Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

SRI: duurzame schokgolf in het investeringslandschap

Olivier Cassé, SRI Fund Manager bij Generali Investments en Jean-Marc Pont, Senior Investment Specialist bij Generali Investments ©Antoine Doyen

Sinds het klimaatakkoord van Parijs (COP 21) in 2015 is het financiële landschap grondig veranderd. Duurzaam investeren boomt als nooit tevoren. Ook bij particuliere beleggers stijgt de vraag.

‘SRI, voluit Social Responsible Investing, is een investeringsthema bij aandelenfondsen’, zegt Olivier Cassé, SRI Fund Manager bij Generali Investments. ‘Het kernidee?  Je presteert beter als je rekening houdt met de drie ESG-factoren: milieu (Environment), sociale aspecten (Social) en deugdelijk bestuur (Governance).’

Religieuze en ethische wortels 

SRI heeft zijn wortels bij religieuze en filantropische bewegingen (bv. de Quakers in het Verenigd Koninkrijk) die in de 18de eeuw al richtlijnen uitvaardigden voor hun leden over ethisch bankieren en zakendoen.

In 2006, werd maatschappelijk verantwoord beleggen internationaal erkend door het Wereldpact van de VN (UN Global Compact).

‘Eerst ging ESG vooral om eenvoudige uitsluitingscriteria, waarbij hoofdzakelijk institutionele investeerders niet meer investeerden in bijvoorbeeld tabaks- en alcoholproducenten of wapenfabrikanten’, zegt Jean-Marc Pont, Senior Investment Specialist bij Generali.

‘Wat vooral opvalt, is de steile opkomst van de markt voor particuliere SRI-beleggingen.’
Olivier Cassé
SRI Fund Manager bij Generali Investments

Intussen zijn de ethische filters sterk verfijnd. ‘Bij Generali Group zijn sinds 2006 meer dan 300 miljard euro aan investeringen uitgebreid gescreend door de ethische filter van de groep’, zegt Cassé. ‘Na die analyse vermijden we om activa met grote ESG-risico’s in portefeuille te nemen’, aldus Jean-Marc Pont.

Particulier belegt duurzaam 

Jean-Marc Pont, Senior Investment Specialist bij Generali ©Antoine Doyen

Een eerste grote stap voorwaarts in SRI kwam er na de financiële crisis van 2008. ‘Investeerders werden voorzichtiger. Na de financiële crisis besteedden ze meer aandacht aan financiële risico’s en geleidelijk aan ook aan de extra-financiële risico’s’, stelt Pont. ‘Het besef groeide dat SRI een aantal risico’s beperkt. Intussen bewijst academisch onderzoek ook dat SRI-investeringen gemiddeld even goed of zelfs beter renderen dan gewone niet-duurzame fondsen en investeringen.’

Sinds de klimaatakkoorden van Parijs, de COP-21 van december 2015, is het klimaatthema niet meer uit de actualiteit weg te branden. ‘Regeringen, wetgevers, media en het grote publiek zijn op de boot gesprongen’, weet Cassé. ‘Sindsdien reppen fondsenbeheerders, verzekeraars en privébanken zich om aan de verwachtingen van hun klanten tegemoet te komen. De trend naar impactvolle investeringen en SRI is, net zoals de bio-trend in de voedingssector, niet meer te stuiten.’

Olivier Cassé, SRI Fund Manager bij Generali Investments ©Antoine Doyen

Wat vooral opvalt, is de steile opkomst van de markt voor particuliere SRI-beleggingen. ‘Voor de COP21, waren particuliere beleggers nog maar goed voor 5% procent van de uitstaande bedragen in SRI’, zegt Pont. ‘Nu is dat ongeveer 30%’, zegt Jean-Marc Pont.

Kwaliteit en engagement 

‘Bij Generali Investments,  de koepel van de activabeheerders van Generali Group, bieden we een aantal fondsen die voldoen aan de ESG-criteria’, zegt Pont. Een team van vijf ESG-analysten screent ongeveer 500 Europese aandelen per sector en op basis van relevante ESG-criteria. De fondsbeheerders bouwen op basis van die selecties een portefeuille uit.

‘SRI-producten worden een must have voor beleggers.’
Jean-Marc Pont
Senior Investment Specialist bij Generali Investments

‘Een eerste strategische pijler is de kwaliteit van onze ESG-analyses’, zegt Jean-Marc Pont. ‘We zijn al actief sinds 2010. Dankzij die lange geschiedenis hebben we ESG-governance binnen de bedrijven die wij volgen zien evolueren. Zo kunnen we waar nodig onze vragen bijstellen om zo relevant mogelijk te zijn.’

‘Onze tweede strategische pijler is onze dialoog of ESG-engagement’, zegt Pont. ‘Gescreende bedrijven ontvangen systematisch de conclusies van onze ESG-analyses: hun specifieke resultaten maar ook hoe ze zich verhouden ten opzichte van concurrenten in hun sector. Zo moedigen we hen aan om hun ESG-governance verder uit te bouwen. een positieve manier op weg naar zinvoller zakendoen. Ook via onze stem in de aandeelhoudersvergaderingen streven we naar een positieve impact op hun ESG-governance.’

 

Deze communicatie vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en visie houden geen rekening met de specifieke persoonlijke omstandigheden van elke belegger en kunnen in geen geval worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies, noch als beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Generali Investments is de commerciële benaming van Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et de Generali Investments Holding S.p.A. (gezamenlijk, Generali Investments.

Er bestaat geen enkele garantie dat een beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.