Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘In de opkomende markten is maatschappelijk verantwoord beleggen ook bijna de norm geworden'

Guy Janssens (BNP Paribas Fortis), Sandra Crowl (Carmignac) et Xavier Hovasse (Carmignac) ©Studio Dann

Beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord beleggen zoeken niet alleen naar een juiste verhouding tussen risico en rendement, maar houden er ook morele waarden op na. Deze trend wint sterk aan belang, ook in de opkomende markten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) richt zich op bedrijven die prioriteit geven aan maatschappelijke en milieuaspecten en andere voor de samenleving relevante thema's, zoals duurzame energie en groene technologie. Behalve een aantrekkelijk financieel rendement heeft MVB een rechtstreekse impact op onze samenleving. Deze trend heeft ontegenzeggelijk de wind in de zeilen, en zowel BNP Paribas Fortis Private Banking als Carmignac dragen MVB een warm hart toe.

Wat merkt BNP Paribas Fortis Private Banking als bank van deze toenemende belangstelling voor MVB?

Guy Janssens (BNP Paribas Fortis Private Banking): Ruim 75% van de nieuwe cliënten van BNP Paribas Fortis Private Banking kiest voor maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategieën. In totaal hebben al meer dan 30.000 beleggers de stap gezet. Dat is enorm. En deze trend zal naar verwachting aanhouden. Ruim 30% van de waarde van de portefeuilles van onze retail-cliënten wordt belegd in duurzame strategieën.

Advertentie

Constateert u tevens een toename van de vraag naar MVB in opkomende markten? 

Guy Janssens: Absoluut. Helaas worden talloze bedrijven in de opkomende landen nog altijd geassocieerd met vervuiling, corruptie of kinderarbeid. Tien jaar geleden werd dat min of meer getolereerd. Nu zitten deze bedrijven in het verdomhoekje en lopen ze ten opzichte van de meest verantwoorde bedrijven talrijke kansen mis. Bovendien keren ook steeds meer beleggers deze bedrijven de rug toe. Verantwoord ondernemen is niet langer een luxe, maar een noodzaak. En vooral in de opkomende markten.

Hoe selecteren de teams van BNP Paribas Fortis Private Banking de beste duurzame beleggingen in deze opkomende markten? 

Guy Janssens: Wij werken samen met Carmignac, een beheermaatschappij voor financiële activa die beschikt over jarenlange expertise op het gebied van MVB en die zijn partners op zeer transparante wijze informeert; zo hebben wij zeer nauwe contacten met hun beheerders. Daarnaast hanteert Carmignac zeer strenge regels als het gaat om risicobeheersing, een aspect dat nog crucialer is in relatie tot het opkomende universum. Andere fondsbeheerders nemen soms onverantwoorde risico's, zonder zich in te dekken tegen de eventuele gevolgen van een onverwachte schok. Carmignac koppelt aandacht voor macro-economische trends aan een 'bottom-up'-analyse, waardoor we het kapitaal van onze cliënten optimaal kunnen beschermen.

Hoe zou u uw MVB-benadering omschrijven? En in hoeverre past deze binnen het DNA van Carmignac? 

Sandra Crowl (Carmignac): Op ethische en verantwoorde wijze beleggen behoort tot onze prioriteiten sinds onze oprichting in 1989. Onze beheermaatschappij is volledig onafhankelijk, en als "risk managers" proberen wij zoveel mogelijk risicofactoren in kaart te brengen, te analyseren en te beperken. Dit omvat uiteraard financiële risico's, maar ook risico's die samenhangen met slecht ondernemingsbestuur, ondervertegenwoordiging van de aandeelhouders, het niet in acht nemen van maatschappelijke factoren zoals gezondheid en veiligheid, en risico's die verband houden met milieukwesties.

Het spreekt dan ook voor zich dat we zoeken naar partners die deze langetermijnvisie delen, met name naar bedrijven die oog hebben voor hun ecologische voetafdruk, de veiligheid van hun producten en het welzijn van hun werknemers. Wij laten ons daarentegen niet verleiden door beleggingsopportuniteiten op korte termijn wanneer we van mening zijn dat deze onvoldoende overeenstemmen met onze filosofie en de belangen van onze beleggers.

Bij Carmignac heeft MVB zijn sporen reeds verdiend... 

Sandra Crowl: Sinds 2012 hebben wij ons eigen ESG-comité (environment, social and governance, nvdr). Naast het uitvoeren van een financiële analyse passen wij op al onze beleggingen ESG-criteria toe. Bij de selectie van obligaties en aandelen van bedrijven worden de producten namelijk grondig onderzocht door al onze beleggingsteams, ook ten aanzien van ESG-criteria. 93% van de 54 miljard aan activa die wij beheren houdt derhalve rekening met de ESG-criteria. We kunnen dan ook met een gerust hart zeggen dat verantwoord beleggen deel uitmaakt van ons DNA.

Desinvesteringsbeleid in steenkool en tabak sinds 1989

'Als vermogensbeheerder willen wij onze waarden combineren met langetermijn-beleggingscriteria, zoals maatschappelijk verantwoord beleggen, teneinde onze impact op de samenleving te optimaliseren', aldus Sandra Crowl, hoofd van het ESG-comité van Carmignac. 'Wij bieden momenteel vier MVB-fondsen die drie op ESG-criteria gebaseerde strategieën hanteren, een actief stembeleid toepassen en actief betrokken zijn bij het deugdelijk bestuur van de bedrijven waarin belegd wordt. Wij beleggen niet in sectoren die naar onze mening het minst maatschappelijk verantwoord zijn, zoals tabak, steenkool en wapens. Eén van deze MVB-fondsen, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, bevat overigens meerdere activaklassen (aandelen, obligaties, valuta's, enz.). Een dergelijke 'multi-asset'-benadering is uiterst zeldzaam in dit universum. We zijn van plan onze ontwikkeling op dit terrein verder te zetten teneinde de maatschappelijke impact van onze beleggingen verder te vergroten'.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie