Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Door de digitalisering zijn belastingadviseurs en accountants steeds meer partners, copiloten en coaches van ondernemers’

Marc Van Thournout, fiscaal accountant

Door de digitalisering hebben accountants en belastingadviseurs steeds minder taken met weinig toegevoegde waarde, waardoor ze zich kunnen toeleggen op de begeleiding van ondernemers. Dat is de overtuiging van Marc Van Thournout, fiscaal accountant, docent beheersinformatica en lid van het uitvoerend comité van het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants).

Welke gevolgen heeft de digitalisering op jullie beroep?

‘We kunnen ons steeds meer concentreren op advies, begeleiding en coaching, dus meer op het menselijke aspect! Onze multidisciplinaire benadering en grondige analyse van de financiële situatie van bedrijven zorgen voor meer toegevoegde waarde, en dit in een context waar ondernemers een nauw contact op prijs stellen. Ik geef een concreet voorbeeld: om een financiering te krijgen bij de oprichting van een bedrijf, moeten de meeste bankverrichtingen gebeuren via IT-tools van de bank. De accountant kan zich in dat geval volledig vrijmaken om de initiatiefnemer van het project daarbij te begeleiden.’

Heeft de coronapandemie het digitaliseringsproces versneld?

‘Volgens de Dienst Administratieve Vereenvoudiging heeft nagenoeg 70 procent van de ITAA-leden in 2020 zijn klanten geadviseerd om over te schakelen naar elektronische facturatie. Dat is een stijging met 20 procent ten opzichte van 2019.’

‘Als gevolg van de maatregelen voor contactbeperking implementeerden bedrijven tijdens de pandemie uiteenlopende digitale oplossingen. Deze transitie werd versterkt door de verplichting om elektronische facturen te versturen bij onlineverkoop. Toch is er nog een hele weg af te leggen, want er zijn nog steeds te veel pdf-facturen. Dit is vast en zeker een besparing op postzegels en enveloppen, maar deze facturen kunnen niet automatisch worden verwerkt. Het pdf-formaat moet immers eerst worden omgezet, wat een extra stap betekent voor de gegevensverwerking. In principe blijft de factuur het centrale document voor de activiteiten van accountants en fiscalisten. Door facturen te verzamelen, analyseren en verwerken vervullen we een centrale rol in de economische stromen van ondernemingen en burgers.’

Door facturen te verzamelen, analyseren en verwerken vervullen we een centrale rol in de economische stromen van ondernemingen en burgers.
Marc Van Thournout
fiscaal accountant

‘De stap naar e-facturatie zien we in alle landen, vooral in Europa, waar de overheden dit sterk aanmoedigen. In Italië is het gedeeltelijk verplicht om data die naar de overheid moeten worden gestuurd te digitaliseren, wat het opsporen van fraude makkelijker maakt. Volgens de algemene beleidsverklaring van de regering moet België binnen twee jaar geleidelijk volgen wat b2b betreft. Lonen, kredietkaarten en inkomsten zullen binnenkort volledig digitaal verwerkt worden. De verwerking van schuldvorderingen en de vervroegde betalingen zullen de mogelijkheid bieden om de cashflow heel precies aan te sturen.’

Is dat ook het doel van Billtobox, het instrument voor elektronische facturatie dat het ITAA enkele jaren geleden voor zijn leden ontwikkelde?

‘Ja, dat onlineplatform hebben we samen met een Belgische technologische partner (Unifiedpost) opgezet. Het vereenvoudigt de uitwisselingen tussen de accountant/fiscalist en zijn klant omdat alles digitaal gebeurt en er opmerkingen toegevoegd kunnen worden. Concreet valideert de klant zijn facturen om ze daarna te digitaliseren via het platform. De accountant ontvangt en verwerkt ze, en kan met zijn klant de betalingen opvolgen en de cashflow verbeteren.’

‘Daarnaast kan de CEO met de volledig beveiligde tool eigen facturen uitschrijven. Onze ontwikkelde oplossing is zo performant dat het concept werd overgenomen voor gebruik in Frankrijk en in de Maghreblanden. De verspreiding van deze hoogkwalitatieve standaard is de voorbode van een veel ruimere toepassing.’

Wat zijn volgens u de volgende fasen?

‘Dankzij artificiële intelligentie (AI) en algoritmen zullen de verzamelde gegevens ons toelaten om het financieel, beheers- en duurzaamheidsbeleid van onze klanten te ondersteunen, in overeenstemming met de internationale doelstellingen. We moeten hen helpen om wendbaar te blijven in deze onzekere tijden, waar de normen bovendien snel veranderen.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.