Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Duurzaamheid moet je in de hele cementsector aanpakken'

De reductie van CO2-uitstoot is een belangrijke uitdaging voor de cementindustrie. Als grote speler wil HeidelbergCement zijn ecologische voetafdruk verkleinen door volop te investeren in innovaties die de duurzaamheid van de sector vergroten. ‘80 procent van ons R&D-budget vloeit naar innovatieve technieken die de CO2-uitstoot beperken.’

HeidelbergCement, in België actief via CBR, Inter-Beton en Sagrex, wil het voortouw nemen in duurzaamheid. ‘In Europa hebben we een marktaandeel van bijna 25 procent’, illustreert Group Director Alternative Resources Jan Theulen. ‘Het is dan ook logisch dat we onze verantwoordelijkheid opnemen en iedereen op sleeptouw nemen. Want duurzaamheid moet je in de hele sector aanpakken.’

Die voortrekkersrol vormt een uitdaging voor de groep, maar creëert volgens Jan Theulen ook heel wat kansen. ‘Onze inspanningen worden geapprecieerd door de markt, onze aandeelhouders en potentiële werknemers’, stelt hij vast. 

Jan Theulen, Group Director Alternative Resources ©doc

En die inspanningen zijn niet gering. Ter illustratie: 80 procent van ons volledige R&D-budget vloeit naar innovatieve technieken die de CO2-uitstoot beperken. Onze ambitie? Tegen 2030 onze CO2-voetafdruk reduceren met 30 procent in vergelijking met 1990. En ten laatste tegen 2050 volledig CO2-neutraal beton aanbieden.’

Europees project

De deelname aan het Europese LEILAC-project (kort voor Low Emissions Intensity Lime And Cement) moet deze doelstellingen mee verwezenlijken. ‘HeidelbergCement maakt deel uit van een consortium van bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra die samen een techniek ontwikkelen voor een efficiënte CO2-scheiding bij cementproductie’, legt Jan Theulen uit.

‘Met innovatieve technologie en door onze R&D-activiteiten te bundelen, willen we tegen 2050 volledig CO2-neutraal beton aanbieden.’
Jan Theulen
Group Director Alternative Resources

CBR. Al 90 jaar kan je op ons bouwen.

‘Het proefproject loopt sinds 2016 op onze CBR-site in Lixhe. Daar hebben we een speciale reactor gebouwd. De eerste praktijkproeven zijn intussen achter de rug, en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Het proefproject stopt eind 2020: tegen dan moet de technologie voldoende ontwikkeld zijn om ze op grote schaal te kunnen toepassen.’ (Zie kader)

Vliegas en slak

Streven naar CO2-neutraliteit betekent ook: zoeken naar alternatieve grondstoffen en vervangende brandstoffen. Jan Theulen: ‘Daar is CBR vandaag al de koploper binnen de HeidelbergCement Groep. We gebruiken bijvoorbeeld de bijproducten uit andere sectoren als grondstoffen voor onze productieprocessen.

Als alternatieve brandstoffen geven we de voorkeur aan klimaatneutrale biomassa, zoals diermeel en slib. Die garandeert de benodigde temperatuur in onze ovens, zorgt tegelijkertijd voor een aanzienlijk verlaagde CO2-uitstoot en heeft geen impact op de kwaliteit van onze producten.’ 

LEILAC, een proefproject om de CO2-uitstoot van cementbedrijven te verlagen

Bij de productie van cement wordt CO2 onttrokken aan kalksteen. Dat vergroot uiteraard het broeikaseffect. Maar het LEILAC-project waaraan onder meer CBR deelneemt, kan daar grondig verandering in brengen, aldus Carl Geurts, Operation Support Engineer van LEILAC.

‘Bij het opwarmen van 100 ton kalksteen verkrijg je 56 ton kalk en 44 ton koolstofdioxide’, zegt Carl Geurts. ‘Om de CO2-uitstoot te verlagen moet het gas dus tijdens dit opwarmingsproces worden opgevangen zodat het niet in de atmosfeer terechtkomt.’ Dat lijkt eenvoudig, maar het is moeilijk in de praktijk te brengen, omdat de CO2 in cementbedrijven vermengd is met andere gassen waarvan het moeilijk gescheiden kan worden. 

Het LEILAC-project pakt net dat probleem aan. Het project is op touw gezet door een industrieel consortium van cementbedrijven waaronder HeidelbergCement, waarvan het Belgische CBR deel uitmaakt. De CBR-site in Lixhe, dicht bij Luik, is trots dat de indrukwekkende verwarmingstoren die centraal staat in het project, bij hen opgesteld staat. ‘De oplossing voor het probleem van de CO2-uitstoot zit in het ontwerp van de toren’, onthult Carl Geurts. De LEILAC-toren in Lixhe bevat in de kern een buis van 34 meter hoog en 1,8 meter breed vervaardigd uit staal van uitzonderlijke kwaliteit. De CO2 wordt via de bovenkant weggezogen in een toestel dat “cycloon” wordt genoemd en waar de stofdeeltjes worden gefilterd.

‘Vandaag verwerken we in Lixhe circa 7 ton per uur’, vervolgt de ingenieur. ‘We willen dat opvoeren tot 10 ton per uur. Op termijn zullen we hiermee de bijdrage van de sector tot de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide kunnen doen dalen met meer dan 60%, besluit Carl Geurts.

Het LEILAC-project in cijfers

  • "Low Emissions Intensity Lime and Cement"
  • Start: 2016
  • Duur: 5 jaar
  • Doelstelling op termijn: alle CO2 opvangen die geproduceerd wordt door de omzetting van kalksteen in kalk
  • Gedragen door 11 industriële bedrijven en onderzoekscentra: HeidelbergCement, Lhoist, Tarmac, Quantis, CarbonTrust, ECN, Calix, Imperial College London, Cemex, Solvay, PSE
  • Financiering: 21 miljoen euro (12 komt van het Horizon 2020 programma van de Europese Unie, 9 van de consortiumleden)

Wist je dat…

Algen groeien aanzienlijk beter wanneer ze gevoed worden met CO2 die uit het cementproductieproces komt.

Dat ontdekten onderzoekers van HeidelbergCement die met microalgen experimenteerden. Daarna kunnen de algen gebruikt worden als veevoeder of voedingsstof voor de viskwekerij. Ze blijken rijk te zijn aan proteïnen, vetzuren en vitamines. Intussen werd samen met het Nederlandse Omega Green een productielocatie in Marokko in gebruik genomen. Daar wordt getest of de CO2-omzetting commercieel kan ingezet worden om op grote schaal microalgen te kweken.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.