Logo
Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. De betrokken partner is verantwoordelijk voor de inhoud.

Pensioensparen krijgt duurzame dimensie

Kenneth De Bruycker ©Erwin Donvil

KBC Asset Management lanceerde als beheerder in mei het eerste duurzaam pensioenspaarfonds in België. Het nagelnieuwe Pricos SRI voldoet aan alle wettelijke vereisten van de derde pensioenpijler, maar belegt alleen in bedrijven die hoog scoren op het vlak van milieu, sociaal beleid en deugdelijk ondernemingsbestuur.

KBC Asset Management is met Pricos SRI niet aan zijn proefstuk toe. Het fondsenhuis is al jaren pionier op de Belgische markt rond duurzaamheid. Zo lanceerde het in 1992 het eerste duurzame beleggingsfonds in onsl and, een themafonds rond milieu. KBC-klanten hebben vandaag de keuze uit ruim 60 duurzame beleggingsfondsen.‘Onze beslissing om een duurzaam pensioenspaarfonds te lanceren, past in die traditie’, zegt Pieter Niesten, product development manager bij KBC Asset Management.

‘We willen die pioniersrol ook blijven opnemen.’ Maar er is meer aan de hand. Er is een grote vraag naar Socially Responsible Investing (kortweg SRI)-varianten van klassieke producten. Begin 2017 lanceerde KBC bank, als promoter, een nieuwe propositie voor klanten. Hierbij koos ruim 45% voor de SRI-variant. Bovendien worden zowel duurzame beleggingsfondsen als pensioenspaarfondsen beheerd vanuit een langetermijnvisie’, vult Kenneth De Bruycker aan, expert duurzaam beleggen bij KBC Asset Management. ‘Dat maakt er een ideale match van.'

'We nemen onze rol in de samenleving heel ernstig'

'We zijn ons erg bewust van onze rol in de samenleving. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Daarom zijn begrippen als duurzaamheid en de klant centraal stellen zo belangrijk in de groepsstrategie van KBC. Dat zijn geen holle woorden. Of het nu gaat om managers, onthaalmedewerkers of relatiebeheerders: iedereen is doordrongen van die gedachte. En dus is de lancering van het duurzame pensioenspaarfonds zo belangrijk voor ons. Iedereen die eraan heeft meegewerkt is bijzonder trots op het resultaat: het is een mooie kans om die pijler in onze strategie nog meer substantie te geven. We geven klanten de kans om hun pensioensparen op een duurzame manier in te vullen. Uiteraard blijft keuzevrijheid belangrijk. De klant beslist uiteindelijk zelf. Maar het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze klanten hun geld maatschappelijk relevant kunnen beleggen als ze dat wensen.’

Jos De Leeuw, productbeheerder bij KBC Asset Management

Samenstelling en beheer

Pensioenspaarfondsen kennen enkele specifieke wettelijke vereisten in ons land. KBC Asset Management had geen internationale voorganger om zich op te inspireren. Hoe ziet het nieuwe product er precies uit? ‘We hadden natuurlijk het bestaande pensioenspaarfonds Pricos als voorbeeld’, zegt Paul Beller, beheerder van de pen-sioenspaarfondsen bij KBC Asset Management. Pricos, gelanceerd in 1987, haalde sinds oprichting een rendement op jaarbasis van 7,20 procent (Het gaat hier over het brutorendement en dat is voor aftrek van kosten en belastingen. Bron: KBC Asset Management. Opgelet: Rendementen uit het verleden vormen ook geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen).

De portefeuille van Pricos SRI bevat bij de start dezelfde verhouding van aandelen en obligaties als Pricos maar met het verschil dat het uit een vijver van uitsluitend duurzame beleggingen vist. Voor het team van Beller aan de slag gaat, wordt er een universum samengesteld door het SRI-team van KBC Asset Management. ‘Vandaag vertrekken we van een lijst van ongeveer 2.400 bedrijven, die als basis dient voor al onze Best-In-Class-fondsen’, zegt De Bruycker.

