Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Vergrijzing als groeimotor van uw beleggingen

Olivier Cassé, SRI Fund Manager bij Generali Investments ©Antoine Doyen

Tegen 2045 verwacht men wereldwijd een verdubbeling van het aantal senioren. Ook hun beschikbaar kapitaal zal aanzienlijk toenemen. Hoe profiteert u als belegger op een verantwoordde manier van die megatrend?

Inspelen op megatrends is in bij vermogensbeheerders, zowel voor een institutioneel als voor een particulier publiek. Drivers zijn de toegenomen behoefte aan duidelijke beleggingsproducten binnen segmenten met een groot potentieel, de nood om te begrijpen waar geld naartoe gaat en het verlangen om kapitaal op een ethische manier te laten renderen.

‘Vergrijzing is een goed voorbeeld van zo’n megatrend’, zegt Olivier Cassé, SRI Fund Manager bij Generali Investments. Volgens de VN zijn er nu wereldwijd ongeveer 900 miljoen 60-plussers, tegen 2045 worden dat er ongeveer 2 miljard. Bovendien hebben die 60-plussers in vele landen een groter beschikbaar inkomen dan de gemiddelde bevolking. ‘Tegen 2020 bedraagt de wereldwijde koopkracht in dat segment ongeveer 15.000 miljard dollar’, stelt Olivier Cassé.

‘Bedrijven met producten en diensten voor senioren zullen hun klantenbasis de komende jaren sterk zien groeien.’
Olivier Cassé
SRI Fund Manager bij Generali Investments

Bedrijven met interessante producten en diensten voor senioren hebben de komende jaren meer kans om hun activiteiten te zien groeien. Ze zijn dan ook goed geplaatst om een duurzame stijging van hun winstgevendheid te creëren.

Verdubbeld in een jaar tijd

‘Bij Generali Investments zetten we niet alleen in op de vergrijzing’, zegt Cassé. ‘We combineren een thematische aanpak met een zogenaamde ‘SRI’-filter (sociaal verantwoord investeren). Dit laat ons toe om enkel bedrijven te selecteren die goed scoren op ESG-criteria (Environmental, Social & Governance).’ Die dubbele positionering was bij de lancering drie jaar geleden erg vernieuwend en slaat aan bij de klanten. Deze strategie is goed voor bijna 400 miljoen euro activa onder beheer, een verdrievoudiging in iets meer dan een jaar tijd.

‘Vergrijzing en sociaal verantwoord investeren zijn twee thema’s die momenteel beleggers sterk interesseren.’
Olivier Cassé
SRI Fund Manager bij Generali Investments

‘Vergrijzing en sociaal verantwoord investeren zijn twee thema’s die elke belegger interesseren’, zegt Cassé. ‘De sociale en maatschappelijke dimensies van deze twee trends zijn makkelijk te begrijpen en hebben betrekking op ons allemaal.’

Financiële zekerheid 

Om interessante bedrijven te selecteren, mikt het beheerteam op drie grote pijlers: pensioen- en spaarproducten, gezondheid en consumptie.

‘Mensen die de pensioenleeftijd naderen, bereiden hun pensioen financieel voor, wat een opportuniteit is voor spelers die spaaroplossingen aanbieden. Gepensioneerden verkeren vandaag vaak nog in goede gezondheid en beschikken over voldoende koopkracht om geld uit te geven aan reizen, vrije tijd, cosmetica en luxe. Ten slotte groeien met de leeftijd de kosten voor de gezondheidszorg. We screenen zowel farmabedrijven als organisaties die gespecialiseerd zijn in medische uitrusting en diensten, zoals opticiens, of leveranciers van hoorapparaten of tandimplantaten.’

Belangrijke groeimotor 

‘Drie vragen gidsen ons bij de selectie van bedrijven’, zegt Cassé. ‘Biedt het bedrijf een antwoord op de uitdagingen van de vergrijzing? Dat is voor ons de kernvraag. De vergrijzing moet een van de belangrijkste groeimotoren zijn. De andere vragen zijn: ‘is het bedrijf ESG-compliant?’ en ‘is het interessant gewaardeerd?’.

‘Uiteraard willen we zinvol beleggen in een groeithema combineren met interessant rendementen.’
Olivier Cassé
SRI Fund Manager bij Generali Investments

De beoordeling van die waardering gebeurt volgens de Discounted Cashflow-methode (DCF), geactualiseerde toekomstige kasstromen. ‘Dat is een dankbare tool om de intrinsieke waarde van het bedrijf aan de beurskeurs te toetsen. Het geeft ons een duidelijk zicht op de potentiële herwaardering van een onderneming en maakt een rationeel beheer van onze portefeuille mogelijk’, aldus Cassé. ‘ Uiteraard willen we zinvol beleggen in een groeithema combineren met interessante rendementen.’

 

Deze communicatie vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en visie houden geen rekening met de specifieke persoonlijke omstandigheden van elke belegger en kunnen in geen geval worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies, noch als beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Generali Investments is de commerciële benaming van Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et de Generali Investments Holding S.p.A. (gezamenlijk, Generali Investments.

Er bestaat geen enkele garantie dat een beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.