Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'De markt sluit zich eindelijk aan bij onze roep naar meer duurzaamheid'

Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities bij Janus Henderson

Vermogensbeheerder Janus Henderson gaat al 30 jaar lang op zoek naar duurzame beleggingen. Hamish Chamberlayne en Ama Seery, respectievelijk Head of Global Sustainable Equities en Sustainability Analyst bij Janus Henderson zijn ervan overtuigd: zonder een strikte duurzaamheid is rendement op lange termijn niet mogelijk.

Op het vlak van beleggingen lijkt zowat iedereen met duurzaamheid bezig te zijn. Hoe onderscheidt u zich binnen deze vloedgolf die de financiële wereld overspoelt?

Hamish Chamberlayne: ‘Bij ons gaat het niet om een modeverschijnsel of een laattijdige bekering: binnen onze activiteitensector worden wij als pioniers beschouwd. We hebben onze strategie al drie decennia geleden uitgestippeld. Van Ama of mezelf was toen nog geen sprake. En wie praatte over duurzaamheid ging door voor een idealistische dromer. Wij lanceerden onze specifieke duurzaamheidsstrategie nadat de VN haar financiële duurzaamheidscriteria gedefinieerd had. Onze strategie is weliswaar geëvolueerd, maar we hebben de fundamenten behouden want die zijn nog altijd belangrijk. De evolutie op maatschappelijk, politiek en milieuvlak heeft onze overtuiging dat we op de goede weg zaten, alleen maar versterkt. En eigenlijk is dat de enige verstandige weg.’

Wat bedoelt u met ‘de enige verstandige weg’?

Ama Seery, Sustainability Analyst bij Janus Henderson

Ama Seery: ‘Voor ons zijn duurzaamheid, innovatie en groei op lange termijn – dus de return on investment – onlosmakelijk met elkaar verbonden. De zoektocht naar winst ten koste van de mens en de leefbaarheid op de planeet is onhoudbaar en zelfs volledig absurd. Ook de rest van de markt zal tot die conclusie komen, maar dat kost tijd. Gelukkig is zowel het opleidingsniveau van de gemiddelde bevolking als dat van de professionals sterk toegenomen. Toen ik 13 jaar geleden startte als ESG-specialist werd ik niet ernstig genomen. Duurzaamheid was nog een marginaal gegeven. Ondertussen is het mainstream geworden. Maar bij Janus Henderson zitten we al in een verder stadium. Wij onderscheiden daarbij vier megatendensen: de eindigheid van de natuurlijke bronnen, de klimaatverandering, de globale bevolkingsgroei en de vergrijzing van de bevolking. Daaruit hebben we tien maatschappelijke en milieuthema’s afgeleid, in overeenstemming met de Duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.’

‘Voor ons zijn duurzaamheid, innovatie en groei op lange termijn – dus de return on investment – onlosmakelijk met elkaar verbonden.’
Ama Seery
Sustainability Analyst bij Janus Henderson

Hoe herkent u, te midden van deze fundamentele tendensen, de bedrijven die niet alleen winstgevend zijn maar ook echt met uw criteria rekening houden?

‘Wij lanceerden onze specifieke strategie nadat de VN haar financiële duurzaamheidscriteria uitvaardigde.’
Hamish Chamberlayne
Head of Global Sustainable Equities bij Janus Henderson

Hamish Chamberlayne: ‘Wij beleggen in bedrijven die zich aan de juiste kant van de geschiedenis bevinden. Wij screenen die op basis van een heleboel positieve en negatieve criteria en starten daarbij met de structuur van hun inkomsten: de producten en diensten die ze aanbieden, hun waardeketen en het geheel van hun activiteiten. De negatieve criteria mogen niet meer dan vijf procent van hun inkomstenstructuur uitmaken terwijl de positieve criteria meer dan 50 procent moeten bedragen. We gaan op zoek naar oplossingsgerichte bedrijven en onderzoeken hen in het licht van onze criteria. Daarbij stellen we ons de volgende fundamentele vraag: wordt de wereld beter door het bestaan van dit bedrijf? Voor zowel dit proces als voor al onze activiteiten hanteren we steeds dezelfde volledige transparantie. We houden in onze sicav, die ingeschreven is in Luxemburg, tussen 50 en 70 posities aan. En de redenen van onze keuzes zijn in detail terug te vinden.’

Voor meer informatie over onze duurzame beleggingsaanpak, klik hier. (Alleen voor professionials)

Belangrijke informatie

Voor promotionele doeleinden. Risico op kapitaalverlies. De informatie die in dit document verstrekt wordt, is geen aanbeveling en mag ook niet als dusdanig geïnterpreteerd worden. Lees de documenten met betrekking tot het plan alvorens te beleggen.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Henderson Global Investors Limited (registratienummer 906355), geregistreerd en ingeschreven in Engeland en Wales met maatschappelijke zetel in Londen EC2M 3AE,201 Bishopsgate, en onder toezicht van de Financial Conduct Authority - en Henderson Management S.A. (registratienummer B22848, gevestigd te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier). Janus Henderson is een geregistreerd handelsmerk van Janus Henderson Group plc of van zijn filialen. © Janus Henderson Group plc.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.