Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Bedrijven als het onze worden belangrijke spelers in de transitie naar schone energie’

De wereldwijde vraag naar energie zal tegen 2070 naar alle verwachting zijn verdubbeld. Om dat wereldwijde verbruik om te buigen naar milieuvriendelijke bronnen investeert Shell in duurzame energie. Christophe Vaessen is de nieuwe voorzitter van Belgian Shell. Hij licht de Belgische en internationale strategie toe.

‘Shell investeert jaarlijks meer dan een miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling (R&D) om de energieoplossingen van de toekomst te vinden. We leveren al 230 terawattuur per jaar aan groene energie. Dat is evenveel als het gemiddelde elektriciteitsverbruik van bijna 73 miljoen woningen’, zegt Christophe Vaessen, de nieuwe voorzitter van de Belgische tak van Shell. De Belg werkt al meer dan twintig jaar bij het bedrijf dat in 1890 werd opgericht. Hij is er ook vicepresident catalyst & technologies voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India.

‘Ik heb in Afrika, Europa en Azië gewerkt, en heb daar in twee decennia kunnen zien hoe vooruitstrevend Shell is’, zegt Vaessen. ‘Shell is blijven investeren in de ontwikkeling van de energie van de toekomst en daagt zichzelf voortdurend uit om aan de wereldwijde vraag naar energie te voldoen. Die zal naar alle verwachting tegen 2070 verdubbeld zijn, terwijl de vraag naar olie rond 2030 zal stabiliseren.’

In drie jaar tijd heeft Shell het aantal geïnstalleerde oplaadpunten in België vertienvoudigd, zowel bij particulieren als bij werkgevers.

Christophe Vaessen
Managing Director Belgian Shell

‘We moeten ons er wel bewust van zijn dat de vraag naar koolwaterstof en aanverwante chemicaliën niet zomaar zal verdwijnen. We kunnen dus niet van de ene op de andere dag overschakelen. Maar we zien dat er dingen bewegen. Bedrijven als het onze spelen een sleutelrol in die overgang naar schone energie. Wij zijn ons ervan bewust dat de wereld moet veranderen en moet overschakelen op milieuvriendelijker energie. Dat is de inzet van Shell en wij werken er hard aan om aan de groeiende vraag naar energie te blijven voldoen.’

De Shell Groep heeft als een van de eersten in zijn soort de Klimaatakkoorden van Parijs ondertekend en zich ertoe verbonden zijn activiteiten tegen 2050* koolstofneutraal te maken. Het bedrijf wordt regelmatig gescreend op die verbintenissen en streeft er als eerste stap naar zijn CO2-voetafdruk tegen 2030 te halveren. Tussen 2016 en 2021 ging de CO2-uitstoot van de activiteiten van Shell al met 18 procent omlaag.

Windmolenparken

‘De groep investeert al meer dan twintig jaar in windparken (vooral in de Noordzee), beschikt over 2,2 gigawatt aan windenergiecapaciteit en levert al 100 procent groene stroom in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland’, zegt Vaessen. ‘Shell stapte meer dan 20 jaar geleden voor het eerst in de windindustrie. En in 2000 hielp het bij de bouw van de eerste offshore-windturbine in Britse wateren. Sindsdien zijn we blijven investeren in nieuwe windparken op zee, die cruciaal zijn voor de productie van hernieuwbare energie. Er lopen verschillende projecten in Europa, de VS en Azië. Een voorbeeld is het offshore windmolenpark voor de Nederlandse kust. Het windpark van 759 megawatt (MW) zal bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse klimaatakkoord en de Europese Green Deal. En Shell zal zijn windenergieproductie in de nabije toekomst blijven opvoeren. We werken bijvoorbeeld aan de toepassing van technologie voor drijvende offshore olie-exploratie- en extractieplatforms op windenergie.’

Shell investeert jaarlijks meer dan een miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling (R&D) om de energieoplossingen van de toekomst te vinden.

Christophe Vaessen
Managing Director Belgian Shell

Energie-ecosysteem

Het bedrijf zet zich in voor de ontwikkeling van een alomvattend, groen en duurzaam energie-ecosysteem. Zo investeert Shell ook in infrastructuur voor particuliere en professionele consumenten, zoals oplaadstations voor elektrische voertuigen. ‘Wij rusten woningen, bedrijventerreinen en parkings van winkelcentra uit’, somt Vaessen op. ‘In drie jaar tijd hebben we het aantal geïnstalleerde oplaadpunten in België vertienvoudigd, zowel bij particulieren als bij werkgevers. Er zijn er nu bijna 10.000, naast honderden openbare oplaadpunten, die je binnenkort ook vindt op de parkings van grote winkelcentra. Tegenwoordig wordt gemiddeld 80 procent van een elektrische auto thuis of op het werk opgeladen. De resterende 20 procent wordt opgeladen op de plaats van bestemming (bijvoorbeeld via snellaadstations tijdens het winkelen of restaurantbezoek) of tijdens het reizen (bijvoorbeeld op de snelweg).’

‘Shell heeft een overeenkomst gesloten met Redevco, de beheerder van de parkeerterreinen van Carrefour en met Intergamma, de eigenaar van de Gamma-winkels. Dat essentiële netwerk van partners willen wij de komende jaren verder ontwikkelen. En natuurlijk rusten we onze eigen servicestations uit met snellaadstations waarmee gebruikers hun voertuigen in gemiddeld 25 minuten van 20 tot 80 procent kunnen opladen.’

Het bedrijf denkt ook aan stations van de nieuwe generatie: een soort multifunctionele hubs waar gebruikers boodschappen kunnen doen, telewerken en koffie drinken terwijl hun auto wordt opgeladen. ‘Het opladen van een elektrisch voertuig is een andere ervaring dan het tanken van een benzinewagen. Het vergt een mentaliteitsverandering bij de gebruiker.’

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.