Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Veel zelf doen, is ook een vorm van financiering'

Alain Van Buyten, gedelegeerd bestuurder Senso2Me: 'We hebben van bij de start een adviesraad opgezet met academici en ondernemers uit de zorgsector.' ©Marco Mertens

Met slechts een beperkt kapitaal ter beschikking moet een ondernemer scherpe keuzes maken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar op de lange termijn plukt een starter daar wel de vruchten van.

Alain Van Buyten, mede-oprichter en gedelegeerd bestuurder van Senso2Me, weet wat het is om een start-up rendabel te maken zonder externe financiering. Het jonge bedrijf ontwikkelde met VITAL een systeem dat automatisch alarm slaat wanneer ouderen of zorgbehoevenden mogelijk hulp nodig hebben bij zowel begeleid als zelfstandig wonen.

Een project te financieren?

Het Funding Compass zet u op de juiste weg.

Daarvoor gebruikt het een netwerk van slimme sensoren. Die registreren beweging, licht en geluiden in realtime. Gebeurt er iets dat buiten de dagelijkse routine valt, dan kan er een alarmsignaal worden verstuurd naar de ouders, mantelzorgers of verplegers.

Win-win

Senso2Me werd begin 2015 opgericht door vijf vennoten. Elk van de oprichters had specifieke vaardigheden. Daardoor konden ze alles zelf ontwikkelen, zelf een prototype bouwen, patenten indienen en hun product op de markt brengen.

‘Ook dat is een vorm van financiering. Door alles zelf te doen, moesten we geen externe partijen betalen’, zegt Alain Van Buyten. ‘We zijn ook heel snel op zoek gegaan naar de juiste partners om mee samen te werken. Die vonden we in Zorgbedrijf Antwerpen en de productiepartners voor onze eigen sensoren.’

Als je met weinig kapitaal start, zoek je vooral naar de juiste verhouding prijs-kwaliteit. En dan blijkt de duurste oplossing niet altijd de beste.
Alain Van Buyten
gedelegeerd bestuurder Senso2Me

Omdat de oplossing van Senso2Me er stond vanaf dag één, kon de start-up ook meteen een vergoeding vragen. ‘Daardoor groeide onze omzet en konden we onze operationele kosten zelf financieren’, legt Alain Van Buyten uit.

‘We hebben van bij de start ook een adviesraad opgezet met academici en ondernemers uit de zorgsector. Zo verzekerden we ons van de juiste begeleiding bij onderzoek en innovatie. We wilden ook vermijden om het wiel opnieuw uit te vinden of onnodig kapitaal te verbranden als gevolg van foute keuzes.’

Bootstrappen

Zonder externe financiering een bedrijf van de grond laten komen en tegelijk de buikriem aanhalen om de uitgaven tot een minimum te beperken: het is een strategie die in de start-upwereld bekend staat als bootstrapping.

Alain Van Buyten: ‘Je zoekt continu naar een betaalbare oplossing. Maar als je weinig kapitaal hebt, zoek je vooral naar de juiste verhouding prijs-kwaliteit. En dan blijkt de duurste oplossing niet altijd de beste. Dat geldt voor elke uitgave. Daarom wordt elke euro bij ons drie keer omgedraaid.’

Voor Senso2Me was het een bewuste keuze om eerst twee jaar al bootstrappend te ondernemen. ‘Natuurlijk hadden we kunnen proberen om extern kapitaal te zoeken. Er waren vele gegadigden, maar dat kapitaal hadden we in die beginfase alleen maar kunnen aantrekken aan onredelijke voorwaarden. Dat zou meteen een hypotheek hebben gelegd op onze toekomst en flexibiliteit’, maakt Alain Van Buyten zich sterk.

In plaats daarvan groeide Senso2Me op eigen krachten uit tot een rendabele onderneming. Een jaar na de oprichting genereerde de start-up een positieve cashflow. Nog een jaar later, in de zomer van 2017, investeerde Zorgbedrijf Antwerpen in Senso2Me.

‘Met dat geld kunnen we onze expansie in Vlaanderen, internationaliseringsplannen en bijkomend personeel financieren. Bovendien hebben we nu een aandeelhouder aan boord die ook op strategisch niveau veel toegevoegde waarde levert. We zijn recent samen gestart met de ontwikkeling van PANDA om de allerjongsten veilig en verantwoord te monitoren.’

Personeel beschermen

De vennoten van een start-up die rotsvast geloven in hun bedrijf, willen wel het risico nemen om alles zelf te financieren en zelf een tijdje geen geld te verdienen. Maar voor de personeelsleden ligt dat anders.

Alain Van Buyten: ‘Toen we in 2015 onze eerste voltijdse werknemers aanwierven, hebben we bij ING meteen een kredietrekening geopend. Gelukkig hebben we dat krediet nooit nodig gehad om onze medewerkers te betalen. Maar het was wel een grote geruststelling dat we de steun hadden van een grootbank om dit risico af te dekken.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.