Paul Beller ©LAURIE DIEFFEMBACQ

‘Wie kiest voor het duurzaam pensioenspaarfonds, kiest voor financieel en maatschappelijk rendement. Het is verkeerd te denken dat je moet kiezen.’
Paul Beller
beheerder pensioenspaarfondsen KBC Asset Management

De aandelen krijgen vervolgens een score op een reeks parameters rond milieu, sociaal beleid en deugdelijk ondernemingsbestuur. Het verzamelen van de ruwe data gebeurt momenteel door Sustainalytics, een extern onderzoeksbureau gespecialiseerd in duurzaamheid. Deze data gieten we in een model dat KBC AM in samenwerking met de SRI Advisory Board heeft ontwikkeld. Alleen bedrijven die het best scoren in hun sector worden uitgekozen. Ook overheden worden getoetst op pijlers als economische ontwikkeling, volksgezondheid en milieu. Vervolgens sluit KBC Asset Management bedrijven uit die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties ernstig schenden.

Daarnaast beleggen we niet in producenten van controversiële wapens en willen we niet speculeren op de voedselprijzen door te beleggen in financiële instrumenten gelinkt aan landbouwgewassen of vee. Deze uitsluitingen gelden voor alle producten in de KBC Groep, maar voor SRI-producten is de selectie een pak strenger. ‘Zo schrappen wij niet alleen producenten van controversiële wapens zoals clusterbommen, maar de volledige wapenindustrie net als onder andere de tabak- en gokindustrie’, aldus De Bruycker.

Per pijler worden ook sowieso de slechtst presterende bedrijven uitgesloten. Na al deze stappen, blijven er vandaag een 850-tal potentiële bedrijven over. Deze huidige methodologie kan in de toekomst wijzigen binnen de grenzen van het prospectus.

Extra aandacht naar kleine bedrijven

‘Maar laat een van de sterktes van het bestaande pensioenspaarfonds Pricos net de focus op kleine bedrijven zijn’, zegt Beller. Kleine ondernemingen deden het de afgelopen jaren veel beter op de beurs dan hun grotere broers. De verklaring daarvoor is deels structureel. Kleine bedrijven zijn aanvankelijk minder efficiënt dan grote multinationals, waardoor hun winstmarge een sterk groeipotentieel heeft.

Dat geeft een grote hefboom op hun beurskoers naarmate ze groeien van kleine starter tot grote onderneming. Maar er zijn ook andere verklaringen. Kleine ondernemingen worden bijvoorbeeld veel minder opgevolgd door analisten zodat het meer dan bij grote ondernemingen de moeite loont om op zoek te gaan naar actieve opportuniteiten. Het voelt een beetje als vissen in een vijver die nog niet door andere vissers ontdekt is.

‘Om ook beleggers met een duurzame insteek te laten genieten van die voordelen, hebben we het universum voor dit specifieke SRI-product uitgebreid’, legt De Bruycker uit. Concreet maakte het SRI-team van KBC AM een selectie van meer dan 1000 kleine bedrijven, waarop Sustainalytics dezelfde duurzaamheidstoets heeft uitgevoerd als op het grotere universum.

‘Zo konden we ook een aantal interessante small caps(kunnen in de toekomst wijzigen) toevoegen aan de portefeuille’, zegt Beller. Het Nederlandse Wessanen bijvoorbeeld: vroeger producent van de Bicky Burger, vandaag gefocust op gezonde en biologische voeding. Of Ekornes, het Noorse meubelbedrijf dat o.a. de welbekende Stressless-fauteuils op de markt bracht.

Drie kenmerken van Pricos SRI

1. Fiscaliteit

Wie in ons land spaart voor zijn pensioen, wordt beloond met fiscale voordelen. Let wel, het bedrag dat u jaarlijks op deze manier kunt beleggen is geplafonneerd. Wie in 2018 maximaal 960 euro per jaar opzij legt, krijgt 30 procent van zijn spaarinspanningen terug in de vorm van een belastingvermindering. U kan ook tot 1.230 euro per jaar storten, maar dan ligt de belastingvermindering lager (25 procent). Voor dit 2de fiscale maximumbedrag moet u jaarlijks een expliciete keuze maken.Hou ook rekening met een milde eindbelasting van 8 procent.

