Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Gemengde fondsen veranderen spaarders in beleggers

Olivier Brouwers (Invesco) ©Studio Tilborghs

De Belgische fondsenbeleggers hebben in de gemengde fondsen een nieuwe lieveling gevonden. Het Amerikaanse fondsenhuis Invesco weet wat daarvan de aantrekkingskracht is: een goed evenwicht tussen risico en return.

Belgen zijn traditioneel grote spaarders, maar ze zijn geen grote investeerders. De doorsnee-belegger in ons land houdt niet van al te grote risico’s en belegt vrij defensief. ‘Soms zelfs een beetje te defensief. Wie een beleggingshorizon heeft van tien jaar of meer kan het zich permitteren met een beperkt deel van zijn vermogen wat meer risico te nemen’, zegt Olivier Brouwers van Invesco.

Tot enkele jaren geleden vonden de Belgische beleggers hun gading in het uitgebreide aanbod van fondsen met kapitaalgarantie. Het was een segment waarin we ons Europees kampioen konden noemen. De strengere regelgeving met meer beperkingen over gestructureerde producten en de lage rente die de kapitaalgarantie ondermijnt, deed de appetijt voor fondsen met kapitaalgarantie in ons land flink slinken. In 2006 beheerden die fondsen nog een vermogen van bijna 43 miljard euro. Eind 2017 was dat maar 7 miljard euro, blijkt uit cijfers van de sectorfederatie Beama voor de Belgische markt.

Goede mix

Gemengde fondsen namen de fakkel over. Jaar na jaar stijgt de instroom, waardoor ze de aandelen- en obligatiefondsen overvleugelen. Eind 2012 beheerden obligatiefondsen (30 miljard euro), aandelenfondsen (28 miljard euro) en gemengde fondsen (26 miljard euro) nog een gelijkaardig vermogen.

Intussen beheren de gemengde fondsen in ons land al een vermogen van 90 miljard euro, tegenover 58 miljard euro voor de aandelenfondsen en 34 miljard euro voor de obligatiefondsen. ‘Gemengde fondsen proberen een goede mix van risico en return. Daar werden de beleggers de voorbije jaren extra gevoelig voor’, zegt Brouwers.

Begeleiding

Multi asset investing is al lang een belangrijke kernstrategie van Invesco. De vermogensbeheerder lanceerde zijn eerste gemengd fonds in de jaren 1970. Sindsdien ontwikkelde het tal van nieuwe strategieën in multi asset investing. Zo lanceerde Invesco in 2009 ook een gemengd strategie dat belegt in zowel aandelen, obligaties als grondstoffen.

Het wordt samengesteld volgens het principe van de risicopariteit. Het weegt de risico’s van elke activaklasse en stelt de portefeuille vervolgens zo samen dat de risico’s, en niet louter het kapitaal, evenredig verspreid zijn over de drie activaklassen. ‘Dat is een vrij unieke strategie, waarmee we ons onderscheiden van de andere fondsenhuizen’, zegt Brouwers.

Samen met de toegenomen interesse bij de particuliere beleggers nam ook het aanbod van de gemengde fondsen de voorbije jaren exponentieel toe. Dat maakt het er voor de individuele beleggers niet altijd gemakkelijker op. ‘Het beleggingsuniversum is heel groot, met uiteenlopende spelers die verschillende soorten gemengde fondsen aanbieden. Daardoor is het niet altijd evident appelen met appelen te vergelijken. Vandaar dat er meer dan ooit een rol is weggelegd voor de financiële adviseurs.’

Investeringscentra

Invesco is een grote internationale vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van 987,8 miljard dollar eind juli 2018 en zowat 7.000 werknemers. Het fondsenhuis noteert op de beurs en maakt deel uit van de S&P500, de index met de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen. ‘Hoewel we een mondiale onderneming zijn, proberen we zo dicht mogelijk bij onze klanten en distributeurs te zitten.’

De hoofdzetel ligt dan wel in de Amerikaanse stad Atlanta, voorts is de vermogensbeheerder georganiseerd rond dertien investeringscentra over de hele wereld. Elk centrum is gespecialiseerd in een specifieke beleggingsstrategie. Dat gaat van Europese of Amerikaanse aandelen en gemengde fondsen tot grondstoffen en alternatieve beleggingen. ‘We geloven niet in één strategie die past bij elke belegger.’

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen). Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.

 

Belangrijke informatie

De visie en opinie van Olivier Brouwers is gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van deze van andere Invesco professionals.

Dit document is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde activaklasse, effecten of strategie. Regelgevingsvereisten die de onpartijdigheid van aanbevelingen voor investerings-/investeringsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als verbodsbepalingen inzake handel vóór publicatie. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter illustratie en mag niet worden gebruikt als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Gegevens op 30/06/2018 tenzij anders vermeld.

Deze informatie is uitgegeven voor België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Brussel.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.