Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Wij kijken verder dan onze eigen fondsen'

Rudy Vandorpe, Head of Portfolio Management ING Private Banking

De vermogensbeheerders van ING Private Banking kennen elke portefeuille die ze beheren tot in het kleinste detail. ‘Wij gaan zeer ver in die analyse’, zegt Rudy Vandorpe, Head of Portfolio Management. ‘Een scherp beleggingsproces dat gedisciplineerd wordt gevolgd en een doorgedreven risicoanalyse zijn punten waarin wij ons onderscheiden.’

‘Ons vermogensbeheer focust op beleggingen op de middellange en de lange termijn. Wij speculeren niet met het vermogen van onze klanten als de markt piekt of sterk daalt. De beurs heeft goede en slechte dagen. Daar houdt onze strategie rekening mee’, legt Thierry Masset uit, Chief Investment Officer bij ING Private Banking.

De macro-economie, die we onder andere in nauwe samenwerking opvolgen met het Economisch Bureau onder leiding van onze hoofdeconoom Peter Vanden Houtte, vormt de basis voor onze investeringsstrategie. Maar ING Private Banking kijkt verder dan groei, inflatie en rentevoeten. ‘Onze analisten houden ook rekening met de marktwaardering van aandelen, de evoluties van bedrijfsmarges, de concurrentiedynamiek in bepaalde sectoren enzovoort’, verduidelijkt Thierry Masset.

Advertentie
Thierry Masset, Chief Investment Officer ING Private Banking

‘Vraag en aanbod is ook een belangrijke parameter, net als de psychologie van de markten. Wat doen beleggers? Welke activa kopen en verkopen ze? In die “flow of funds” proberen we het omslagpunt te detecteren. Als iedereen negatief is over de opkomende markten en dus de activa ervan maandenlang verkocht worden, kunnen we daarop anticiperen en zodra de berichtgeving over die markten verbetert in actie schieten. We timen de aankoop- en verkoopmomenten zo goed mogelijk.’

Risicobeheersing

‘Een van de belangrijkste factoren waarmee we ons onderscheiden in de markt voor beleggers is zonder twijfel de doorgedreven risicoanalyse en risicobeheersing van onze portefeuilles’, verduidelijkt Rudy Vandorpe, Head of Portfolio Management ING Private Banking.

‘Wie zoekt naar het laagste instapmoment zal heel vaak (veel) te laat instappen’

Rudy Vandorpe
Head of Portfolio Management ING Private Banking

‘Portfolio Risk Management houdt zich uitsluitend bezig met de controle op het respecteren van de interne regels van het beheer, waaronder de samenstelling van en de transacties binnen de klantenportefeuilles. Een ander team buigt zich over return- en risicoparameters zoals de volatiliteit, de beta, tracking error, informatieratio,… (vergelijking met het marktrendement). We weten zeer goed wat de risico’s zijn van elke afzonderlijke portefeuille.’

‘En we zoeken altijd de meest geschikte financiële instrumenten voor onze klanten. Wij gebruiken daarvoor een open architectuur. Dat betekent dat we beleggen in fondsen van derden en in trackers (passieve fondsen), zeker niet alleen in onze eigen fondsen. In plaats van ons te beperken, kijken we heel breed naar de markt’, zegt Thierry Masset.

Vormen van beheer

De manier waarop ING Private Banking het vermogen van zijn klanten beheert, hangt volledig af van de verwachtingen van de klant. Er is een breed palet aan mogelijkheden. ‘Heel wat klanten komen liever zelf niet tussen. Voor dit type klant hebben we twee beleggingsoplossingen die, in functie van het beleggersprofiel van de klant, garant staan voor het volledige beheer van hun portefeuille’, merkt Rudy Vandorpe op. ‘Eén daarvan focust op duurzaamheid.’

Voor klanten die nauwer betrokken willen zijn, biedt ING Private Banking twee vormen van gepersonaliseerd beheer aan. ‘Voor wie specifieke verwachtingen heeft of wie af en toe eens wil overleggen met zijn of haar portfolio manager is discretionair beheer een interessante piste. De meeste verregaande vorm van gepersonaliseerd beheer is adviesbeheer. In dit scenario speelt de portfolio manager een adviserende rol, waarbij hij de klant zal adviseren richting een goed uitgebalanceerde portefeuille. Hij kan niet handelen zonder het akkoord van de klant.’

Basisfonds

ING Private Banking bouwt het gepersonaliseerd beheer rond een fonds dat exclusief voor deze portefeuilles werd ontwikkeld. ‘De klant bepaalt, afhankelijk van de grootte van de portefeuille, mee het gewicht van dit basisfonds in zijn portefeuille’, zegt Rudy Vandorpe.

‘Sommige klanten verwachten wel eens een extra inkomen uit hun portefeuille of willen wat meer voorzichtigheid ingebouwd zien. Dan stemmen we ons beheer voor die klanten daarop af’

Rudy Vandorpe
Head of Portfolio Management ING Private Banking

De verdere invulling van de portefeuille is volledig maatwerk: vastgoed, aandelen, obligaties, themafondsen… ‘We luisteren naar  de wens van de klant. Sommige klanten kiezen bewust voor een voorzichtig beheer en bescherming van kapitaal. Andere klanten verwachten een extra inkomen uit hun portefeuille. Dan stemmen we ons beheer daarop af.’

Beurscyclus

‘Wat doen beleggers? Welke activa kopen en verkopen ze? In die “flow of funds” proberen we het omslagpunt te detecteren’

Thierry Masset
Chief Investment Officer ING Private Banking

Hoe goed een vermogensbeheerder risico’s ook inschat, sommige zaken komen altijd als een verrassing. Zoals de coronacrisis. ‘Dit is de eerste keer dat een pandemie de beurs door mekaar gooit. Dat is heel wat anders dan een financiële crisis’, zegt Thierry Masset.

‘Al moet worden gezegd dat we in de portefeuilles al langer dan vandaag rekening hielden met het einde van de huidige beurscyclus. De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we niet langer dichtbij dit einde zitten, maar er midden in’, vertelt Rudy Vandorpe. ‘Het is nu onze taak om dit goed te monitoren. En proberen om op een goede manier in de markt te stappen.’

Instapmoment

Instappen op het einde van een beurscyclus betekent niet dat vermogens minder snel zullen groeien, wel integendeel. ‘Het klopt dat de beurs nu een stuk lager staat. Maar als de financiële markten op de middellange termijn normaliseren, kan je binnen vijf jaar mooie rendementen realiseren, benadrukt Rudy Vandorpe.

Hij beseft dat beleggers voortdurend op zoek zijn naar het beste instapmoment.  ‘Wie echter zoekt naar het laagste instapmoment zal heel vaak (veel) te laat instappen. Daarom is het vaak beter om gefaseerd, op verschillende tijdstippen, in te stappen’. Daar kunnen onze beheerders perfect bij helpen!

Heeft u ondersteuning nodig bij het beheer van uw vermogen? Ontdek de persoonlijke benadering van ING op www.ing.be/nl/retail/investing/private-banking/

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.