Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Strijd om talent barst los in de accountancywereld’

Géraldine Horgnies, lid van de Raad en het Uitvoerend Comité van het ITAA

Headhunters die hun ‘doelwitten’ rechtstreeks opbellen in ondernemingen, een hoog personeelsverloop, te weinig kennis over het beroep waardoor sommigen er niet instappen... ‘Er is een duidelijke krapte aan talent. Het Institute for Tax Advisors and Accountants - ITAA - heeft verschillende maatregelen genomen om meer jongeren warm te maken voor dit beroep’, vertelt Géraldine Horgnies.

‘Ondernemingen krijgen vaak te maken met een stoelendans bij de accountants en belastingadviseurs, en staan daar vaak machteloos tegenover’, zegt Géraldine Horgnies, lid van de Raad en het Uitvoerend Comité van de beroepsorganisatie ITAA, die 11.000 leden en 3.500 stagiairs telt.

‘De krapte aan talent is zo groot dat rekruteerders steeds agressiever te werk gaan en er niet voor terugdeinzen om interessante profielen rechtstreeks op te bellen bij hun werkgever. Ze spiegelen hen loonpakketten en prestigieuze opdrachten voor, met het risico dat de kandidaten ontgoocheld zijn eenmaal ze er effectief aan de slag zijn. Zes maanden later komen ze de profielen die ze bij hun vroegere klant hebben aangebracht, schaamteloos opnieuw wegkapen, vaak tegen hoge kosten! We zijn een beetje gechoqueerd door die ‘wilde’ praktijken, vooral omdat er in ons beroep hoge ethische en deontologische eisen gelden.’

Het imago van het beroep opfrissen

In ons land zijn er meer dan 70 knelpuntberoepen, waaronder dat van accountant. Een beroep dat helemaal mee is met de digitale evolutie, maar met een ietwat ouderwets imago te kampen heeft. ‘We hebben een team met jonge ‘ambassadeurs’ samengesteld om het beroep te promoten’, legt Géraldine Horgnies uit.

Onze ambassadeurs gaan bij scholen langs om alle facetten van ons beroep voor te stellen. Want vaak weten jongeren niet dat wij ook advies en ondersteuning bieden aan ondernemers.
Géraldine Horgnies
lid van de Raad en het Uitvoerend Comité van het ITAA

‘We organiseren acties bij humaniora-leerlingen, om hen te tonen dat dit geen zittend beroep is voor ietwat verzuurde pennenlikkers, maar integendeel een boeiende functie die de ontwikkeling van ondernemingen mee in goede banen leidt en ondernemers in staat stelt hun visie om te zetten in groei, in de beste omstandigheden. Wij zijn de rechterhand van bedrijfsleiders, we begeleiden hen in hun relaties met overheidsinstanties en banken, en analyseren hun investeringsprojecten. Door de juiste vragen te stellen, bieden we een meerwaarde. In feite vervullen we de rol van adviseur.’

Nieuwe studieprogramma’s

Het ITAA heeft ook partnerships opgezet met Sowalfin, Forem, VLAIO en met de informatieplatformen voor ondernemers 1819 en 1890. Het instituut werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe masteropleidingen, die beter afgestemd zijn en vlotter toegang geven tot het beroep. ‘Ook hebben we een proefproject gelanceerd om samen met 15 partnerscholen een nieuwe master in accountancy op te richten. Tot slot werkt het ITAA, samen met onder meer UGent en het opleidingscentrum Liberform, mee aan proefprojecten om de invoering van een modern HR-beleid op maat van heel de sector aan te moedigen en te vergemakkelijken.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.