Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verantwoord beleggen: een gunstig vooruitzicht

Sandra Crowl, hoofd van het ESG-comité van Carmignac ©Studio Dann

BNP Paribas Fortis is uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende Europese spelers op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Met dit doel heeft de bank een uniek partnerschap met Carmignac ontwikkeld, een erkende speler voor zijn specifieke ESG-vaardigheden in opkomende markten. Alle ins en outs van een unieke samenwerking.

‘Of het nu gaat om vastrentende waarden of een defensieve, dynamische, strategische of discretionaire aanpak, iedereen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze wil beleggen vindt bij ons alle mogelijke en denkbare varianten’, aldus Guy Janssens, hoofd maatschappelijk en verantwoord beleggen bij BNP Paribas Fortis. ‘Onze cliënten zijn bijzonder goed geïnformeerd en we proberen hun nieuwsgierigheid te wekken door beleggingsmogelijkheden aan te bieden die gebaseerd zijn op maatschappelijk verantwoorde thema’s uit hun dagelijkse leven, zoals recyclage, voeding, waterzuivering enz’.

Maximaal groeipotentieel

Met deze doelstelling voor ogen is BNP Paribas Fortis een samenwerking met de beheermaatschappij Carmignac aangegaan. Laatstgenoemde onderscheidt zich van zijn sectorgenoten door zijn unieke ESG-expertise (Environmental, Social and Governance) in opkomende markten. ‘We zoeken steevast naar de sectoren en landen die de beste groeivooruitzichten op lange termijn bieden’, aldus Xavier Hovasse, hoofd aandelen opkomende landen bij Carmignac. ‘We beleggen bijvoorbeeld in banken van landen waar de bancaire kredietverlening als percentage van het bbp het laagst is, zodat we over gunstige groeivooruitzichten voor de komende 10 tot 20 jaar beschikken. Dat geldt met name voor Mexico, waar 50% van de bevolking nog geen bankrekening heeft. Veel Mexicanen openen een bankrekening of sluiten een lening af voor de eerste keer in hun leven’, vervolgt Xavier Hovasse. 'De lage penetratiegraad van de bancaire sector is een maatschappelijk verantwoord thema omdat het de levensomstandigheden verbetert en het mogelijk maakt om de wereld van morgen te financieren. We zoeken dergelijke thema's voor al onze beleggingen in andere landen en bedrijven’.

Een duidelijk desinvesteringsbeleid 

‘We hebben ongeveer 500 bedrijven en een aantal sectoren uitgesloten.’
Sandra Crowl
hoofd van het ESG-comité van Carmignac

Carmignac belegt daarentegen niet in Chinese banken omdat het kredietvolume van het land op dit moment veel te hoog is. ‘In China blijven de banken oude, vervuilende industrieën ondersteunen. Bovendien worden ze aangestuurd door de overheid’, onderstreept Xavier Hovasse. ‘Dat houdt een enorm risico in’.

‘Daarnaast hebben we ongeveer 500 bedrijven en een aantal sectoren uitgesloten’, voegt Sandra Crowl, hoofd van het ESG-comité van Carmignac, daaraan toe. ‘Onder deze uitsluitingen bevinden zich tabaksfabrikanten, bedrijven die dierlijke eiwitten verwerken, de pornografische industrie, de wapenindustrie en steenkoolproducenten’.

De benadering van Carmignac gaat echter nog een stapje verder. Om bepaalde bedrijven ertoe aan te zetten hun bad practices te wijzigen of op te geven en hun activiteiten (nog) duurzamer te maken, is Carmignac samenwerkingen aangegaan met andere beleggingsmaatschappijen. ‘Hierdoor hebben we meer impact en behalen we betere resultaten’, aldus Xavier Hovasse. ‘Als een bedrijf van zes of zeven grote beleggers dezelfde waarschuwing krijgt, heeft het geen andere keuze dan zich aan te passen. Zo hebben we al bij diverse bedrijven de ondernemingsraad ertoe gebracht weinig duurzame praktijken stop te zetten. Onze aanpak werkt’.

Permanente monitoring 

Carmignac controleert onder meer de CO2-uitstoot van bedrijven. ‘Onlangs maakte een van die bedrijven bekend er niet in te zijn geslaagd zijn belofte ten aanzien van het verlagen van de uitstoot van CO2 na te komen’, vertelt Xavier Hovasse.’Na die bekendmaking hebben we onze positie verkocht. Daarnaast analyseren we in hoeverre bedrijven duurzame technologieën gebruiken, zodat we verzekerd zijn van een maximale ESG-impact’.

BNP Paribas Fortis hecht bijzonder veel waarde aan deze positieve impact. ‘Als we op een maatschappelijk verantwoorde wijze beleggen, willen we kunnen bewijzen dat de verlaging van de CO2-uitstoot van een bedrijf daadwerkelijk gevolgen heeft’, bevestigt Guy Janssens. ‘Carmignac levert ons de vereiste financiële verslagen. Aan de hand van de daarin opgenomen cijfers kan worden aangetoond dat bedrijf X minder CO2 uitstoot dan de geldende norm of het gemiddelde van de sector. Hetzelfde geldt voor het waterverbruik, de afvalproductie, het percentage gerecycleerde restproducten enz. Op die manier weten we wat de impact is van de fondsen die we in een portefeuille willen opnemen en kunnen we de invloed ervan op de ESG-score van de betreffende portefeuille beoordelen'.

Effectbeoordeling 

'Deze samenwerking met andere beheermaatschappijen beperkt zich niet tot de ESG-prestaties van bedrijven. We werken ook samen met de Europese organen die bijdragen aan het opstellen van de toekomstige wetgeving op MVB-gebied, vooral nu de Europese Commissie haar actieplan voor duurzame financiering heeft gepresenteerd', gaat Sandra Crowl verder. 'We brengen niet alleen de ESG-score van bedrijven in kaart: we zetten ze ook aan om hun inspanningen voort te zetten en zich op bepaalde punten te verbeteren. We willen ze bewustmaken van hun sterke en zwakke punten als het gaat om de ESG-criteria. Door onze bevindingen op transparante wijze met ze te delen, kunnen we ze helpen om zichzelf te verbeteren. Uiteindelijk is iedereen hierbij gebaat'.

Desinvesteringsbeleid in steenkool en tabak sinds 1989

'Als vermogensbeheerder willen wij onze waarden combineren met langetermijn-beleggingscriteria, zoals maatschappelijk verantwoord beleggen, teneinde onze impact op de samenleving te optimaliseren', aldus Sandra Crowl, hoofd van het ESG-comité van Carmignac. 'Wij bieden momenteel vier MVB-fondsen die drie op ESG-criteria gebaseerde strategieën hanteren, een actief stembeleid toepassen en actief betrokken zijn bij het deugdelijk bestuur van de bedrijven waarin belegd wordt. Wij beleggen niet in sectoren die naar onze mening het minst maatschappelijk verantwoord zijn, zoals tabak, steenkool en wapens. Eén van deze MVB-fondsen, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, bevat overigens meerdere activaklassen (aandelen, obligaties, valuta's, enz.). Een dergelijke 'multi-asset'-benadering is uiterst zeldzaam in dit universum. We zijn van plan onze ontwikkeling op dit terrein verder te zetten teneinde de maatschappelijke impact van onze beleggingen verder te vergroten'.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.