Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De beheersmethodologie van Invesco steunt op expertise en kennis'

Filip Spitaels (Invesco) en Jan Vergote (Belfius) ©Studio Dann

Met KITE lanceert Belfius een nieuwe flexibele levensverzekering. Deze bestaat uit een tak 23-verzekering die kan worden aangevuld met een tak 21-verzekering, met een gewaarborgde rente en variabele winstdeelname, om extra zekerheid in te bouwen. Het tak 23-gedeelte is o.a. opgebouwd uit een fondsenaanbod van internationaal gerenommeerde beheerders.

Belfius heeft eind september zijn tak 23-fondsen vernieuwd. Enerzijds kwamen er 12 extra fondsen in het gamma. Er werden ook type-portefeuilles gecreëerd  waarbij klanten die dat wensen met een combinatie van bepaalde fondsen direct over een goed gespreide portefeuille beschikken. De fondsen in deze portefeuilles hebben een mooi rendementspotentieel  in de huidige marktomstandigheden.

Anderzijds  werd er nog meer flexibiliteit ingebouwd. ‘Onze klanten kunnen bijvoorbeeld heel eenvoudig en gratis switchen onder onze tak 23-paraplu’, verduidelijkt Jan Vergote, Head of In­vest­ment Stra­te­gy bij Belfius. Ze kunnen bijvoorbeeld drie fondsen verwijderen die minder goed presteren, en vervangen door nieuwe fondsen met betere rendementsvooruitzichten. Als ondersteuning voorzien we, in samenwerking met onze specialisten, regelmatig een stand van zaken, met een evaluatiesysteem. Daarbij kunnen wij ondermaats presterende fondsen vervangen door veelbelovende nieuwe en we leggen die arbitrageadviezen en -keuzes ook haarfijn uit in onze rapporteringen.’

Het belang van technisch inzicht

Voor het flexibel gemengd fonds van Invesco, recent geselecteerd in het Belfius tak-23 gamma, slaagt de fondsenbeheerder erin om met een bepekte volatiliteit sterke  rendementen neer te zetten sinds de lancering. Dat vertaalt zich in een  goede Sharpe Ratio voor het fonds. Kortom dit fonds zet niet alleen in absolute cijfers mooie rendementen neer, maar ook t.o.v. gelijkaardige fondsen binnen zijn segment. ‘Dat bewijst dat de beheersmethodologie van Invesco werkt en steunt op expertise en kennis’, zegt Jan Vergote. 

Voor dit fonds bepaalt de beheerder hoe groot het percentage aandelen is in functie  van de vooruitzichten op de markt. Dit biedt naast een succesvolle aandelen-selectie  een enorme toegevoegde waarde. Hetzelfde kan gezegd worden van het obligatie-gedeelte in de portefeuille. Actief beheer op vlak van o.a. duratie en een goede selectie van individuele obligaties zijn belangrijk om in de huidige moeilijke renteomgeving nog rendement te halen. Het fonds slaagt daar in. ‘Ik kan met een gerust geweten vertellen dat Invesco door het actief beheer een positieve bijdrage levert aan het rendement’, zegt Vergote.

Ervaren team specialisten

De belangrijkste factor voor een succesvolle flexibele multi-asset strategie? Een groot en ervaren team specialisten, vertelt Filip Spitaels, Senior Retail Sales Manager Benelux bij Invesco. ‘Alleen al het team dat ons flexibel globaal gemengd fonds in het Belfius tak-23 product beheert, bestaat momenteel uit 27 obligatie-analisten en 10 aandelenanalisten. De beheerders sturen actief de allocaties tussen obligaties, aandelen en liquiditeiten. Zij analyseren ook alle subsegmenten van de obligatiemarkt, waaronder hoogrentende obligaties, obligaties uit groeilanden en veelbelovende niche-subklassen, op zoek naar een aantrekkelijk rendement. Het aandelenteam op zijn beurt focust zich vandaag voornamelijk op achtergebleven waarde-aandelen o.a. in de banken – en energiesector, die een mooi dividend en een kapitaalgroei kunnen bieden.

Onze flexibele gemengde portefeuille bestaat uit 350 individuele posities in markten, bedrijven en overheden, die anders moeilijk toegankelijk kunnen zijn voor de individuele belegger. 'Dit is wat wij bij Invesco diversificatie noemen, zegt Filip Spitaels. Evenzeer belangrijk is dat Invesco al twintig jaar lokaal aanwezig is in België, met een kantoor in Brussel. Dat maakt onze dagelijkse contacten met Belfius soepel en makkelijk. Daarvan profiteren de klanten uiteindelijk mee’.

Voor iedereen toegankelijk

Onder de tak 23-oplossing biedt Belfius zowel minder risicovolle als meer risicovolle fondsen aan. Fondsen met een laag risico en ook beperkte koersschommelingen hebben doorgaans ook een lager potentieel rendement. Bij fondsen met een hoger risico zien we net het omgekeerde. Fondsen met een SRRI-risicoklasse (Synthetic Risk and Reward Indicator) tot en met 4 zitten  bij Belfius onder de categorie Balanced. Het gaat dan vooral om obligatiefondsen en defensievere gemengde fondsen. Fondsen met een SRRI-risicoklasse boven 4 zitten onder de categorie Dynamic. Het gaat dan vooral om aandelenfondsen en  meer risicovolle gemengde fondsen. Het is dus een ruim gamma.

Bovendien is KITE voor iedereen toegankelijk, besluit Vergote. ‘Na een eenmalige inbreng van 1.000 euro kan je al beleggen met maandelijkse stortingen vanaf 25 euro. De flexibiliteit van die fondsen maakt dat zowel hele kleine als hele grote beleggers kunnen instappen. Tak 23 heeft uiteraard ook als voordeel dat je geen beurstaks en ook geen roerende voorheffing moet betalen  bij een volledige of gedeeltelijke afkoop of overdracht van de reserve naar een ander fonds. Daarnaast vallen tak 23-verzekeringen ook niet onder het toepassingsgebied van de effectentaks.

De meningen in dit artikel mag u niet beschouwen als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen). Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.

Belangrijke informatie

De visie en opinie van Invesco en Belfius Banking is gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van deze van andere Invesco professionals.

Dit document is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde activaklasse, effecten of strategie. Regelgevingsvereisten die de onpartijdigheid van aanbevelingen voor investerings-/investeringsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als verbodsbepalingen inzake handel vóór publicatie. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter illustratie en mag niet worden gebruikt als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Gegevens op 30/06/2018 tenzij anders vermeld.

Deze informatie is uitgegeven voor België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Brussel.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.