Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Belegger zoekt regelmatig inkomen

Peter Kruyniers (ING), Filip Spitaels (Invesco) en Stefan Jennes (ING) ©Studio Dan

Met een nieuw fund of funds, een dakfonds, speelt ING in op de zoektocht van beleggers naar een regelmatig inkomen uit dividenden of coupons. ‘Er bestaat een grote nood aan producten die inkomen genereren.’

Dakfondsen of Fund of Funds (FoFs) beleggen hoofdzakelijk in andere fondsen (de onderliggende fondsen). Dit maakt het ook mogelijk om te investeren in een brede waaier aan geografische zones en verschillende activaklassen.

Flexibele fondsen en dakfondsen proberen voordeel te halen uit alle mogelijke marktomstandigheden. De markten kunnen de ene dag vrij stabiel lijken, en de volgende dag  weer erg volatiel. Een ervaren fondsbeheerder zal proberen zoveel mogelijk in te spelen op de kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen ondermeer door het gebruik van afgeleide instrumenten.

Beleggers kijken steeds meer in de richting van deze inkomensgerelateerde producten. Daarvoor hebben ze fundamentele redenen. De nood aan een aanvullend inkomen naast het wettelijk pensioen is er daar een van. Via de traditionele producten zoals spaarboekjes, kasbons en klassieke obligaties  slagen beleggers er niet langer in een inkomen te generen. Door de lage rente en hogere inflatie brengen deze traditionele producten in reële termen steeds minder op.

‘Ook de aandelenmarkt speelt in op de kaart van inkomensgerelateerde producten. Aandelen zijn niet goedkoop. Daardoor gaan we een periode tegemoet waarin de opbrengst van een beleggingsportefeuille eerder van dividenden en coupons komt dan van het kapitaal zelf’, voorspelt Peter Kruyniers, Chapter Lead bij ING.

Coupons en dividenden

Om deze redenen creëerde ING een dakfonds dat bij de start investeert in negen onderliggende beleggingsfondsen. De grootbank doet dat met de uitdrukkelijke bedoeling een regelmatig inkomen te genereren voor de beleggers. Naast twee obligatiefondsen en twee aandelenfondsen gaat het om vijf gemengde inkomensfondsen.

‘Een gemengd inkomensfonds heeft het voordeel dat het naast obligaties ook in duurzame dividendaandelen kan beleggen. Vandaag kan het dividendrendement van aandelen een belangrijke bron van inkomsten vormen voor de belegger, want het dividendrendement van vele waarde-aandelen ligt momenteel hoger dan bijvoorbeeld het rendement van hoogrentende Europese obligaties’, zegt Filip Spitaels van Invesco.

Bij de beleggingsstrategie van het dakfonds integreert ING één van de gemengde inkomensfondsen van de Amerikaanse vermogensbeheerder Invesco Asset Management. ‘De gemengde inkomsensfondsen vormen de kern van de portefeuille. Dat zorgt al meteen voor een hele brede diversificatie, wat toelaat het totale aantal fondsen te beperken en een duidelijke focus te behouden’, zegt ING-fondsbeheerder Stefan Jennes.

Professionele beleggers

De zoektocht naar inkomen groeide uit tot voer voor specialisten. ‘Fondsenmanagers hebben toegang tot bepaalde subsgementen en niches in de markt die onbereikbaar zijn voor de modale beleggers. Dat is geen overbodige luxe, want in de huidige omstandigheden zijn dat nog de zeldzame plekken waar je een inkomen vindt’, zegt Spitaels.

Professionele analisten kunnen kleinere stukken van de inkomensmarkt aanboren om toch nog inkomen te generen tegen aanvaardbare risico’s. Via een beleggingsfonds kunnen particuliere klanten daarvan een graantje meepikken.

Afgeleide producten

Professionele beleggers maken bovendien gebruik van complexe afgeleide producten om bepaalde risico’s af te dekken. Neem nu de obligatiemarkt. Specialisten verwachten dat de rente vanaf volgende zomer kan stijgen. Op de lange termijn zou dat een goede zaak zijn voor de obligatiebeleggers, maar op de korte termijn zet het de obligatiekoersen onder druk.

Dat soort risico’s kunnen fondsenbeheerders incalculeren , iets wat de particuliere obligatiebelegger moeilijker kunnen. ‘Particuliere beleggers hebben geen toegang tot dezelfde markten en producten als fondsbeheerders. Daardoor hebben deze laatste een breder pallet ter beschikking om een betere risicogewogen portefeuille samen te stellen’, besluit Kruyniers.

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen). Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.

 

Belangrijke informatie

De visie en opinie van Invesco en ING is gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van deze van andere Invesco professionals.

Dit document is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde activaklasse, effecten of strategie. Regelgevingsvereisten die de onpartijdigheid van aanbevelingen voor investerings-/investeringsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als verbodsbepalingen inzake handel vóór publicatie. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter illustratie en mag niet worden gebruikt als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Gegevens op 30/06/2018 tenzij anders vermeld.

Deze informatie is uitgegeven voor België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Brussel.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.