We willen dat de bedrijven waarin we participaties hebben voortdurend vooruitgang boeken op het vlak van ESG. Daarom meten we de positieve impact van ESG op hun prestaties en gebruiken we uiteraard ook onze stemrechten.’

‘Bedrijven die goede resultaten neerzetten op het vlak van duurzame ontwikkeling, beschikken vaak over stevige fundamenten. Dat ondersteunt ook de groei van hun activiteiten’
Mary Jane McQuillen
Head of ESG et Portfolio Manager bij ClearBridge

De ESG-vereisten worden vandaag beschouwd als belangrijke drijvende krachten achter een welvarende maatschappij en economie. En als we het door die bril bekijken, kunnen we ook een interessante analyse maken van de overzeese waarden. ‘Vooral omdat de bedrijven die goede resultaten neerzetten op het vlak van duurzame ontwikkeling, vaak over stevige fundamenten beschikken. Dat ondersteunt ook de groei van hun activiteiten’, zegt Mary Jane McQuillen. ‘De bedrijven zijn spelers op hun eigen terreinen, waar ze miljoenen mensen tewerkstellen. Ze hebben, op hun niveau, enorme inspanningen geleverd en krijgen vandaag steun van de overheden, waardoor duurzaam ondernemen steeds meer de norm wordt. Net zoals in de nabije toekomst alle beleggingen aan de ESG-criteria zullen beantwoorden.’

Kan de stormloop op ESG-waarden de vrees doen ontstaan dat de waarden overgewaardeerd zijn of dat het om een modeverschijnsel gaat? De fondsbeheerder denkt van niet. ‘Deze waarden hebben dan wel de wind in de zeilen, zelf selecteren we alleen bedrijven met een groot potentieel waarvan de positieve impact reëel is en de teams divers zijn. En dat ongeacht hun waardering.’

VOOR MEER INFORMATIE
U vindt de subfondsen en contactgegevens van Franklin Templeton op www.franklintempleton.be - of via uw financieel adviseur

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.