Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Motivatie van medewerkers: wat speelt mee achter de schermen?

Van links naar rechts: Julie de Fays, HR Business Partner bij Group S; Ilse Speliers, HR Business Partner Group S; Nathalie Wellemans, Senior Legal Advisor bij Group S.

Goede kandidaten aantrekken en medewerkers motiveren met extralegale voordelen? Ja, dat kan, maar dat alleen volstaat niet. Een sociaal secretariaat kan de brug slaan tussen talentvolle kandidaten op zoek naar zingeving en werkgevers op zoek naar mirakeloplossingen.

Zin geven aan je werk: de persoonlijke zoektocht kwam sterk in de kijker te staan tijdens de voorbije lockdowns. Het is een element dat momenteel sterk doorweegt in de balans tussen vraag en aanbod. ‘Kandidaten zijn niet meer alleen op zoek naar een job of loon: ze willen dat hun waarden en de visie van de onderneming bij elkaar aansluiten’, analyseert Julie de Fays, HR Business Partner bij Group S. ‘Dit past in een langetermijnaanpak vanuit een win-winoptiek.”

Kandidaten zijn niet meer alleen op zoek naar een job of loon: ze willen dat hun waarden en de visie van de onderneming bij elkaar aansluiten.
Julie de Fays
HR Business Partner bij Group S

Stabiliteit, interne mobiliteit en autonomie

Vanuit een meer organisatorisch oogpunt wordt deze tendens bevestigd: ‘Medewerkers streven naar een optimaal evenwicht tussen werk en privé’, zegt Ilse Speliers, HR Business Partner bij Group S. ‘De werkgever moet dus de kandidaat weten te vinden die zijn job niet als een noodzaak, maar als een passie ziet.’ Verder behoren stabiliteit, interne mobiliteit en autonomie altijd tot de criteria van kandidaten en medewerkers.’

Ondanks die nieuwe motivatiehefbomen blijven extralegale voordelen zeer gegeerd. ‘Het doel is het nettoloon te optimaliseren en de werkgever te behoeden voor een hoger brutoloon’, onderstreept Nathalie Wellemans, Senior Legal Advisor bij Group S. ‘Afhankelijk van de situatie bestaan er heel wat geschikte wettelijke mechanismen. Het is onze opdracht om werkgevers te begeleiden naar een ideaal loonpakket. Wij publiceren trouwens elk jaar een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de alternatieve verloningselementen.’

De grote klassiekers

Ja, in België neemt de bedrijfswagen nog altijd een belangrijke plaats in. Daarnaast heb je vandaag ook het mobiliteitsbudget dat een meer duurzame mix mogelijk maakt met bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de fiets. Bij de ‘grote klassiekers’ vermeldt Nathalie Wellemans ook de maaltijdcheques, ecocheques en verzekeringen. ‘Ze vormen een stevige basis die nog altijd op prijs gesteld wordt, ook al zien we dat werkgevers alternatieve verloningen herontdekken, zoals niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, de winstpremie en de tegemoetkoming in het individueel pensioensparen.’

Het is onze taak om werkgevers te begeleiden bij het samenstellen van een ideaal loonpakket.
Nathalie Wellemans
Senior Legal Advisor bij Group S

Een bonus toekennen op basis van collectieve targets? Dit mechanisme, dat de naam ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ meekreeg, is nog beter bekend als ‘cao 90’. ‘Het staat in de top 3 van de voordelen die onze klanten toekennen’, geeft de juridisch experte aan. ‘En dat is niet verwonderlijk, want die bonus is volledig vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing zolang het grensbedrag niet overschreden wordt. Bovendien ligt de werkgeversbijdrage minder hoog dan bij een gewoon loon.’

De winstpremie wint dan weer aan populariteit sinds de invoeringsprocedure vereenvoudigd werd. ‘De algemene vergadering kan met een meerderheid van stemmen beslissen om die bonus onmiddellijk uit te keren aan alle medewerkers. Dit voordeel is echter voorbehouden voor vennootschappen (maar geldt bijvoorbeeld niet voor vzw’s, n.v.d.r.) en is verplicht collectief, wat een nadeel kan vormen.’

Last but not least willen werkgevers steeds vaker mee betalen aan het individueel pensioensparen. ‘Een haalbaar en interessant mechanisme, op voorwaarde dat het gekoppeld is aan een groepsverzekering en dat het geld niet via de werknemer passeert.’

Het menselijke aspect niet uit het oog verliezen kan wonderen verrichten.
Ilse Speliers
HR Business Partner bij Group S

De mens centraal

Wanneer de samenstelling van het loonpakket vastligt, is er alsnog ruimte om de motivatie te stimuleren. Volgens Julie de Fays is één ding zeker: ‘Telewerken zal een blijvende rol spelen in de motivatie en op dat vlak gaan we een nieuw tijdperk in. Ook bevorderlijk voor de motivatie zijn het vermogen om de medewerker te coachen, de juiste tools aan te reiken of een vorm van ownership toe te kennen.’

‘En de oplossing is vaak eenvoudiger dan je zou denken’, besluit Ilse Speliers. ‘Het menselijk aspect niet uit het oog verliezen kan wonderen verrichten.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.