Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Kmo’s zijn cruciaal binnen de shift naar elektrische mobiliteit’

Multinationals en grote organisaties zetten vandaag volop in op de transitie naar elektrisch rijden. Maar kleinere bedrijven kunnen nog een duwtje in de rug gebruiken. ‘België is een kmo-land; het is dus belangrijk dat we ook hén mee aan boord krijgen’, meent Lies Eeckman van Polestar.

Vorig jaar werkten ruim 1,7 miljoen Belgen bij een kmo. Daarmee creëren kleine en middelgrote ondernemingen samen het grootste deel van de totale tewerkstelling in ons land. Kmo’s hebben niet alleen een grote economische impact; ze vormen ook een essentiële schakel binnen de shift naar elektrisch rijden en het verduurzamen van onze mobiliteit. Maar ondanks de nieuwe fiscale stimuli ten voordele van EV’s nemen ze daarbij vandaag nog steeds een afwachtende houding aan. ‘We moeten meer inzetten op informeren en kennisdeling’, merkt Lies Eeckman, managing director bij Polestar.

‘We mogen niet langer op een traditionele manier naar het wagenpark kijken. De aanschafprijs van een elektrische wagen is eigenlijk niet relevant voor een fleet- of finance manager, je moet kijken naar de Total Cost of Ownership (TCO). Die ligt meestal een pak lager dan die van een auto met verbrandingsmotor.’ Polestar wijst niet alleen op de honderd procent fiscale aftrekbaarheid van elektrische wagens, maar ook op hun minder frequente onderhoudsbeurten, het feit dat opladen een stuk minder kost dan brandstof tanken en dat bedrijven er, afhankelijk van het gewest, weinig tot geen rijtaksen op betalen.

Ratio én emotie

In plaats van bedrijven en werknemers te benadelen die niet emissieloos rijden, zouden mensen die elektrisch rijden extra gemotiveerd, geïnspireerd en beloond kunnen worden.
Lies Eeckman
Managing director bij Polestar

De attitudeverschuiving naar elektrisch rijden moet bij kmo’s niet alleen ontstaan vanuit de leidinggevenden, maar ook vanuit de medewerkers. ‘Beide partijen moeten aanvoelen dat elektrisch rijden geen toegeving is, maar een verrijking’, benadrukt Lies Eeckman. ‘Uiteraard willen wij bedrijven en medewerkers informeren met feiten en cijfers zodat ze de juiste beslissingen kunnen nemen. Maar ook de emotie moet worden geraakt om deze gedragsverandering te stimuleren.’

Daarom heeft Polestar niet alleen een eigen team dat Belgische bedrijven bezoekt om hen rationeel te begeleiden in de overstap naar een duurzame mobiliteit. Het automerk biedt ook testritten aan in het hele land. ‘De beste manier om mensen te overtuigen dat EV’s een nieuwe mobiliteitstoekomst inleiden, is door mensen zélf te laten ervaren hoe het voelt om ermee te rijden.’ Vandaag testte slechts elf procent van de Belgen al eens een EV uit. Die ervaring versterkte in veel gevallen hun attitude ten opzichte van elektrisch rijden. ‘Proefritten zijn broodnodig; daar ligt de sleutel tot het versnellen van de shift’, klinkt het.

Poolwagens en positieve bonus

‘Als overgang kunnen ook poolwagens bij kmo’s interessant zijn’, vertelt Lies Eeckman. ‘Werknemers kunnen er dan afhankelijk van hun werkschema en mobiliteitsbehoeftes beurtelings gebruik van maken. Zo raken ze stapsgewijs gewend aan de vele voordelen die elektrisch rijden te bieden heeft.’

Lies Eeckman, Managing director bij Polestar

Tot slot kan misschien ook de overheid nog iets meer doen om de overstap naar emissievrij rijden in België te versnellen. Polestar wijst naar Noorwegen als voorbeeld, waar vandaag al bijna honderd procent van de wagens elektrisch is.

