Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Actief en passief vermogensbeheer vullen elkaar aan

Cécile Delooz, Senior Portfolio Manager bij AG ©Studio Dann

In de samenwerking tussen AG Insurance (AG) en Invesco Asset Management zit AG aan het stuur. De verzekeraar bepaalt zelf de strategie waarmee de gelden van zijn klanten beheerd worden, Invesco brengt die strategie in praktijk.

Als verzekeringsonderneming doet AG voor diverse types cliënten aan vermogensbeheer. Er zijn de retailklanten, particulieren die een levensverzekering tak23 nemen. En er zijn institutionele klanten, bedrijven die voor hun werknemers een groepsverzekering afsluiten. Aan al die klanten biedt AG een waaier van fondsen aan, die verschillen qua risicoprofiel en rendementsverwachtingen.

Daarbij moeten vermogensbeheerders zoals AG kiezen tussen actief en passief beheer van de portefeuille. Het debat hierover startte destijds in de VS en waaide over naar Europa. Volgens Cécile Delooz, Senior Portfolio Manager bij AG, is het debat ondertussen over zijn hoogtepunt heen: ‘Het gaat al lang niet meer om of-of. Je kunt beide benaderingen perfect integreren, elk met haar eigen sterke punten.’

Steve Beckers, Sales Director België/Luxemburg bij Invesco ©Studio Dann

Steve Beckers, Sales Director België/Luxemburg bij Invesco, is het daarmee eens: ‘Voor ons is AG een goed voorbeeld van een belangrijke institutionele belegger die actieve en passieve bouwstenen op een bepaalde manier bekijkt. Andere institutionelen hebben daar misschien een andere visie op. Die mix aan visies vinden wij boeiend.’

Passief beheer: goedkoop en snel

Bij passief beheer mikt een beheerder op een prestatie die overeenkomt met wat een bepaalde markt doet. De beheerder volgt dan zo getrouw mogelijk een index van die markt: een korf van waarden die geacht wordt representatief te zijn voor die markt.

‘Een belangrijk voordeel van passief beheer is de kostprijs’, stelt Cécile Delooz. ‘Als een bepaalde markt je interesseert, kun je onmiddellijk en goedkoop instappen door te investeren in een fonds dat er de index van volgt.’ ‘Passieve fondsen zijn goede instrumenten om toch aanwezig te zijn in bepaalde nichemarkten’, vult Steve Beckers aan. ‘Ze kunnen dus nuttig zijn om portefeuilles nog meer te diversifiëren.’

‘Een belangrijk voordeel van passief beheer is de kostprijs: als een bepaalde markt je interesseert, kun je onmiddellijk en goedkoop instappen door te investeren in een fonds dat er de index van volgt.’
Cécile Delooz
Senior Portfolio Manager bij AG

Maar het strikt volgen van een index heeft ook nadelen. ‘De keuzes die voor een index gemaakt worden, zijn vatbaar voor meningsverschillen. Als bepaalde financiële instrumenten in de index zitten, betekent dat dat iedereen die de index volgt, verplicht is om die instrumenten te kopen, ongeacht de prijs van dat instrument. Je zult op sommige momenten zien dat “kwaliteitsaandelen” heel duur worden. Terwijl andere aandelen, die niet in de index zitten of er minder zwaar wegen, heel mooie vooruitzichten kunnen hebben maar een stuk minder duur zijn’

Om op die vooruitzichten te kunnen inspelen, moet een beheerder van de index kunnen afwijken. Maar dan is er sprake van actief beheer.

Actief beheer: flexibel en slim

Steve Beckers maakt een onderscheid tussen twee manieren van “actief beheer”. Een eerste is “asset allocation”: ‘Dan gaat het over de keuze van de landen of regio’s waarin je investeert, over de sector, of over de activaklasse. Amerika of Europa? Farma of auto’s? Aandelen of obligaties?’ Actief beheer op dit niveau houdt in dat de fondsbeheerder probeert om het in een bepaalde markt beter te doen dan een referentie-index.

‘Stel dat je een portefeuille beheert in aandelen over de hele wereld. Dan kun je bijvoorbeeld de MSCI World volgen, die representatief probeert te zijn voor die markt. Maar de beheerder kan vinden dat de Amerikaanse aandelen het door de handelsoorlog met China toch wat minder goed doen. Hij kan dan het gewicht van Amerikaanse aandelen in de portefeuille verminderen, en er wat meer Europese aandelen in stoppen. Dat is een actieve beslissing.’

Een tweede manier om aan actief beheer te doen heeft te maken met het gebruikte instrument. ‘Zelfs als je zou beslissen om een kleiner deel van je portefeuille in de VS te investeren, kun je nog altijd kiezen om dat passief te doen, via indexen als de S&P500, of je kunt ook hier kiezen voor een actieve formule en bijvoorbeeld investeren in activa die niet in die indexen opgenomen zijn.’

