Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Uw bedrijf overlaten? Begin er vroeg genoeg mee

Laia Vanden Abbeele Head of Private Banking Brussel bij ING

Een familiebedrijf is niet alleen een zaak van ondernemen, maar ook van sentiment. De professionele en de privésfeer komen er samen, zeker bij een overname. Laia Vanden Abbeele staat bij ING aan het hoofd van de privatebankingafdeling voor Brussel. ‘Laat je goed omringen en begin er vroeg genoeg mee’, geeft ze mee als belangrijkste advies.

 ‘Zowat 70 procent van de Belgische ondernemingen zijn familiebedrijven. Ze zijn ontegensprekelijk de motor van onze economie. We hebben er dus alle belang bij om hen goed te ondersteunen’, kadert Laia Vanden Abbeele.

‘Bij ING staan de businessafdelingen paraat om bedrijven te begeleiden bij hun dagelijkse financiële noden. Maar we zijn er ook bij op de sleutelmomenten van een onderneming. De overdracht van het aandeelhouderschap is een van de meest cruciale fases in de levenscyclus van een familiebedrijf.’

Advertentie

Overdracht organiseren en structureren

Volgens Vanden Abbeele is het van essentieel belang om een vlotte overgang van het leiderschap en de eigendom van een familiale onderneming tijdig te beginnen plannen.

‘Ondernemers kunnen een beroep doen op onze Business Bankers en Private Bankers. Zij werken met de ondernemers samen als partners en organiseren en structureren de overdracht. En ze houden rekening met beide partijen: het bedrijf en de familie. Of het nu gaat om de financiering van de overdracht of om het behoud van de levensstandaard van de verkopende aandeelhouder. Uiteraard worden ze bijgestaan door specialisten met expertise in overnames en fusies of juridische zaken.

Omring jezelf met partners die je kunt vertrouwen, zowel voor de groei van het vermogen van je familie als voor de toekomst van je bedrijf op lange termijn.

Laia Vanden Abbeele
Head of Private Banking Brussel bij ING

Begin er vroeg genoeg mee, want zo’n proces kan ettelijke jaren in beslag nemen. En praat niet alleen met specialisten, maar ook met je gezinsleden.’

Vanden Abbeele herinnert zich het voorbeeld van een ondernemer met drie kinderen. ‘Er had maar één kind interesse om de zaak over te nemen. Hij beschikte over de nodige competenties en flair, maar uiteraard was de vader bezorgd dat hij die zoon niet zou voortrekken. Na de overname heeft hij de twee andere kinderen een gelijkaardige som geld geschonken. Tegelijk moest hij zelf over voldoende inkomen blijven beschikken om zijn levensstandaard te behouden. Wij hebben de zoon geholpen met zijn lening en gewaakt over de financiële zekerheid van de vader.’

Wat en aan wie overdragen?

Het is volgens Vanden Abbeele belangrijk om goed na te denken wat je precies wilt overdragen. ‘Vaak bestaat een onderneming uit de commerciële activiteiten en het vastgoed. Wil je alles aan de volgende generatie overmaken of een gedeelte? Vaak hebben de bedrijfsgebouwen een historische, familiale en zelfs sentimentele waarde. Onroerend goed kan ook een belangrijke rol spelen om je inkomen op peil te houden na de overdracht.’

‘Daarnaast moet je goed overwegen aan wie je wilt overdragen. Zijn er kinderen aan wie je zowel het bedrijf als de gebouwen kunt overdragen? Misschien is het beter om je bedrijf over te laten aan het externe management? Als dat er niet is, moet je mogelijk op zoek naar een overnemer.

Het is dan belangrijk om te waken over de bedrijfswaarden. Als de nieuwe aandeelhouders op een ander spoor zitten, kunnen er interne problemen ontstaan. Het is bij een overname essentieel dat het personeel aan boord blijft om de continuïteit te waarborgen’, besluit Vanden Abbeele.

Meer informatie over de aanpak van ING voor familiebedrijven? Klik hier.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.