Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

CBR groeves: waardevolle habitats voor talrijke dier- en plantsoorten

HeidelbergCement, het moederbedrijf van de Belgische cementproducent CBR, telt wereldwijd meer dan duizend groeves en delfplaatsen. Als koploper in de sector op dat gebied zet de groep zich in voor het beheer van de biodiversiteit tijdens en na de ontginning. En dit door een brede diversiteit aan lokale fauna en flora te promoten.

‘In tegenstelling tot de gangbare opinie gaan het ontginnen van groeves en biodiversiteit gepaard’, zegt Rob Huydts, Senior Environmental Sustainability Manager. ‘De groeves van CBR herbergen een rijke biologische verscheidenheid. Dat is het resultaat van een beleid dat we vele jaren geleden hebben ingevoerd. Allerlei inspanningen en initiatieven worden regelmatig ondernomen om de biologische soorten die aanwezig zijn op onze productielocaties te beschermen en zelfs te ontwikkelen. En het begint zeker met de opleiding van onze medewerkers. Ze zijn getraind om speciale soorten te herkennen, te weten wanneer de gevoelige broedperiodes aanbreken en hoe ze hun werk in de groeves moeten aanpassen om planten en dieren te beschermen.’

Natuurorganisaties

Rob Huydts, Senior Environmental Sustainability Manager bij CBR ©doc

Op het vlak van biodiversiteit heeft CBR concrete doelstellingen en streefcijfers. ‘Onze groeves vormen een buitenkans voor de studie en de bescherming van de dier- en plantensoorten. Dit doen we in nauwe samenwerking met natuurorganisaties. Samen met hen controleren, meten en bewaken we de aanwezige dier- en plantensoorten. Zo kunnen we perfect de fauna en flora binnen de groeves vergelijken met die daarbuiten. Daaruit blijkt dat de biodiversiteit binnen de sites meestal groter is. In steengroeves vinden wij soorten zoals bijvoorbeeld de uil-groothertog, de rugstreeppad, oeverzwaluwen, de Veldparelmoervlinder of sommige orchideeën.’

‘Uit studies blijkt dat de biodiversiteit binnen de groeven meestal groter is dan daarbuiten.’
Rob Huydts
Senior Environmental Sustainability Manager bij CBR

‘We voorzien ook natuurpaden in sommige van onze groeves die  toegankelijk zijn voor het publiek onder de verplichte begeleiding van een natuurgids.’

Quarry Life Award

CBR. Al 90 jaar kan je op ons bouwen.

In 2011 lanceerde de HeidelbergCement Groep de Quarry Life Award, een wetenschappelijke en educatieve wedstrijd die om de twee jaar loopt. Bedoeling is om het bewustzijn rond de biologische waarde van groeves te verhogen en nieuwe manieren te vinden om deze te verbeteren.

Begin 2020 zal de vijfde editie worden aangekondigd. CBR zal ook deze editie weer deelnemen.

'Met de Quarry Life Award willen we de kennis en de bewustmaking rond ecologische groeve-uitbating verbeteren’
Rob Huydts
Senior Environmental Sustainability Manager bij CBR

'Met deze Quarry Life Award willen we de kennis en de bewustmaking rond ecologische groeve-uitbating verbeteren’, zegt Rob Huydts. ‘De geselecteerde projecten concurreren op nationaal en internationaal niveau met elkaar. Dat leidde al tot opmerkelijke initiatieven, die positieve effecten hebben op de lokale fauna en flora. De eerste 4 edities van deze wedstrijd waren een groot succes en tonen ook aan dat HeidelbergCement gelijk heeft om dit thema centraal te stellen in haar bekommernissen.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.