Actief beheer heeft een prijs, erkent Steve Beckers, want er is expertise en dus mankracht nodig voor onderzoek: ‘Je moet investeren in systemen en in analyse. Maar ook in reporting, want cliënten verwachten dat je de keuzes die je gemaakt hebt, kunt verantwoorden.’ Tegenover die prijs staan wel belangrijke voordelen, vindt Cécile Delooz: ‘Voor ons is het belangrijk dat beheerders hun overtuiging kunnen uitdrukken, en dat ze op die manier kansen kunnen opmerken die misschien minder opvallen.’

'Actief beheer heeft een prijs, je moet investeren in systemen en in analyse. Maar ook in reporting, want cliënten verwachten dat je de keuzes die je gemaakt hebt, kunt verantwoorden.'
Steve Beckers
Sales Director België/Luxemburg bij Invesco

Een probleem met indexen, zeker in volatiele markten, is dat ze ook de bokkensprongen van een markt op de voet moeten volgen. ‘Sommige markten kunnen door elkaar geschud worden door een presidentiële tweet’, merkt Cécile Delooz op. ‘Na een poosje vinden die markten dan wel weer een evenwicht, maar in de tussentijd vallen er voor een beheerder met kennis van zaken wel mooie kansen te grijpen.’

Niet verplicht zijn om de volatiliteit van een markt te volgen is een voordeel van actief beheer. Een ander voordeel is dat je kunt investeren in financiële instrumenten die niet in de index opgenomen zijn. Steve Beckers: ‘Omdat een index representatief wil zijn voor een markt, ligt het accent daar op de waarden met een grote beurskapitalisatie, vaak ongeacht hun perspectieven en prijs. Jonge, kleine bedrijven zitten er niet in omdat ze nog niet bekend zijn. Maar die onbekende bedrijven kunnen de parels van de toekomst zijn.’

AG: actief met behulp van passief

‘Bij AG is actief beheer het uitgangspunt’, stelt Cécile Delooz, ‘vanwege rendement en prestatie. Maar binnen dat actieve beheer gebruiken we in onze fondsen-van-fondsen ook passieve formules. Soms zijn er bepaalde activaklassen — denk aan aandelen met een kleine beurskapitalisatie, of aan obligaties met een korte looptijd — waarin je via passieve fondsen snel en goedkoop toch aanwezig kunt zijn.’

De investeringen in passieve fondsen zijn dus niet noodzakelijk bedoeld voor de lange termijn, vaak zijn ze vooral tactisch. ‘En zelfs die tactische passieve posities passen in het actieve beheer van onze fondsen-van-fondsen. We beslissen nog altijd zelf, in functie van bijvoorbeeld de economische omstandigheden, welk deel van het totale vermogen in die fondsen belegd wordt, en voor hoe lang.’

De multimanagementaanpak van AG

In de samenwerking tussen verzekeraar AG en vermogensbeheerder Invesco heeft AG als klant de leiding: ‘Wij zetten de koers uit en bepalen de strategie’, aldus Cécile Delooz, Senior Portfolio Manager bij AG. Invesco investeert de portefeuille in lijn met de afgesproken strategie. Invesco is bij AG overigens niet de enige leverancier van financiële instrumenten: ‘We werken met diverse partners, in actief én in passief beheer’, aldus Cécile Delooz. ‘We kiezen beheerders vanwege hun expertise op een bepaald domein. We zijn echt ‘multimanagement’ georiënteerd: de partners verschillen in stijl maar ook in techniciteit. Rendement of opportuniteiten benaderen ze soms heel anders.’

Een gediversifieerde multimanagementaanpak houdt in dat AG voor elk segment van zijn fondsen vooraf een aantal criteria opsomt. ‘Als we daarna bij Invesco de expertise en aanpak aantreffen die met onze criteria overeenkomen, kunnen we hen voor dat deel van onze portefeuilles een beheersmandaat toevertrouwen. Zo heeft Invesco bij ons een mandaat voor aandelen eurozone.’

‘En zelfs in die effectenklasse en regio zijn we met Invesco niet de enige beheerder’, vult Steve Beckers aan, Sales Director België/Luxemburg bij Invesco. ‘Ook daar trekt AG de multimanagementbenadering door.’

Belangrijke informatie

Risicowaarschuwingen

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen). Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.

Belangrijke informatie

De visie en opinie van Invesco en AG zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van deze van andere professionals.

De publicatie van dit document is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde activaklasse, effecten of strategie. Dit is een reclamecommunicatie. De wettelijke bepalingen ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied zijn niet van toepassing., evenmin als verbodsbepalingen inzake handel vóór publicatie. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter illustratie en mag niet worden gebruikt als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen.

Deze informatie is uitgegeven in België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Louizalaan 235, B-1050 Brussel (www.invesco.be).

EMEA2019/ 9172

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.