Lies Eeckman: ‘De shift naar elektrisch rijden vertrekt in België vanuit iets negatiefs, afstraffend en verplichtend. In plaats van bedrijven en werknemers te benadelen die niet emissieloos rijden, zouden mensen die elektrisch rijden extra gemotiveerd, geïnspireerd en beloond kunnen worden.’ Niet alleen fiscaal, zoals nu al gebeurt, maar misschien ook via een aankooppremie of subsidie. En elektrisch rijden belonen, kan ook op niet-financiële manieren, meent Polestar. ‘Bijvoorbeeld door EV’s toe te laten om tijdens de spits de busbaan te gebruiken’, besluit Lies Eeckman. ‘Zo vertrekt de verandering vanuit een bonus, vanuit iets positiefs.’

‘Total Cost of Ownership is bij een EV vaak voordeliger’

Sommige vlootbeheerders en kmo’s kiezen vandaag hybride wagens als tussenstap naar volledig elektrisch rijden. Ze doen dat omdat volbloed EV’s nog te gedurfd lijken, en er nog een aantal vooroordelen rondcirculeren. ‘Die zijn volledig ongegrond’, zegt Lies Eeckman van Polestar.

Een eerste hardnekkig vooroordeel? Het rijbereik van een elektrische wagen zou momenteel nog te beperkt zijn. Nochtans bewijzen verschillende studies dat twee derde van de Belgen gemiddeld veertig kilometer per dag aflegt voor het woon-werkverkeer. Een elektrische wagen met een halfvolle batterij is dus al ruimschoots voldoende: ook zonder tussentijds opladen. In een land als België is range anxiety bovenal een non-discussie, meent Lies Eeckman.

Bereikangst in België is onterecht

De Polestar 2 Standard range Single motor heeft een rijbereik tot 540 kilometer (WLTP) op één batterijlading. ‘Zelfs medewerkers die veel kilometers afleggen, zullen de batterij op één werkdag zelden leegrijden’, klinkt het. ‘We zien nu al dat bedrijven deze wagen ook in ons land inzetten voor hun medewerkers die dagelijks veel kilometers afleggen.’

Daarnaast neemt het aantal laadpalen in ons land en onze buurlanden voortdurend toe. Het aantal publieke laadpunten in België nadert de 10.000, en in Europa zijn er vandaag al meer dan 250.000. Ook vertrekken de meeste EV-chauffeurs ‘s ochtends na een laadbeurt met een volledig ‘volgetankte’ batterij. ‘Dat is niet altijd zo bij brandstofwagens.’

Het volledige kostenplaatje

Een tweede minstens even hardnekkig vooroordeel rond elektrische wagens is dat ze nog te duur zijn. Het is inderdaad zo dat elektrische wagens voorlopig nog iets prijziger zijn in aankoop dan hybrides of wagens met verbrandingsmotor. Maar de kost van een wagen is meer dan de aankoop alleen. Alleen met dat inzicht kunnen bedrijven een EV vergelijken met een ICE-wagen. Bij elektrische auto’s moet ook het totale kostenplaatje bekeken worden voor het gebruik gedurende de volledige gebruikscyclus (TCO): waaronder taksen, onderhoud, verzekeringen en laadbeurten.

En wat blijkt dan? ‘Die Total Cost of Ownership is bij elektrische wagens vaak voordeliger dan bij vergelijkbare hybrides of modellen met brandstofmotor’, vertelt Lies Eeckman. ‘EV’s zijn voordeliger in verbruik én ze hebben veel minder onderhoud nodig.’Tot slot is de overstap naar elektrisch rijden ook een impactvolle ecologische oplossing. Dat blijkt ook uit de levenscyclusanalyse (LCA) van de Polestar 2. ‘De ecologische voetafdruk van de wagen, opgeladen met hernieuwbare energie, is slechts half zo groot als die van een vergelijkbare benzineauto.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.