Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Met een familiecharter waren sommige familiebedrijven nooit verkocht geweest'

©Studio Dann

Familycharters worden vaak louter technisch of juridisch bekeken. Maar het emotionele verhaal is minstens even belangrijk. ‘Een familie streeft daarmee naar kapitaalvrede en een duidelijke communicatie.’

In een familiecharter maakt een familie afspraken over de toekomst van het familiebedrijf, en over de rol van de familieleden daarin. Elke familie is uniek. En net daarom is zo’n handvest maatwerk. Een goed uitgewerkt charter is per definitie oplossingsgericht, weet Regine Debeuckelaere, directeur Wealth bij KBC.

‘Elk familiebedrijf dient voor zichzelf uit te maken of een op maat uitgewerkt familiecharter opportuun is. Maar als er onverwachte zaken opduiken, levert zo’n formeel document echter een sterke toegevoegde waarde. Heel wat families hebben bijvoorbeeld onuitgesproken afspraken. Maar het is lang niet zeker dat iedereen die op dezelfde manier interpreteert. En niemand kan voorspellen hoe de volgende generatie daar mee omgaat. Families die hun afspraken, normen en waarden vastleggen in een officieel document, worden daar beter van. De weg naar een goed charter is daarbij minstens even belangrijk als het levend houden ervan.’

Kleine minderheid
In de praktijk heeft slechts een kleine minderheid van de familiebedrijven zo’n charter. De reden? Gevoelige materie is soms moeilijk bespreekbaar, en zoiets vergt tijd. Vaak helpt een externe partner om de gesprekken te begeleiden. Regine Debeuckelaere: ‘Het gaat niet alleen om de puur zakelijke strategie. Hoe reageer je bijvoorbeeld als een kleinzoon komt solliciteren? Hoeveel familieleden mogen in de onderneming werken, wat zijn de normen die we daarvoor hanteren? De vorige generatie waakte vaak als een pater familias over het bedrijf. En dan durft de volgende generatie geen afwijkende mening te geven. Kortom: een familiecharter bereidt morgen en overmorgen voor.’

‘Families die hun afspraken, normen en waarden vastleggen in een officieel document, en dat ook écht gebruiken, worden daar beter van’
Regine Debeuckelaere
Directeur KBC Private Banking & Wealth

Een familiecharter dat de langetermijnvisie en de missie van het bedrijf vastlegt, bevordert ook de communicatie tussen familieleden. Zo’n charter kan het ontbrekende stuk van de puzzel leveren, zegt Regine Debeuckelaere. ‘Voor het bedrijf is er de raad van bestuur en voor de eigendommen zijn er doorgaans tal van juridische documenten. Maar voor de familie, voor het emotionele luik? Daar leeft vaak terughoudendheid om de zaken te benoemen. En net omdat veel zaken onuitgesproken blijven, wordt soms te snel beslist om een familiebedrijf te verkopen. Als sommige familiebedrijven een charter hadden gehad, waren ze nooit verkocht geweest’, meent Regine Debeuckelaere.

Levendige overeenkomst
Ook na de verkoop van een bedrijf kan een familiecharter van pas komen. Want op dat moment komt een groot geldbedrag ter beschikking. En wat dan? Regine Debeuckelaere: ‘Gaan we een nieuw bedrijf starten, het vermogen onder elkaar verdelen of het voor de volgende generatie bijeenhouden en beheren? Een familiecharter schept duidelijkheid bij belangrijke vragen en kapitale beslissingen.’

‘Vaak ben je zo druk bezig, dat je te laat stil staat bij de vraag hoe in het familiebedrijf morgen en overmorgen samengewerkt zal worden’
Regine Debeuckelaere
Directeur KBC Private Banking & Wealth

Om een familiecharter actueel en levend te houden, is een evaluatie op geregelde tijdstippen aan te raden. Het document mag niet oneindig lang onaangeroerd in een kast liggen, besluit Regine Debeuckelaere. ‘Voor het begeleiden, opstellen en herevalueren van familiecharters werken we bij KBC Wealth samen met interne en externe experts. Hun gespecialiseerde knowhow garandeert dat al onze klanten maatwerk ontvangen. Daarbij krijgen niet alleen de juridische elementen aandacht, maar ook de menselijke en emotionele zaken.’

‘Mijn advies? Denk er vandaag aan, en maak het bespreekbaar binnen de familie. Hoe zal in het familiebedrijf morgen en overmorgen samengewerkt worden? Vaak ben je zo druk bezig dat je te laat tijd neemt om eens stil te staan bij die vraag.’

Meer weten over familiecharters? Maak een afspraak of bezoek onze website.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.