Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Specifieke expertise is essentieel voor wie maatschappelijk verantwoord wilt beleggen in opkomende markten

Xavier Hovasse, hoofd aandelen opkomende landen bij Carmignac ©Studio Dann

Volgens maatschappelijk verantwoorde criteria beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een aantal uitdagingen. Om succesvol te zijn is het noodzakelijk om een beroep te kunnen doen op een doorgewinterde specialist die de sector goed kent.

Carmignac is een beheermaatschappij die sterk gelooft in het potentieel van maatschappelijk verantwoord beleggen in opkomende markten. 'Op lange termijn zal maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) geen uitdaging meer vormen', verwacht Xavier Hovasse, hoofd aandelen opkomende landen bij Carmignac. 'We hebben vastgesteld dat hoe meer ESG-effecten er in een portefeuille zitten, hoe hoger het rendement is. De ontwikkeling van de MSCI Emerging Markets ESG-index is hier het beste bewijs van. De uitdagingen bevinden zich eerder op de korte termijn'.

Te vermijden valkuilen

Energie is in 2018 bijvoorbeeld de sector waarin de beste resultaten worden geboekt. In veel energiebedrijven kan echter niet of nauwelijks worden belegd omdat ze vaak staatseigendom zijn en totaal geen rekening houden met ESG-criteria. 'En dat kan riskant blijken', voegt Xavier Hovasse eraan toe. 'Kijk bijvoorbeeld naar wat er in juni in Brazilië met Petrobras is gebeurd toen CEO Pedro Parente moest opstappen na een grote staking. Het aandeel Petrobras heeft toen een derde van zijn waarde verloren in slechts een paar dagen tijd. De situatie in Rusland en China vertoont sterke gelijkenissen: in de meeste bedrijven uit de energiesector is de overheid nadrukkelijk aanwezig'.

'In China is gas dus een groeimarkt bij uitstek'.
Xavier Hovasse
hoofd aandelen in opkomende landen bij Carmignac

Creatieve oplossingen 

Carmignac omzeilt dit probleem door zich bijvoorbeeld meer te richten op distributiebedrijven. 'Wij hebben bijvoorbeeld recentelijk belegd in een Chinese distributeur van 'ecologisch' gas', aldus Xavier Hovasse. 'Deze sector heeft een sterk groeipotentieel, als men zich bedenkt dat meer dan 75% van de verbruikte elektriciteit in dat land vandaag de dag wordt geproduceerd uit steenkoolcentrales, en dat er zich in de komende jaren naar verwachting drastische veranderingen gaan voordoen. In China is gas dus een groeimarkt bij uitstek'.

Een eigen ratingsysteem 

Carmignac classificeert landen waarin wordt belegd aan de hand van meerdere criteria: 'We interesseren ons enkel in landen met groei en goede kerncijfers', verduidelijkt Sandra Crowl, hoofd van het ESG-comité van Carmignac. 'We hebben ons eigen ratingsysteem ontwikkeld waarmee we de landen waarin we beleggen in kaart kunnen brengen en kunnen classificeren aan de hand van de ESG-criteria. Ook al is deze klassering lang niet ons enige hulpmiddel'.

'Bovenaan de lijst vinden wij landen die het best scoren op het gebied van het functioneren van hun parlementaire stelsel, de onafhankelijkheid van hun centrale bank en de afwezigheid van corruptie. We beleggen niet in landen met een kunstmatig sterke groei die op lange termijn niet kan worden volgehouden', gaat Xavier Hovasse verder. 'We vermijden bijvoorbeeld Turkije, omwille van de politieke spanningen en de kunstmatig hoge groei. We zetten daarentegen in op landen die een aanvaardbare schuldenlast en een vrije economie hebben en waar de verkiezingen vrij en zonder fraude verlopen. Landen met persvrijheid en waar de rechtspraak gescheiden is van de politieke macht'.

Unieke benadering 

Sinds de opkomst van MVB heeft Carmignac een unieke benadering ontwikkeld. 'We volgen de bestaande regels niet naar de letter', geeft Xavier Hovasse aan. 'Als we bedrijven grondig doorlichten en casestudy's uitvoeren, wordt de naleving van ESG-criteria niet afzonderlijk bestudeerd. Wij hebben deze criteria volledig opgenomen in onze algemene benadering'.

Als Carmignac in bepaalde sectoren in opkomende markten belegt, streven ze naar een zo hoog mogelijk groeipotentieel op lange termijn. 'Door op deze manier te zoeken naar groeimogelijkheden op lange termijn, in sectoren met een lage penetratiegraad, integreren wij een maatschappelijk verantwoorde benadering in ons algemene beleggingsproces'.

Desinvesteringsbeleid in steenkool en tabak sinds 1989

'Als vermogensbeheerder willen wij onze waarden combineren met langetermijn-beleggingscriteria, zoals maatschappelijk verantwoord beleggen, teneinde onze impact op de samenleving te optimaliseren', aldus Sandra Crowl, hoofd van het ESG-comité van Carmignac. 'Wij bieden momenteel vier MVB-fondsen die drie op ESG-criteria gebaseerde strategieën hanteren, een actief stembeleid toepassen en actief betrokken zijn bij het deugdelijk bestuur van de bedrijven waarin belegd wordt. Wij beleggen niet in sectoren die naar onze mening het minst maatschappelijk verantwoord zijn, zoals tabak, steenkool en wapens. Eén van deze MVB-fondsen, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, bevat overigens meerdere activaklassen (aandelen, obligaties, valuta's, enz.). Een dergelijke 'multi-asset'-benadering is uiterst zeldzaam in dit universum. We zijn van plan onze ontwikkeling op dit terrein verder te zetten teneinde de maatschappelijke impact van onze beleggingen verder te vergroten'.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.