2. Wettelijk kader

Pensioenspaarfondsen zijn strikt gereguleerd in ons land. Zo moet het fonds vooral in euro beleggen en zorgen de regels m.b.t. het aandelenluik indirect voor een extra nadruk op small caps (bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan 3 miljard euro). Die combinatie maakt van pensioenspaarfondsen een belegging, die vooral op lange termijn goed kan renderen.

3. Maatschappelijke return

Bovenop de financiële return, levert dit pensioenspaarfonds ook een bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Omdat de beheerders rekening houden met het duurzame karakter van de opgenomen aandelen en obligaties, ondersteunt u via dit fonds actief bedrijven en overheden die maatschappelijk verantwoord ondernemen en functioneren. Daarbij geeft u ook een signaal aan die overheden en bedrijven die niet op een duurzame manier werken.

Extra dimensie

Door de extra inspanningen van het SRI-team, kan Pricos SRI een even goede spreiding verzekeren als de klassieke pensioenspaarfondsen beheerd door KBC AM. ‘We zijn nog niet zo ver dat we kunnen beloven dat aandelen van duurzame bedrijven het beter zullen doen dan de niet op basis van duurzaamheid gescreende bedrijven. Maar we zien geen reden waarom Pricos SRI minder goed zal presteren dan zijn klassieke variant. Potentieel rendement én duurzaamheid kunnen perfect samengaan’, zegt Beller.

‘Daarbij komt de maatschappelijke return: door te investeren in dit fonds dragen beleggers bij tot duurzame ontwikkeling. En ze geven een duidelijk signaal aan bedrijven en overheden die niet maatschappelijk verantwoord functioneren.’ Beller zelf is enthousiast over het nieuwe fonds.

Kenneth De Bruycker ©Erwin Donvil

‘Typisch voor pensioen-fondsen is de nadruk op kleinere bedrijven. Daarom hebben we het SRI-universum speciaal voor dit product uitgebreid met smallcaps.’
Kenneth De Bruycker
SRI-specialist, KBC Asset Management

‘Als beheerder weet ik tot in de details wat er in dit product zit. Ik sta er volledig achter. Meer zelfs: ik ben de eerste die mijn pensioenspaarsaldo zal overzetten.’ Belangrijk detail: aan klanten die hun volledige saldo vanuit een ander pensioenspaarfonds willen overmaken*, rekent KBC geen extra kosten aan. Ook de fiscale voordelen blijven onveranderd.

Keuze aan de klant

Dan rest nog de vraag: voor wie is Pricos SRI nu precies interessant? Het fonds belegt net als zijn klassieke variant vooral in euro, maar laat niettemin ruimte voor een beetje wisselrisico. Daarnaast hebben de aandelen relatief veel impact (maximaal 75 procent).

‘Een pensioenspaarfonds is een langetermijnbelegging. Daarom is het voor vele beleggers geschikt', zegt De Leeuw. Ook op vlak van leeftijd maakt het fondsenhuis geen onderscheid. ‘Pensioenspaarfondsen zijn heel populair bij jonge mensen, maar iemand van 60 of 65 jaar kan zijn pensioenspaarpot perfect aanhouden.'

60 duurzame beleggings- fondsen
beleggingsfondsen
KBC klanten hebben ondertussen de keuze uit 60 duurzame beleggingsfondsen.

'Als zo’n belegger de duurzame insteek belangrijk vindt, kan hij eenvoudig en zonder fiscale gevolgen zijn saldo overmaken naar een duurzaam pensioenspaarfonds*.’Pensioenspaarfondsen worden steeds meer gezien als toegankelijke, kwalitatieve langetermijninvesteringen: de ideale brug van sparen naar beleggen. ‘Daarom vonden we het heel belangrijk dat er ook voor dit product een duurzame optie kwam’, besluit Niesten.

