Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Alle planeten staan het komende decennium op één lijn'

Ama Seery, Sustainability Analyst bij Janus Henderson

De gezondheidscrisis heeft de grondige transformatie van de economieën versneld en versterkt. ‘Een explosie van investeringen zal alle sectoren op een positieve manier beïnvloeden en nieuwe spelers doen opstaan’, zeggen Hamish Chamberlayne en Ama Seery bij Janus Henderson.

‘De toekomst, dat is vandaag’, begint een enthousiaste Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities bij vermogensbeheerder Janus Henderson. ‘We verheugen ons erop opnieuw te kunnen beleggen in bedrijven waarvan wij denken dat ze de volgende jaren gaan schitteren door mee te surfen op de enorme investeringsgolf die ons te wachten staat. Die zal alle sectoren op hun grondvesten doen daveren, in positieve zin: infrastructuur, de bouw, transport, productie van goederen en diensten,… Wie denkt dat die boom zich gaat beperken tot niet-fossiele brandstoffen, ziet alleen het topje van de ijsberg. Dankzij onze 30 jaar ervaring in duurzame beleggingen beschikken wij over een systemische aanpak die alle netwerken van oplossingen overkoepelt. Via onze KPI’s kunnen wij de impact van bedrijven op alle niveaus inschatten. Wij waren een van de eerste fondsenbeheerders die een TCFD-rapport (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, n.v.d.r.) afleverden. Dat is een zeer gedetailleerd document dat met uiterst grote precisie de impact van onze CO2-uitstoot en onze vorderingen met betrekking tot het Akkoord van Parijs, in kaart brengt.’

‘We verheugen ons erop te beleggen in bedrijven die de volgende jaren zullen schitteren door mee te surfen op die enorme investeringsgolf die alle sectoren op hun grondvesten zal doen daveren.’
Hamish Chamberlayne
Head of Global Sustainable Equities bij Janus Henderson

Het belang van de circulaire economie

Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities bij Janus Henderson

De twee experts zijn zich ervan bewust dat de COVID-19-malaise nog niet voorbij is. Toch zijn ze het eens over volgende analyse: de politieke en economische agenda’s zijn vandaag perfect op elkaar afgestemd om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatverandering. ‘We gaan evolueren van een analoog systeem met fossiele brandstoffen naar een ander systeem gebaseerd op digitalisering en koolstofarme energiebronnen. Daarbij is een belangrijke plaats weggelegd voor de circulaire economie’, bevestigt Ama Seery, Sustainability Analyst. ‘Een voorbeeld. Volkswagen heeft aangekondigd dat 50 procent van de auto’s die het bedrijf in zijn fabrieken produceert tegen 2025 elektrisch zal zijn.’

‘We gaan evolueren van een analoog systeem met fossiele brandstoffen naar een ander systeem gebaseerd op digitalisering en koolstofarme energiebronnen. Een belangrijke plaats is daarbij weggelegd voor de circulaire economie.’
Ama Seery
Sustainability Analyst bij Janus Henderson

De winnaars van morgen opsporen

De specialisten van Janus Henderson laten zich leiden door hun beleggingsthema’s die voldoen aan de Duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Ze zetten daarbij zowel in op gevestigde ondernemingen als op jonge pareltjes. ‘We hebben bijvoorbeeld ook posities in Microsoft’, zegt Ama Seery.

‘Producten die gezinnen elke dag gebruiken, een cloud die tegen 2030 CO2-negatief zal zijn, innovaties gaande van artificiële intelligentie tot duurzame landbouw … Alles wijst erop dat Microsoft de vruchten zal plukken van de transformatie van de economieën. Maar we gaan ook op zoek naar de winnaars van morgen. We zijn in staat verder te kijken dan hun eventuele groeicrisissen. Vaak beschikken deze jonge bedrijven over een zeer gezonde interne bedrijfscultuur, stimuleren ze gul betaalde vakantie en voeren ze een beleid met een grote transparantie. Aan de andere kant schieten ze soms tekort op het gebied van reporting. Maar die tekortkomingen zijn tijdelijk en wijzen niet op een probleem op het vlak van bestuur.’

‘Het doel van onze werkzaamheden is inkomsten te creëren voor onze klanten’, besluit Hamish Chamberlayne. ‘Ons cliënteel is uiterst loyaal en stelt onze cultuur gekenmerkt door transparantie, consistentie en vastberadenheid sterk op prijs.’

Voor meer informatie over onze duurzame beleggingsaanpak, klik hier. (Alleen voor professionials)

Belangrijke informatie

Voor promotionele doeleinden. Risico op kapitaalverlies. De informatie die in dit document verstrekt wordt, is geen aanbeveling en mag ook niet als dusdanig geïnterpreteerd worden. Lees de documenten met betrekking tot het plan alvorens te beleggen.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Henderson Global Investors Limited (registratienummer 906355), geregistreerd en ingeschreven in Engeland en Wales met maatschappelijke zetel in Londen EC2M 3AE,201 Bishopsgate, en onder toezicht van de Financial Conduct Authority - en Henderson Management S.A. (registratienummer B22848, gevestigd te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier). Janus Henderson is een geregistreerd handelsmerk van Janus Henderson Group plc of van zijn filialen. © Janus Henderson Group plc.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.