Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Multi-asset-investeringsstrategieën zijn interessant voor beginnende tot dynamische beleggers'

Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank en Steve Beckers, Retail Sales BeLux bij Invesco Asset Management

Een portefeuille met beleggingen over wereldwijd meerdere activaklassen kan u optimaal aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Bovendien bezit ze meer bronnen van potentieel rendement. ‘Focussen op één regio en activaklasse is niet meer van deze tijd’, meent ook Beobank.

Beleggingen diversifiëren en indien nodig flexibel verplaatsen tussen de activaklassen, dat is in het huidige marktklimaat onmisbaar. ‘Een multi-asset-investeringsstrategie – die via fondsen gelijktijdig belegt in bijvoorbeeld aandelen, obligaties, deviezen en grondstoffen – kan het potentiële rendement optimaliseren’, legt Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank, uit.

‘Onverwachte aanpassingen aan het monetair beleid en geopolitieke onzekerheden maken de financiële markten moeilijk voorspelbaar. De kat uit de boom kijken en passief beleggen lijkt me niet de beste strategie. Als belegger is het allicht interessanter snel en selectief te zijn. Zo optimaliseer je het rendement versus het te nemen risico. Een multi-assetstrategie kan hierbij helpen.’

Opportuniteiten en risicobeheersing

‘We spelen kort op de bal en op basis van macro- en micro-economische parameters en vooruitzichten passen we de samenstelling van beleggingsportefeuilles tactisch aan’, verduidelijkt Steve Beckers, Retail Sales BeLux bij Invesco Asset Management, een van de gespecialiseerde fondsbeheerders waarmee Beobank samenwerkt.

‘Een multi-assetbenadering kan marktonzekerheden ombuigen naar mogelijke opportuniteiten. Het is ook een mooie manier om aan risicobeheersing te doen. En het geeft klanten binnen hun risicoprofiel toegang tot de activaklassen die ze anders moeilijk bereiken.’

‘Een multi-assetbenadering kan marktonzekerheden ombuigen naar mogelijke opportuniteiten. Het is ook een mooie manier om aan risicobeheersing te doen.'
Steve Beckers
Retail Sales BeLux bij Invesco Asset Management

‘Het is voor klanten erg moeilijk om alle marktwijzigingen zelf op de voet te volgen. Dat is een voltijdse baan, die de nodige expertise vereist’, zegt Marc Danneels. ‘Multi-assetfondsen bieden een snelle en makkelijke toegang tot de kennis van een gespecialiseerde fondsenaanbieder. Beobank werkt nauw samen met twaalf activabeheerders en staat dagelijks in contact met hen. Dat zijn stuk voor stuk kritisch door ons geselecteerde partners. We geloven niet in een fondsensupermarkt, voor ons is alleen het beste goed genoeg. Ook Invesco scoort hoog in productkwaliteit, risicobeheersing en rendementsconsistentie.’

Expertise en persoonlijk advies

Dankzij die samenwerkingen kan Beobank zijn klanten persoonlijk adviseren over de best passende beleggingsproducten. ‘We vinden het belangrijk dat onze adviseurs niet alleen kunnen uitleggen hoe beleggingsportefeuilles algemeen evolueren, maar ook waarom specifieke klassen of producten tijdelijk wat minder presteren of het juist extra goed doen. Door ons geslecteerde fondsbeheerders moeten ook uitstekend risico’s kunnen maganen. Partners als Invesco zijn hier sterk in’, duidt Marc Danneels.

'Multi-assetfondsen bieden een snelle en makkelijke toegang tot de kennis van een gespecialiseerde fondsenaanbieder.'
Marc Danneels
Chief Investment Officer bij Beobank

Invesco en Beobank werken ook samen op het vlak van trainingen, opleidingen en conferenties. Steve Beckers: ‘Hiermee garanderen we dat iedereen de producten door en door kent, en dat de klanten op de beste manier geïnformeerd en geadviseerd worden over de beleggingen die het best passen bij hun verwachtingen en risicoprofiel.’

Vandaag en morgen

Invesco staat ook voor meer dan één investeringstactiek. ‘We ontwikkelen voortdurend nieuwe strategieën’, zegt Steve Beckers. ‘Dat doen we in nauw contact met fondsenanalisten en de distributeurs van onze producten. Al die inspanningen stellen ons in staat het kapitaal van onze klanten zo optimaal mogelijk te beleggen. Inmiddels beheren we wereldwijd 1.200 miljard dollar en we werken samen met dertien verschillende onafhankelijke investeringscentra.’

Ook de komende jaren blijft het allicht interessant om te beleggen via multi-assetfondsen. ‘Die kunnen zowel voor beginnende tot dynamische beleggers zinvol zijn’, besluit Marc Danneels.

‘Via multi-asset krijgen klanten een brede diversificatie en krijgen ze rechtstreeks toegang tot de visie van een gespecialiseerde beheerder, die heel snel op economische verschuivingen en gebeurtenissen kan reageren. Dit kan een mooie manier zijn om de volatiliteit in onvoorspelbare markten te verminderen en aantrekkelijke rendementen te behalen.’

Belangrijke informatie

De visie en opinie van Invesco en Beobank zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van deze van andere professionals.

De publicatie van dit document is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als aanbeveling om te beleggen in een bepaalde activaklasse, effecten of strategie. Dit is een reclamecommunicatie. De wettelijke bepalingen ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied zijn niet van toepassing., evenmin als verbodsbepalingen inzake handel vóór publicatie. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter illustratie en mag niet worden gebruikt als aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen.

Gegevens op 30/06/2019 tenzij anders vermeld.
Deze informatie is uitgegeven in België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Louizalaan 235, B-1050 Brussel (www.invesco.be).

Risicowaarschuwingen
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen). Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.