Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'Volledig Belgische producten voor onze klanten'

Cement is aanwezig in ons dagelijks leven, maar er zit heel wat achter. Of het nu gaat om openbare werken, infrastructuurwerken, woningbouw, metselwerk of betontoepassingen. Het Belgisch cementbedrijf CBR, dat deel uitmaakt van de HeidelbergCement Groep, produceert en commercialiseert lokaal.

‘Ons bedrijf viert zijn negentigjarig bestaan in België’, zegt Franck Vandervelde, Technical Advice Coordinator bij CBR. ‘Het hoeft dus geen betoog dat we de behoeftes van de markt zeer goed kennen. Bovendien beheren we de volledige productieketen helemaal zelf, van de ontginning tot de commercialisering. Onze klanten, onze fabrieken, onze kalksteengroeves, allemaal zijn ze lokaal.’

Kwaliteitsmanagement van A tot Z

Franck Vandervelde, Technical Advice Coordinator bij CBR ©DOC

Om cement te produceren, moet je kalksteen ontginnen. Die moet je mengen met andere grondstoffen. Vervolgens gaat alles in een oven op 1.450°C en krijg je ‘klinker’, het basiselement voor de productie van cement. Naargelang het soort cement dat je wilt bekomen, moet je de klinker vermalen met andere bestanddelen, zoals, onder andere, slak, vliegas of kalksteenfiller. Afhankelijk van de toepassing en de technische vereisten bestaat er een zeer grote variëteit aan cementsoorten.

‘Deze cementproductie gebeurt volledig lokaal’, bevestigt Joris Schoon, Total Quality Manager bij CBR. CBR beschikt over vier productie-eenheden die allemaal in België liggen: twee cementmaalderijen in Gent, een fabriek in Antoing in de streek rond Doornik, en een fabriek in Lixhe nabij Luik. 

 ‘Onze vestiging in Antoing gebruikt Doornikse kalksteen uit de nabijgelegen groeve om klinker te maken, een halffabricaat dat gebruikt wordt bij onze cementproductie in Gent. Ook aan de andere kant van het land, in Lixhe, zijn we aanwezig. Zo bekomen wij een geïntegreerd productieproces, waarbij we de touwtjes van A tot Z zelf in handen houden. Door een Belgische klinkerproducent te zijn, gebruiken wij voor 95% lokaal geproduceerde grondstoffen.’

‘Lokaal produceren heeft een positieve impact op onze ecologische voetafdruk.’
Franck Vandervelde
Technical Advice Coordinator bij CBR

Duurzaam transport

CBR. Al 90 jaar kan je op ons bouwen.

Lokaal produceren heeft een grote impact op de ecologische voetafdruk van de groep. ‘Onze ovens liggen in de onmiddellijke nabijheid van de kalksteenafzettingen. Zo kunnen we het vervoer tot een minimum beperken’, zegt Franck Vandervelde. ‘De geografisch gespreide locaties garanderen duurzame transporten naar de klanten, die eveneens verspreid zijn over het hele land. We zetten sinds jaren ook actief in op het leveren per schip, om de gebreken van het wegtransport (mobiliteit, milieu,…) te omzeilen. 

‘Wij gebruiken bijna uitsluitend lokaal geproduceerde grondstoffen.’
Joris Schoon
Total Quality Manager bij CBR

‘CBR behoort weliswaar tot een internationale groep, maar is een puur Belgische speler’, stelt Joris Schoon. ‘Dat heeft uiteraard ook positieve gevolgen voor de plaatselijke tewerkstelling. De HeidelbergCement Groep is een belangrijke werkgever in ons land.’

Technisch advies

‘In onze drie gespecialiseerde onderzoekslaboratoria – chemie, beton en granulaten – voeren we proeven en tests uit’, gaat Joris Schoon voort. ‘Zo kunnen we een constante kwaliteit verzekeren en onderzoeken hoe bepaalde parameters het eindproduct beïnvloeden. Onze Account Managers, die bijgestaan worden door Technisch Adviseurs, vertalen de vragen van de klanten naar concrete onderzoeksprojecten en technisch advies. We beschouwen deze klanten als onze partners.’

‘Neem nu bijvoorbeeld dooizout’, zegt Franck Vandervelde. ‘De fysico-chemische reactie die dooizout veroorzaakt, kan schadelijk zijn voor het betonoppervlak. De technische kwaliteiten van dat beton moeten hoger liggen dan die van beton dat niet aan dooizout wordt blootgesteld. Maar ook chloriden kunnen wapening doen roesten, waardoor de volledige constructie in gevaar komt. Wij kunnen de penetratie van die bestanddelen meten en zo beton met een levensduur van 100 jaar garanderen.’ 

De laatste jaren hebben klanten meer en meer nood aan duurzame producten. ‘Wij hielpen onlangs een van onze klanten bij het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk. Dat kon door cement met minder CO2-impact te gebruiken en door zijn productieproces aan te passen.’

BENOR-certificering

Het lokale karakter van CBR heeft ook een impact op de producten zelf. ‘Om kwaliteit te kunnen garanderen, werken we altijd binnen een Europees genormaliseerd kader’, legt Joris Schoon uit. ‘Je weet wel: de CE-normering. Maar we willen ook voldoen aan de typische Belgische wensen, die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan onze eigen klimatologische omstandigheden. Daarvoor baseren we ons aanvullend op de vaak strengere BENOR-certificering. In onze verschillende productiecentra hebben we specifieke labs voorzien, en daar worden routinecontroles uitgevoerd op deze CE- en BENOR-normen.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.