Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De markt van groene obligaties blijft groeien'

Beleggers willen bijdragen tot de wereldwijde inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Dat verklaart het succes van groene obligaties. ‘Die bieden een antwoord op de vraag van beleggers naar meer duurzame beleggingen’, klinkt het bij Generali Investments Partners.

‘Het geld dat wordt opgehaald met de uitgifte van groene obligatie gebruiken we voor duurzame investeringen in overeenstemming met de ESG-principes (de standaarden op vlak van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur, nvdr)’, benadrukt Fabrizio Viola, Fixed Income Portfolio Manager bij Generali Investments Partners.

Concreet geven bedrijven een groene obligatie uit voor een investering die bijvoorbeeld de CO2-uitstoot vermindert. De obligatiebeheerder geeft het voorbeeld van nutsbedrijven. ‘Met een groene obligatie betalen ze voor de transitie van energieproductie met een hoge CO2-uitstoot naar productie lage emissies of zelfs volledig groene productie.’

Duitsland en Italië, ondanks de crisis

Fabrizio Viola, Fixed Income Portfolio Manager bij Generali Investments Partners

Een ander voorbeeld zijn de groene obligaties van vastgoedpromotoren. ‘Zij kunnen die cashvoorraden gebruiken voor energiezuinige gebouwen die voldoen aan de hoogste standaarden’, verduidelijkt Fabrizio Viola. ‘Ook de banken geven groene obligaties uit. Zij kennen op hun beurt groene leningen toe aan kleine ondernemingen die zelf geen toegang hebben tot de markt.’

‘Landen leggen zichzelf ecologische doelstellingen op. Wij verwachten dat de markt voor groene obligaties daardoor sterk zal blijven’
Mauro Valle
Verantwoordelijke voor het obligatiebeheer bij Generali Investments Partners

Groene obligaties zijn niet alleen het speelterrein van bedrijven. Ook internationale instellingen zoals de Europese Investeringsbank en de overheden geven dit soort obligaties uit. Mauro Valle, verantwoordelijke voor het obligatiebeheer bij Generali Investment Partners1, verwacht dat Duitsland en Italië ondanks de crisis snel weer groene obligaties zullen uitgeven. ‘Landen leggen zichzelf ecologische doelstellingen op. Wij verwachten dat de markt voor groene obligaties daardoor sterk zal blijven en zich zal blijven ontwikkelen.’

Betere prestaties

Voor Fabrizio Viola is het duidelijk dat beleggen in groene obligaties beter aanvoelt, omdat deze beleggingen voldoen aan de vereisten op het vlak van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur. Minder bekend is dat ze, aangepast aan het risico, betere rendementen kunnen voorleggen dan de klassieke obligaties. Daar zijn volgens Fabrizio Viola verschillende redenen voor: ‘Groene obligaties worden gewaarborgd door de onderliggende activa waarin geïnvesteerd wordt, de vraag naar dergelijke obligaties is groot terwijl het aanbod klein is, en de gemiddelde rating ligt hoger dan bij vergelijkbare klassieke obligaties.’

‘Groene obligaties worden gewaarborgd door de onderliggende activa waarin ze investeren. De vraag naar zulke obligaties blijft groot terwijl het aanbod beperkt is’
Fabrizio Viola
Fixed Income Portfolio Manager bij Generali Investments Partners

De vraag naar groene obligaties komt van grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. En zowel de banken als de verzekeraars zijn mee op de trein gesprongen. ‘We merken een sterke vraag naar obligaties die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering’, zegt Mauro Valle. ‘We zien dat onder meer bij de fondsen die op een maatschappelijk verantwoorde manier willen investeren. Zij zijn op zoek naar manieren om positief bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen.’

Mauro Valle, verantwoordelijke voor het obligatiebeheer bij Generali Investments Partners

Ook particuliere beleggers tonen steeds meer belangstelling voor groene obligaties. ‘Zij zijn steeds meer begaan met hoe duurzaam de groei is’, bevestigt Mauro Valle. Particuliere beleggers zijn natuurlijk beducht voor greenwashing, onterechte claims dat een investering duurzaam is. Daarom gebruikt Generali Investments strenge filters die opgesteld zijn door zijn intern ESG-onderzoeksteam. Daarnaast doet het ook een beroep op externe data van leveranciers. Mauro Valle besluit dat er meer regels op komst zijn, onder andere vanuit Europa: ‘Het probleem van greenwashing zal daardoor kleiner worden.’

De in dit document opgenomen informatie met betrekking tot de producten en diensten verleend door Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio is louter indicatief. De informatie mag noch volledig, noch deels, worden beschouwd als een beleggingsadvies of aanbod, noch als een gepersonaliseerde aanbeveling of uitnodiging om deelbewijzen, aandelen of andere participaties te nemen in de voorgestelde beleggingsproducten of beleggingsdiensten. De informatie houdt geen verband met of heeft niet als doel de afsluiting van om het even welk contract of verbintenis. Dit document heeft onder geen beding tot doel een strategie aan te bevelen of beleggingsadvies te geven. De informatie opgenomen in dit document wordt op regelmatige basis geüpdatet door Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Die laatste is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden, verliezen of schade die het gevolg zijn van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld is. Generali Investments is het commerciële merk van Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Holding S.p.A. en Generali Investments Luxembourg S.A.. Generali Investments maakt deel uit van de Generali Group opgericht in 1831 in Trieste onder de naam Assicurazioni Generali Austro-Italiche.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.