Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Ondernemingen en beleggers maken de wereld duurzamer

Thomas Leysen, voorzitter raad van bestuur KBC Groep

Maatschappelijk verantwoord investeren (SRI) levert een aantrekkelijke potentiële financiële return én een directe impact op onze samenleving. Thomas Leysen, voorzitter raad van bestuur KBC Groep is ervan overtuigd: ‘De opgang van duurzaam investeren is niet meer te stoppen.’

Duurzame beleggers binnen KBC Wealth richten hun pijlen op twee hoofddoelen. Ze ambiëren de optimale balans tussen risico en rendement. En streven maatschappelijke betrokkenheid na. Wie kiest voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen (SRI), investeert rechtstreeks in bedrijven en sectoren die streven naar sociale rechtvaardigheid, milieuduurzaamheid en schone energie en technologie. Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur van de KBC Groep, bespreekt de ins en outs van duurzaam investeren. 

Worden bedrijven duurzamer door de stijgende populariteit van SRI-beleggingen? Of worden SRI-beleggingen populairder omdat bedrijven extra inzetten op duurzaamheid?

Thomas Leysen: ‘Voor mij lopen die twee evoluties parallel. Enerzijds integreren steeds meer bedrijven duurzaamheid in hun kernstrategie. Dat doen ze zowel uit eigen beweging, als onder invloed van jongere generaties werknemers, die hier initiatieven en voorstellen rond lanceren. Anderzijds is er de maatschappelijke druk. Overheden, regelgevers, ratingagentschappen, ngo’s, beleggers: bedrijven moéten simpelweg met duurzaamheid bezig zijn, of ze nemen grote juridische en economische risico’s.’ 

Wat zijn de belangrijkste duurzame thema’s voor bedrijven vandaag?

Leysen: ‘Naar duurzaamheid streven levert voor elke onderneming zowel beperkingen als nieuwe kansen op. Bedrijven moeten hun handelswijze aanpassen om duurzamer te ondernemen, en dus kunnen ze bepaalde processen niet meer uitvoeren zoals vroeger. Natuurlijk legt elk bedrijf zijn eigen klemtonen, maar zowat alle duurzame ondernemingen trekken aan hetzelfde touw rond bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen, de CO2-reductie en de energietransitie die daaraan gekoppeld is.’

‘Ik geloof dat bedrijven die het meest begaan zijn met duurzaamheid, ook het meest succesvol zullen zijn’
Thomas Leysen
Voorzitter raad van bestuur KBC Groep

Waarom gaan klanten op zoek naar SRI-beleggingen?

Leysen: ‘Je hebt beleggers voor wie de duurzaamheid van hun investeringen primeert: ze willen hun vermogen beschermen en doen groeien, maar alleen als dat gekoppeld is aan het stimuleren van een duurzamere samenleving. Daarnaast zijn er beleggers die akkoord gaan met duurzame investeringen, zolang dat niet ten koste gaat van hun rendement. Gelukkig bewijzen vandaag heel wat studies dat het rendement van duurzame beleggingsfondsen op de lange termijn fundamenteel gelijkloopt met dat van klassieke fondsen.’

Merkt KBC vandaag een grotere vraag naar duurzame investeringen in vergelijking met een paar jaar geleden?

Leysen: ‘Absoluut. Sinds kort promoten we duurzaam investeren proactief, als een waardevol alternatief. In 2016 wilden we het belegde totaal in duurzame fondsen opdrijven van 2,5 miljard euro naar 5 miljard euro tegen eind 2017. Dat is uiteindelijk 7 miljard euro geworden. Tegen 2020 is het nieuwe doel 10 miljard euro. Dat zijn spectaculaire groeicijfers: een verviervoudiging in vier jaar tijd. Vandaag zijn 10 procent van al onze beleggingsfondsen duurzaam. We groeien sterk mee met de markt.’

Wanneer krijgen investeringen het ‘duurzaamheidslabel’ van KBC?

Leysen: ‘Dat wordt beoordeeld door een intern team in de bank. Hun quoteringen moeten ook gevalideerd worden door onze externe wetenschappelijke adviesraad, waarin experts uit de bedrijfswereld, de universiteiten en het middenveld een zitje hebben. Onze duurzame beleggingen voldoen uiteraard aan de criteria van de Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders (BEAMA).’

‘En via zelf toegevoegde beantwoordingscriteria gaan we nog een flinke stap verder. We weren bijvoorbeeld ondernemingen die niet inzetten op de afbouw van fossiele brandstoffen. Alle ondernemingen krijgen ook een duurzaamheidsscore. En die wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd.’

‘Naar duurzaamheid streven levert voor elke onderneming zowel beperkingen als nieuwe kansen op’
Thomas Leysen
Voorzitter raad van bestuur KBC Groep

Kunnen SRI-beleggers druk uitoefenen via aandeelhoudersvergaderingen?

Leysen: ‘Zeker. Ondernemingen die niet in het duurzaamheidsuniversum passen, krijgen op die manier een spiegel voorgehouden. Door thema’s aan te kaarten die minder positief zijn, tijdens gesprekken en op de algemene vergadering, worden ondernemingen zich extra bewust van hun handelingen. En naar die feedback of dat stemgedrag wordt meestal wel degelijk geluisterd.’

Hoe ziet u duurzaam investeren evolueren de komende jaren? Wordt dit de nieuwe norm voor álle beleggingen?

Leysen: ‘Persoonlijk geloof ik dat bedrijven die het meest begaan zijn met duurzaamheid, ook het meest succesvol zullen zijn. Wie daar niet op inzet, krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Los daarvan: als we over 30 jaar met meer dan 9 miljard mensen op deze planeet zijn, kunnen we niet anders dan focussen op die thematiek. Duurzaam ondernemen en investeren wordt de komende jaren steeds noodzakelijker.’

Meer info over duurzaam beleggen en kennismaken met de diensten van KBC Private Banking en Wealth? Maak een afspraak of bezoek onze website.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.