Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Alle risico's op de weegschaal

Steve Beckers (Invesco) en Peter Bossaer (Société Générale) ©©Wouter Vanvooren

Wie de risico’s van een beleggingsportefeuille optimaal wil spreiden, kijkt best verder dan de procentuele verdeling van zijn kapitaal.

‘Veel beleggers zoeken naar alternatieven voor hun geld.'
Peter Bossaer
Fondsbeheerder bij Société Générale Private Banking

Gemengde beleggingsfondsen zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot de lieveling van de Belgische beleggers. Op vraag van de cliënten stelde de vermogensbeheerder Société Générale Private Banking zelfs een dakfonds of fund of funds samen dat investeert in verschillende gemengde beleggingsfondsen.

‘Veel beleggers zoeken naar alternatieven voor hun geld dat op een spaarrekening geparkeerd staat of voor de obligaties die op eindvervaldag komen en die ze willen herbeleggen. De gemengde fondsen zijn zo’n alternatief. Het aanbod is intussen zo groot dat veel beleggers door het bos de bomen niet meer zien’, zegt fondsbeheerder Peter Bossaer van Société Générale Private Banking. ‘We willen het neerwaartse risico beperken en tegelijk inspelen op beleggingsstrategieën die het in de huidige omstandigheden beter doen.’

Grondstoffen

Voor één van de fondsen uit het dakfonds doet Société Générale Private Banking beroep op een gemengd strategie van de Amerikaanse onafhankelijke vermogensbeheerder Invesco. Met deze strategie is Invesco om meerdere redenen een buitenbeentje in het Belgische fondsenlandschap. Om te beginnen wordt onze strategie gekenmerkt door het feit dat grondstoffen naast aandelen en obligaties een volwaardige activaklasse zijn waarin belegd wordt.

‘Vaak wordt bij de investeringsstrategie van gemengde fondsen hoogstens een beperkt deel van het fonds in goud geïnvesteerd. Deze multi asset strategie investeert daarentegen ook in energie, landbouwgrondstoffen en industriële metalen’, zegt Steve Beckers van Invesco.

Dat was voor Société Générale een van de doorslaggevende redenen om te kiezen voor de multi asset strategie van Invesco en deze te integreren in zijn dakfonds. ‘Op de lange termijn zorgt deze multi asset strategie van Invesco voor een bijkomende diversifiëring.

En er is nog een voordeel. ‘Het is de uitdrukkelijke bedoeling van deze multi asset strategie om positieve resultaten te realiseren doorheen een volledige economische cyclus’, zegt Beckers. ‘Dan is het voor een strategie een belangrijke troef ook in grondstoffen te kunnen investeren. Zeker in de laatste fase van een economische cyclus. Als de inflatie oploopt, zie je vaak dat grondstoffen beter presteren dan aandelen of obligaties.’

Risicopariteit

Naast de focus op grondstoffen gelooft Invesco erg in een strategie van risicopariteit. Die aanpak stelt beleggers op risicobasis evenredig bloot aan aandelen, obligaties en grondstoffen. De meeste gemengde fondsen stellen bijvoorbeeld een portefeuille samen van 60 procent aandelen en 40 procent obligaties. Omdat aandelen veel risicovoller zijn, vertegenwoordigen ze veel meer dan 60 procent van het onderliggende risico. Een strategie van risicopariteit vermijdt dat. Invesco weegt de risico’s van alle activa en vervolgens stelt het de portefeuille zo samen dat elke activaklasse de belegger aan min of meer dezelfde risico’s blootstelt.

‘Zo’n strategie helpt het neerwaartse risico te beperken. Aan de ene kant loopt het rendement een beetje achter op een strategie die voluit de kaart trekt van aandelen als de aandelenmarkten sterk stijgen. De terugval wordt tegelijk minder groot als het beursklimaat keert. En precies dat is wat veel beleggers zoeken in de huidige omstandigheden’, besluit Beckers.

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen). Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.

 

Belangrijke informatie

De visie en opinie van Invesco en Societe Generale Private Banking is gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van deze van andere Invesco professionals.

Dit document is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde activaklasse, effecten of strategie. Regelgevingsvereisten die de onpartijdigheid van aanbevelingen voor investerings-/investeringsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als verbodsbepalingen inzake handel vóór publicatie. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter illustratie en mag niet worden gebruikt als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Gegevens op 30/06/2018 tenzij anders vermeld.

Deze informatie is uitgegeven voor België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Brussel.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.