Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaam beleggen dankzij 360° analyse

Olivier Cassé, Senior Fund Manager bij Sycomore Asset Management en Giulia Culot, Senior Fund Manager bij Sycomore Asset Management ©Antoine Doyen

Generali Investments richt zich sinds 2015 op de silver economy en maakt sinds kort gebruik van een extra analyse ontwikkeld door haar partner Sycomore Asset Management. Deze 360° analyse beoordeelt niet alleen de soliditeit van bedrijven en hun bestuur, maar ook hun sociale, maatschappelijke en milieu-impact.

‘Het grijze goud’ – zoals de markt de vergrijzing van de bevolking soms noemt – is op het vlak van beleggingen een megatrend: een sterke en duurzame groeimotor. Volgens de cijfers van de Verenigde Naties zullen de 60-plussers die momenteel een miljard van de wereldbevolking uitmaken, tegen 2050 met 2 miljard zijn.

‘Een jaarlijkse groei van 2,5 procent (De Verenigde Naties, 2019) die de komende jaren nog zal stijgen’, zegt Giulia Culot, Senior Fund Manager bij Sycomore Asset Management. ‘Door hun stabielere inkomsten zijn senioren voor bedrijven een snelgroeiend koopkrachtig klantensegment.’ Het komt er dus op aan Europese effecten te kiezen uit sectoren die groeien dankzij de vergrijzing: pensioensparen, consumptie en gezondheid. ‘Europa heeft op dat gebied veel knowhow. In China bijvoorbeeld bestaan rusthuizen niet. Wanneer ze het concept in hun land willen uitproberen, doen ze beroep op de kennis van Orpea, een Franse speler.’

‘Gepensioneerden hebben meestal meer koopkracht. Senioren zijn voor bedrijven een snelgroeiend koopkrachtig cliënteel’
Giulia Culot
Senior Fund Manager bij Sycomore Asset Management

‘Door het thema vergrijzing te combineren met een grondige analyse die verder gaat dan het financiële, kunnen we een portefeuille opbouwen die gebaseerd is op duurzame en kwalitatieve groei’, zegt Olivier Cassé, Senior Fund Manager bij Sycomore Asset Management.

De vijf pijlers van SPICE

Het analysemodel SPICE (acroniem voor ‘Society & Suppliers, People, Investors, Clients, Environment) dat Sycomore Asset Management in 2015 ontwikkelde, vertrekt van het idee dat waardecreatie door bedrijven alleen duurzaam kan zijn als die door alle stakeholders wordt gedeeld. ‘Circa 80 criteria werden onderzocht. Een dertigtal daarvan kreeg een score tussen 1 en 5’, vertelt Anne-Claire Imperiale, co-verantwoordelijke van het ESG-onderzoek bij Sycomore Asset Management.

‘Door het thema vergrijzing te combineren met een grondige analyse die verder gaat dan het financiële, bouwen we een portefeuille op die gebaseerd is op duurzame en kwalitatieve groei’
Olivier Cassé
Senior Fund Manager bij Sycomore Asset Management

‘De eerste groep stakeholders, ‘Society & Suppliers’, omvat de impact op de maatschappij in haar geheel, het maatschappelijk nut van producten en diensten beoordeeld volgens de Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de ‘burgerzin’ van de onderneming en maatschappelijke bijdrage ervan’, vervolgt ze. ‘De pijler ‘People’ omvat het menselijk kapitaal binnen de onderneming: de zin die aan het ondernemingsproject gegeven wordt, de kwaliteit van de werkomgeving, de betrokkenheid van de directie, gezondheid en veiligheid, sociale dialoog, diversiteit en billijke verloning.’

‘Investors’ evalueert hoe robuust de waardecreatie en de marktpositie van de onderneming is. Ook de beleids- en verloningsaspecten zitten in deze groep. ‘Want volgens ons mag een bedrijfsleider op één dag niet meer verdienen dan het gemiddelde jaarloon van een loontrekkende van het bedrijf. De stakeholdersgroep ‘Clients’ omvat de businessuitdagingen op het vlak van klanten: kwaliteit, digitalisering van de activiteiten, tevredenheid en bescherming van gegevens.’

De laatste letter van het acroniem heeft betrekking op het milieu en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden, de mogelijke gevaren die het businessmodel loopt door ecologische transitie en de fysieke risico’s van de klimaatverandering. De analyse van het transitierisico volgt een life cycle analysis, gebaseerd op de Net Environmental Contribution (NEC). Die meet de mate waarin elke activiteit bijdraagt tot de ecologische transitie en de mate waarin het model compatibel is met de milieudoelstellingen op lange termijn.

Sycomore Asset Management heeft beslist om, via een pre-concurrentieel en collaboratief open-source platform (https://nec-initiative.org), de Net Environmental Contribution (NEC) te delen. ‘De NEC moet de maatstaf worden voor de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de ecologische transitie. Het platform is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens rond life cycle analyses. Zowel beleggers als bedrijven maken er gebruik van’, benadrukt Anne-Claire Imperiale.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.