Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

1 op de 5 fietsende werknemers trapt betaald naar kantoor

©Shutterstock

Nooit eerder leaseden zoveel Belgen een fiets via het werk. Maar hoe werkt dat? En is dat voordelig?

De elektrische fiets domineert stilaan het straatbeeld. Dat komt voor een deel door de populariteit van fietsleasing, want meer en meer Belgen leasen een fiets via hun werkgever. Uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta blijkt dat fietsleasing in de eerste helft van 2022 een record heeft bereikt: 1,3 procent van de werknemers in ons land heeft een leasefiets van het werk. In de eerste helft van dit jaar pendelden 9,1 procent meer werknemers met een leasefiets naar kantoor in vergelijking met vorig jaar.

Het is niet alleen een groene manier om naar het werk te pendelen, het kan werknemers financieel een extraatje opleveren met een maximum van 0,25 euro fietsvergoeding per effectief gereden kilometer (aanslagjaar 2023). Zo’n 20 procent van de fietsende werknemers krijgt van hun werkgever een vergoeding om naar het werk te trappen.

Wat is fietsleasing?

Het principe is gelijk aan het goed ingeburgerde leasen van een auto: je huurt een fiets voor een langere termijn (meestal gaat het om een periode van drie à vier jaar) en je betaalt daarvoor een vaste maandelijkse leasevergoeding. Die vergoeding omvat doorgaans een onderhoudspakket, een omniumverzekering voor schade en diefstal en ook pechbijstand voor wanneer de fiets defect zou zijn. Aan het einde van de leaseperiode heb je de mogelijkheid om de fiets over te kopen.

Een fiets met een winkelwaarde van 2.500 euro is na 36 maanden leasing voor 1.876 euro van jou.

Het is perfect mogelijk om privé ervoor te kiezen een fiets te leasen in plaats van te kopen, maar in de praktijk maken de meeste leasefietsen toch deel uit van het verloningspakket van hun werknemer.

Veel bedrijven bieden een zogenaamd cafetariaplan aan, waarbij een werknemer met een deel van het loon zelf op maat een pakket van extralegale voordelen kan samenstellen. Dat kan extra vakantiedagen omvatten, een bedrijfswagen, pensioensparen en dus ook een leasefiets. Soms valt een leasefiets ook binnen het leasebudget van de bedrijfswagen. Zo kan een werknemer kiezen voor een kleinere bedrijfswagen om met het vrijgekomen budget nog een fiets te leasen.

Is een fiets leasen via de werkgever interessant?

Leasen via de werkgever is heel interessant. Binnen een verloningspakket krijgt de werknemer een leasefiets in ruil voor een bijdrage via het brutoloon. Maar die bijdrage is wel vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ, waardoor de werknemer uiteindelijk slechts ongeveer de helft van de werkelijke kostprijs betaalt.

Een voorbeeld. Stel dat je een elektrische fiets met een winkelwaarde van 2.500 euro op het oog hebt. Dan is de maandelijkse leaseprijs over 36 maanden 108 euro, btw inbegrepen. Daarin zit de fiets, een omniumverzekering, de pechverhelping, een onderhoudspakket voor 300 euro en de ‘ontzorging’, de administratie die de leasingmaatschappij voor haar rekening neemt.

Het brutomaandloon daalt in dit geval met 74 euro, wat netto 41 euro is. Over de hele leaseperiode betaal je dus 1.476 euro (36 maanden x 41 euro). Betaal je na drie jaar de restwaarde van 400 euro (16% van de aankoopwaarde), dan is de fiets voor 1.876 euro van jou, ofwel 624 euro of 25 procent minder dan de oorspronkelijke winkelwaarde.

Wie elke dag 20 kilometer fietst van en naar het werk, krijgt op jaarbasis een vergoeding van om en bij 1.000 euro.

Let wel: privé een elektrische fiets leasen in plaats van kopen is veel minder aantrekkelijk. Consumentenorganisatie Test-Aankoop maakte eerder dit jaar de berekening en voor het gekozen model was de private lease-formule na 36 maanden ongeveer 1.500 euro duurder (of ongeveer de helft van de aankoopprijs) dan wanneer de e-bike werd gekocht in plaats van geleased. Het gunstige fiscale plaatje voor de fiets als extralegaal voordeel maakt dus echt een wezenlijk verschil.

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?

Werknemers die met de fiets naar het werk rijden, kunnen daarvoor ook een vergoeding krijgen van de werkgever. Die vergoeding kan oplopen tot 0,25 euro per gefietste kilometer per werkdag. Een hogere vergoeding kan, maar alles boven die grens wordt wel belast en komt dus in de praktijk bijna niet voor.

Concreet: wie elke dag 20 kilometer fietst van en naar het werk, krijgt op jaarbasis een vergoeding van om en bij 1.000 euro. Die vergoeding is er voor wie met zijn eigen fiets naar het werk rijdt, maar ook voor wie gebruikt maakt van een leasefiets van de werknemer. In dat laatste geval is de fietsvergoeding dus een mooie compensatie voor het ingeleverde loon.

Meestal is het forfait van 0,25 euro per afgelegde kilometer voordeliger dan de werkelijke kosten aftrekken.

Let wel: de fietsvergoeding is een gunst van de werkgever en geen verplichting. De werkgever beslist dus zelf of hij een fietsvergoeding toekent en hoe hoog die is. Het is enkel een verplichting wanneer dit is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector, wat bijvoorbeeld het geval is voor de bedienden van paritair comité 200. Zij hebben recht op een minimumbedrag van 0,10 euro per kilometer, met een maximum van 4 euro per werkdag.

Kan je de werkelijke kosten aftrekken als je een fiets gebruikt voor woon-werkverkeer?

Ga je met de fiets naar het werk, dan geldt een forfait van 0,25 euro per afgelegde kilometer. Wie kiest voor het forfait, moet geen bewijzen leveren van de werkelijke kosten. Het is ook mogelijk om de werkelijke kosten af te trekken. Hiervoor moet je niet alleen aan kunnen tonen dat je werkelijk gebruik maakt van een fiets, maar moet je ook bewijzen kunnen leveren van de kosten die je hebt gemaakt.

In de overgrote meerderheid van de gevallen zal het forfait van 0,25 euro per afgelegde kilometer echter voordeliger zijn. Wel opletten: als je kiest voor de werkelijk beroepskosten, dan moet je toegekende fietsvergoeding niet aftrekken van het totale bedrag van de werkelijke beroepskosten, anders verlies je het voordeel van de vrijgestelde vergoeding.

Betaalt u belastingen op uw bedrijfsfiets?

Bij een bedrijfswagen wordt voor de privékilometers door werkgevers een voordeel alle aard in rekening gebracht, dat vervolgens als een inkomen wordt belast. Voor een bedrijfsfiets wordt geen voordeel van alle aard toegekend, zolang je de fiets gebruikt om te pendelen. Doe je dat niet, dan betaal je belastingen op de werkelijke waarde. Bedrijfsfietsen zijn sinds 2017 ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Al geldt ook dan de voorwaarde dat je die bedrijfsfiets niet enkel privé gebruikt.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.