‘Zodat wie start met beleggen, al meteen de optie heeft om maatschappelijk relevant te beleggen.’ Al benadrukt KBC Asset Management dat het beleggers niets wil opleggen. ‘Het is niet de bedoeling dat onze klassieke producten verdwijnen. De klant moet de keuze hebben, daar gaat het om.’

Dit artikel bevat marketinginformatie. Het is geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar alleen een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van deze publicatie, maar kan wijzigen in de toekomst.

Beleggingsbeleid Pricos en Pricos SRI
De spreiding in een pensioenspaarfonds moet binnen welbepaalde wettelijke grenzen gebeuren: zo mag maximaal 75 procent belegd zijn in obligaties, maximaal 75 procent in aandelen, en mag ten hoog-ste 10 procent in cash aangehouden worden. Bovendien mag maximaal 20 procent in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn. Pricos en Pricos SRI beleggen momenteel meer in aandelen en obligaties. Binnen bovenstaande beperkingen belegt Pricos SRI in maatschappelijk verantwoorde activa. Hierover kunt u meer informatie vinden op www.kbc.be/duurzaam-beleggen.

Een belegging in dit fonds heeft bovendien: een gemiddeld inflatierisico, het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie. Er is geen kapitaalbescherming en geen eindvervaldag.

Kosten Pricos
Instapvergoeding: 2.00%. Uitstapvergoeding: 5.00% bij uitstap binnen een maand na instap. Lopende kosten: 1.25%. Prestatievergoeding: Geen. Er zijn geen uittredingskosten of beursbelasting.

Kosten Pricos SRI
Instapvergoeding: 2.00%. Uitstapvergoeding: 5.00% bij uitstap binnen een maand na instap. Lopende kosten (schatting, omdat het fonds in mei 2018 van start gaat): 1.36% waarvan beheersvergoeding: 1,02 procent (incl. 0,10% vergoeding voor de duurzaamheids-screening.) Prestatievergoeding: GeenEr zijn geen uittredingskosten of beursbelasting.

Gemeenschappelijke informatie betreffende Pricos en Pricos SRI U kunt gratis overstappen naar deze pensioenspaarfondsen*.
Als belegger kun je slechts één pensioenspaarrekening openen in een belastbaar tijdperk. Je mag wel meerdere contracten tegelijkertijd hebben. Heb je in een voorgaand jaar al een contract afgesloten, dan mag je nu opnieuw een contract afsluiten. Je hebt recht op een belastingvermindering voor slechts één van de twee (of meerdere) contracten. Eenmalige belasting van 8 procent op het moment dat u 60 jaar wordt (of na 10 jaar looptijd als u vanaf 55 start). Die belasting wordt berekend op het totaal van de stortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75 procent. Vroegtijdig opvragen is mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig. U betaalt dan immers een belasting van 33%. We verwijzen voor meer uitleg over de taxatie graag naar het prospectus, D. Belastingstelsel voor de belegger. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Sinds 2015 betalen pensioenspaarders jaarlijks 1 procent vooraf op hun spaarsaldo. Deze voorafnames worden in mindering gebracht van de eindbelasting. Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB). Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in verhouding tot het belegde bedrag. Pensioenspaarfondsen bieden geen kapitaalbescherming. U kunt via uw KBC- of CBC-kantoor beide documenten gratis verkrijgen: het document Essentiële Beleggersinformatie in het Nederlands, Frans, Duits en Engels; het prospectus in het Nederlands en het Engels. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus door, voor u beslist om in Pricos en Pricos SRI te investeren. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be; tel: 0800 62 084 of ombudsman@ombudsfin.be. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC BanqueSA. Alle netto-inventariswaardes (NIW) zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten De Tijd’/L’Echo. Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.

Logo
Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. De betrokken partner is verantwoordelijk voor de inhoud.