Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Risicospreiding op een dieper niveau

©rv

Veel beleggers dromen van een portefeuille die niet de dieperik ingaat bij de eerste de beste schok op de financiële markten. De samenstelling van zo’n portefeuille is voer voor specialisten.

Beleggers staan voortdurend voor een grote uitdaging: geen enkele activaklasse evolueert in een duidelijke richting. Eind juli 2018 bevindt de MSCI Europe Index zich op zowat hetzelfde niveau als drie jaar geleden. Die index bundelt aandelen van grote- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven uit vijftien Europese landen. ‘Een eenvoudige kopen-en-houdenstrategie werkt niet langer. Daarmee genereert een aandelenbelegger nog amper return’, zegt Bernard Aybran, CIO Multi-Management van de Amerikaanse vermogensbeheerder Invesco in Parijs. 
Voor de obligatiebeleggers ziet het er al niet veel beter uit. Met een rente die al enkele jaren het bodemniveau verkent, zijn de meeste beleggers terughoudend om nog in de obligatiemarkt te stappen. Tot voor kort beschouwden beleggers obligaties als een relatief veilige haven. Dat is nu voorbij, want een rentestijging zou de obligatiemarkt wel eens heel hard onder druk kunnen zetten. 
‘In de huidige omstandigheden is het bijzonder risicovol alleen in aandelen te investeren of alleen in obligaties. Beleggen in verschillende activaklassen kan een veel betere strategie om je beleggingsdoelstellingen te halen’, zegt Aybran. Hij breekt een lans voor multi asset investing. Dat is een strategie waarbij je verschillende activaklassen als aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed in een beleggingsportefeuille opneemt om de risico’s optimaal te spreiden. 

Gemengde fondsen

Deze strategie spreekt veel beleggers aan. In ons land groeiden de gemengde fondsen uit tot het populairste fondsentype. Dat verbaast Aybran niet. Het zijn de fondsen die de principes van multi asset investing in de praktijk omzetten. Als vermogensbeheerder merkt hij dat beleggers op zoek zijn naar houvast. 
Daarvoor verwijst hij naar de Italiaanse regeringscrisis van voor de zomer. In enkele dagen veroorzaakte die grote bewegingen op zowel de aandelen- als de obligatiemarkt. ‘Bij veel beleggers breekt het angstzweet uit als ze in enkele dagen de waarde van hun beleggingen aanzienlijk zien slinken. Daardoor zoeken ze naar een beleggingsproduct dat beter in staat is de volatiliteit en dus ook het risico te beheersen. Zo belanden ze bij de gemengde fondsen.’

Uiteenlopende strategieën

Er zijn soorten gemengde fondsen. De traditionele aanpak gaat al enkele decennia mee en baseert de samenstelling van het fonds over een vastgelegd percentage aandelen, vastrentende producten en cash. De financiële crisis van 2008 maakte duidelijk dat die aanpak niet noodzakelijk uitmondt in stabielere en meer crashbestendige beleggingsportefeuilles. 
‘De traditionele gemengde fondsen spreiden het kapitaal, maar niet de risico’s’, zegt Aybran. Een beleggingsportefeuille met de helft aandelen en de helft obligaties biedt geen 50/50 risicospreiding, maar eerder 80/20. Aandelen zijn nu eenmaal risicovoller. Daarom biedt Invesco sinds 2009 ook gemengde strategie aan die gebaseerd zijn op risicopariteit.
De fondsbeheerder weegt de risico’s van de activa om een portefeuille samen te stellen. De risico’s zijn gelijk verdeeld over aandelen, obligaties, grondstoffen of cash, en dus niet het kapitaal. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het meer investeert in obligaties om de volatiliteit van aandelen te compenseren. 
En dan is er de jongste generatie gemengde fondsen, die probeert elk jaar een vooropgesteld rendement te halen zonder vooraf te gaan wegen. Het zijn meestal fondsen die draaien rond hele specifieke ideeën. Naast de klassieke activa als aandelen, obligaties en grondstoffen kunnen deze fondsen inspelen op inflatie, volatiliteit, munten of vastgoed om op de best mogelijke manier de macro-economische ideeën te implementeren. ‘Elk van die drie benaderingen is in het verleden al heel waardevol gebleken’, zegt Aybran.

Negatieve correlatie

Al de soorten fondsen hebben één ding gemeen. Ze proberen op uiteenlopende manieren de risico’s van een beleggingsportefeuille te diversifiëren. ‘Het komt er niet alleen op aan verschillende activa te selecteren, maar vooral ook de activa die onderling zo weinig mogelijk correlatie vertonen’, zegt Aybran. Zelden blijft een schok op de financiële markten beperkt tot één activaklasse. 
Voor een traditioneel gemengd fonds betekent dat onder meer dat de aandelen- en obligatieportefeuille niet blootgesteld mag zijn aan dezelfde sectoren, bijvoorbeeld de financiële sector. Een strategie gebaseerd op risicopariteit kijkt naar de risicoweging van elke activaklasse. Voor aandelen steunt die risicoanalyse bijvoorbeeld voor een groot deel op de volatiliteit, voor obligaties neemt de beheerder eerder het duratierisico in rekening. ‘Om welke strategie het ook gaat, de beheerder van een gemengd fonds moet altijd een risicospreiding op een dieper niveau garanderen.’

Brede waaier

Het resultaat is in principe een minder volatiele beleggingsportefeuille waarbij de ene activaklasse in staat moet zijn de terugval van een andere te compenseren. Is dat per definitie geen defensieve strategie? ‘Gemengde fondsen zijn er heus niet alleen voor de defensieve beleggers. De meeste gemengde fondsen zijn minder volatiel dan een puur aandelenfonds, maar binnen de hele brede waaier van gemengde fondsen bestaat er voor elk risicoprofiel wel een gemengd fonds.’
Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen). Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.

 

Belangrijke informatie

De visie en opinie van Bernard Aybran is gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van deze van andere Invesco professionals.

Dit document is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde activaklasse, effecten of strategie. Regelgevingsvereisten die de onpartijdigheid van aanbevelingen voor investerings-/investeringsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als verbodsbepalingen inzake handel vóór publicatie. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter illustratie en mag niet worden gebruikt als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Gegevens op 30/06/2018 tenzij anders vermeld.

Deze informatie is uitgegeven voor België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Brussel.

 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.