Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Innovatiecultuur is het resultaat van een holistische aanpak’

Véronique Marichal, Marketing Director bij Fnac Vanden Borre, en Bram Cappaert, Center of Excellence Lead Strategy bij iO.

Een duurzame innovatiestrategie neerzetten kan alleen als u het hele bedrijf erbij betrekt. Het is geen exclusieve opdracht die slechts aan een beperkt aantal medewerkers wordt toegewezen. Het omgekeerde is eerder waar. Dat vertellen Véronique Marichal, Marketing Director bij Fnac Vanden Borre, en Bram Cappaert, Center of Excellence Lead Strategy bij iO.

Waarom koos u voor een innovatiepartner? 

Véronique Marichal: ‘We waren al vroeg bezig met de digitale transformatie en konden daardoor rond het jaar 2000 een voorsprong nemen. Maar tien jaar later was het landschap van onze sector veranderd. Waardoor er voor fysieke en digitale winkels een strategisch plan op schaal van de Fnac-Darty groep werd uitgerold. Dat gebeurde per land en per merk. Het credo van het plan luidde: ‘we engageren ons voor een weloverwogen keuze en voor duurzame ontwikkeling’. In het kader daarvan hebben we de hulp van iO ingeroepen, want innovatie is nu eenmaal een vak op zich.’ 

Advertentie

Wat heeft u eerst gedaan?  

Bram Cappaert: ‘We starten altijd met het evalueren van het maturiteitsniveau van een onderneming op het vlak van innovatie. We brengen ook de risico’s en weerstand voor verandering in kaart. En omdat alles gericht is op de mens, vertrekken we graag vanuit een gesprek met de medewerkers. Pas daarna heeft het zin om de marktopportuniteiten en de tools die je moet inzetten om te innoveren ter sprake te brengen.  
Het is belangrijk een holistische, structurele en vooral transversale aanpak te hanteren. En innovatie niet als exclusieve taak van een uitverkoren team te zien.  

Succesvolle innovatie legt de nadruk op het valideren van ideeën, niet het gereneren ervan.

Bram Cappaert
Center of Excellence Lead Strategy bij iO

De markt evolueert namelijk zo snel dat we geen keuze hebben. We zien innovatie opduiken in zowat elk aspect van de business: van klantgerichte interfaces over de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, tot de technologische keuzes en de go-to-market strategie.  
We zijn dan ook gestopt met redeneren vanuit een ‘problem-solution’ aanpak en overgestapt naar het samenwerken vanuit de ‘problem-market fit’. Innoveren staat vandaag meer dan ooit synoniem voor het vinden van oplossingen waar de maatschappij naar op zoek is. De uitdaging bestaat er dus niet enkel in om ideeën te vinden, maar om tijdens het volledige innovatieproces deze hypotheses en concepten te valideren.’ 

V.M.: ‘Dat is verre van eenvoudig. Om te bepalen wat de meest efficiënte richting is, moet een grondig traject worden uitgetekend. Pas dan kan je ermee aan de slag en kan je waarde creëren voor zowel de eindgebruiker als de onderneming. En omdat er op regelmatige basis externe factoren je proces ontwrichten, moet je in staat zijn om je focus onmiddellijk te verleggen.  

Net zoals de digitalisering heeft innovatie een exponentiële evolutie gekend. Het begon met enkele zinnen in het businessplan en evolueerde naar een manager die speciaal hiervoor werd aangesteld, om uiteindelijk te komen tot een transversale innovatie-mentaliteit. Bedrijven die niet hebben ingespeeld op deze evolutie lopen echt het risico te verdwijnen.’  

Véronique Marichal, Marketing Director bij Fnac Vanden Borre, en Bram Cappaert, Center of Excellence Lead Strategy bij iO.

Innovatie werkt het best in een inclusieve cultuur, niet een exclusief clubje.

Bram Cappaert
Center of Excellence Lead Strategy bij iO.

Waar heeft deze aanpak tot dusver toe geleid? 

V.M.: ‘We hebben eerst en vooral nagedacht over de huidige situatie, over de menselijke en structurele mogelijkheden binnen onze organisatie. Op die manier kunnen we onze ideeën kaderen. Vervolgens schenken we aandacht aan markttendensen en de behoeften van onze klanten. Op termijn, komt het erop aan de synergie tussen onze activa, de opportuniteiten en de behoeften van onze klanten te stroomlijnen. We moeten innovatie in het DNA van het bedrijf verankeren en maximaal gebruik maken van sterktes van het bedrijf en van de mensen die er werken. Daarbij verliezen we onze klant echter nooit uit het oog.’  

B.C.: ‘We zetten in op structurele innovatieprogramma’s. Zodra onze klanten zich onze methodologie eigen maken en in hun processen integreren, geeft dat hen een ongeëvenaarde flexibiliteit. Onze rol naar hen toe zal op termijn dan ook evolueren.  
Disruptie komt vaak vanuit andere sectoren of vakgebieden dan die waarin het bedrijf actief is. Daarom is het absoluut noodzakelijk om beroep te kunnen doen op een innovatiepartner die de groeiende complexiteit op het vlak van maatschappelijke, business en technologische domeinen kan navigeren en integreren in innovatieprogramma’s. Denk aan expertise in Web 3.0, ESG, diversiteit en inclusie, Artificiële Intelligentie, enzovoort,…’ 

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.