Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van compliance tot advies: de nieuwe rol van de accountant en de belastingadviseur

De link tussen ABBA en accountants kent u waarschijnlijk niet, maar de 4 letters van de Zweeds popgroep vormen de essentie van wat accountants voor ondernemers doen: Adviseren, Bijstand Bieden en Attesteren.

Vandaag kiezen accountants voluit voor menselijk contact en maatwerk voor ondernemers. Ze doen vele meer dan de boekhouding en het opmaken van  jaarstukken. ‘Door onze unieke positie zijn we dé adviseur en sparringpartner voor onze cliënten’, vertelt Johan De Coster, gecertificeerd accountant en bedrijfsrevisor, en lid van de raad van bestuur van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA).

Johan De Coster is gepokt en gemazeld in de wereld van accountants en belastingadviseurs. Zijn 35-jarige carrière maakt hem een bevoorrechte getuige van hoe de rol van deze beroepen evolueert.

Advertentie

‘De toenemende complexiteit van de wet- en regelgeving, niet alleen inzake fiscaliteit, maar ook op het vlak van vennootschaps- en boekhoudrecht, sociaal recht enzovoort, zorgt ervoor dat de bedrijfsleider een rechterhand nodig heeft, een sparringpartner die hem objectief en gericht kan adviseren. Door de verregaande digitalisering van onder andere de boekhoudsystemen krijgen de accountant en de belastingadviseur tijd en ruimte om die adviesrol volop uit te bouwen.’

Unieke positie

De accountant en belastingadviseur staan van alle economische dienstverleners zonder twijfel het dichtst bij hun cliënten. De vergelijking wordt wel eens gemaakt met de huisarts die voor alles en nog wat geraadpleegd wordt en waarmee in alle vertrouwen de medische situatie kan worden besproken.

De toenemende complexiteit van de regelgeving zorgt ervoor dat de bedrijfsleider een rechterhand nodig heeft die hem objectief en in alle vertrouwen kan adviseren.

Johan De Coster
gecertificeerd accountant en bedrijfsrevisor en lid van de raad van bestuur van ITAA

‘Ook een accountant is een allrounder, die op alle vlakken van de bedrijfsvoering kan meepraten’, aldus Johan De Coster. ‘Door regelmatig de cijfers van zijn cliënten te analyseren, kan hij op basis van realtime gegevens de ondernemer bijstaan en proactief voorstellen doen om de economische gezondheid van de onderneming te waarborgen en/of te verbeteren.’

Advertentie

Intense relatie

Vertrouwen staat centraal in de relatie met de cliënt. ‘Die vertrouwensband is essentieel en kan alleen maar opgebouwd worden door frequent contact’, weet Johan De Coster. ‘In het verleden bleef het contact vaak beperkt tot de formele verplichtingen. We pleiten ervoor dat die relatie intenser wordt, het komt de kwaliteit van de bedrijfsvoering alleen maar ten goede.’

Het is ook één van de conclusies in het doctoraat van Stefanie De Bruyckere, lector en onderzoeker bij de HOGENT. Zij onderzocht onder meer de rol van de externe accountant bij de opstart van een onderneming. Uit haar onderzoek bij Belgische starters bleek een positief verband tussen het aantal contacten met de accountant/belastingadviseur en de kwaliteit van het businessplan van de starter.

Faillissementen vermijden

Toch blijft ook de onafhankelijkheid van de accountants/belastingadviseurs essentieel. Ze hebben immers een belangrijke maatschappelijke rol te spelen. ‘Een rol die alleen maar aan belang wint’, aldus Johan De Coster.

‘In eerste instantie garanderen we dat de financiële informatie van bedrijven, door middel van hun jaarrekening, betrouwbaar is. Heel veel instanties en economische actoren doen een beroep op deze informatie. Daarnaast zorgen we er mee voor dat ondernemingen hun fiscale verplichtingen correct nakomen. Minder gekend, maar daarom niet minder belangrijk, is onze taak om bedrijven in moeilijkheden tijdig op te sporen. Zo proberen we faillissementen te vermijden, via een herstructurering of door entiteiten op een minder schadelijke manier uit het economisch verkeer te halen, bijvoorbeeld via ontbinding.’

‘Tot slot komt er voor de accountant/belastingadviseur een nieuw en belangrijk hoofdstuk aan inzake duurzaamheid. Op Europees niveau wordt volop gewerkt aan een normatief kader. Ook al is dit in eerste instantie een verplichting voor grote bedrijven, het zal ongetwijfeld een impact hebben op onze kmo’s. In het kader van hun leveranciersrelatie (supplychain) met grote bedrijven zullen zij moeten aantonen dat ze voldoen aan bepaalde van deze normen. We zien het dan ook als onze taak om hen hierbij te begeleiden en klaar te stomen voor deze rapportering.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.