Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Impact investing: hefboom voor duurzame ontwikkeling

©KBC Asset Management

Beleggingen in steenkool of wapens uit uw portefeuille schrappen? Dat is één strategie om duurzaam te beleggen. Maar wilt u met uw beleggingen ook een positieve maatschappelijke impact creëren? Dan is impact investing een waardevolle methode.

Duurzaam beleggen heeft de wind in de zeilen. ‘In twee jaar tijd verdrievoudigde  het belegd vermogen in duurzame beleggingen bij KBC’, vertelt Kenneth De Bruycker, coördinator duurzaam beleggen bij KBC Asset Management. ‘Financiële  aspecten zoals rendement blijven een prioriteit voor veel beleggers. Tegelijk groeit het besef dat ook niet-financiële elementen belangrijk zijn. Het gaat dan over milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur.’ 

De manier waarop bedrijven met de stijgende verwachtingen van de consumenten én de beleggers omgaan, draagt meer en meer bij tot hun toekomstig succes.  ‘Bedrijven die grondstoffen op een slimme manier gebruiken, kunnen op meer bijval van hun klanten rekenen. Gelukkige werknemers leiden tot minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. En bedrijven die ethisch ondernemen, raken minder snel in fraudeschandalen verwikkeld’, illustreert Kenneth De Bruycker.

Duurzame beleggingen halen op lange termijn een gelijkaardig rendement én ze leveren tegelijk een positieve bijdrage aan het milieu en de samenleving. Studies tonen aan dat er een overwegend positieve relatie bestaat tussen duurzaam beleggen en rendement.

Verschillende manieren

Duurzaam beleggen biedt interessante investeringskansen. De vraag blijft hoe een strategie kiest die bij u past? U kan op drie manieren duurzaam beleggen, afhankelijk van waaraan u het meeste belang hecht. Voor deze drie manieren gelden specifieke uitsluitingscriteria.

Een volwaardige portefeuille met duurzame beleggingen? Ja, dat kan

Een goed gespreide beleggingsportefeuille die alleen uit duurzame beleggingen bestaat: kan dat vandaag al? Het is een vraag die we geregeld krijgen. KBC Asset Management pionierde 27 jaar geleden met een eerste duurzaam fonds in België. Vandaag is dat uitgegroeid tot een universum van ruim 50 duurzame fondsen: best-in-classfondsen, themafondsen en een impact-investingfonds.

In dit universum vindt u meer dan voldoende diversificatie om een volwaardige, duurzame portefeuille samen te stellen. Er zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen en gemengde fondsen. Maar ook fondsen die gericht beleggen in regio’s, thema’s en sectoren. Wilt u een regelmatig inkomen uit uw fondsen? Ook dat kan, want het aanbod omvat zowel duurzame kapitalisatie-, als distributiefondsen die streven naar een regelmatig dividend.

Bovendien vindt u in het aanbod duurzame oplossingen voor elk beleggersprofiel: van defensief tot heel dynamisch. En net zoals bij klassieke beleggingen kiest u bij KBC om zelf een fondsenportefeuille te bouwen, samen met een KBC-adviseur of laat u  een duurzame portefeuille beleggen volgens de beleggingsstrategie van KBC.

Kenneth De Bruycker, Coördinator duurzaam beleggen bij KBC Asset Management

 

‘In al onze duurzame fondsen weren we standaard bedrijven die actief zijn in controversiële sectoren zoals de tabaks-, wapen- en gokindustrie, en landen met totalitaire regimes.’ Waarin verschillen ze dan wel?  ‘Als u het belangrijk vindt ook binnen duurzaam beleggen zoveel mogelijk te spreiden over sectoren en regio’s heen, zijn onze best-in-class fondsen een goede oplossing’, zegt Kenneth De Bruycker. ‘In deze fondsen nemen we alleen ondernemingen of landen op met de beste ESG-score in vergelijking met sectorgenoten. Technologiebedrijf A scoort op meetpunten als diversiteit, CO2-uitstoot, faire verloning, kinderarbeid weren … beter dan de technologiebedrijven B en C? Dan krijgt technologiebedrijf A de voorkeur. Hier ligt de focus dus op de bedrijfsprocessen, niet zozeer op het uiteindelijke product of de dienst.

Daar waar onze best-in-class fondsen een scala aan bedrijven en landen bieden, hebben we voor beleggers met een specifieke interesse in bepaalde duurzaamheidstopics, onze thema-fondsen. Met deze fondsen beleggen we in bedrijven die duurzame oplossingen aanreiken in klimaatverandering, waterschaarste of alternatieve energie.

Bij deze fondsen belegt u dus alleen in ondernemingen die concrete oplossingen voorstellen in een afgebakend thema’, stipt Kenneth De Bruycker aan. ‘Tot slot hebben we nog een laatste manier van beleggen als u vooral geïnteresseerd bent in specifieke bedrijven die met hun keuze van producten en diensten een positieve impact hebben, onze Impact-investingfondsen. Deze fondsen beleggen in bedrijven die niet alleen financiële winst nastreven, maar ook maatschappelijke en milieuwinst beogen. Met impact investing kijken we naast het productieproces, dat centraal staat bij best-in-class, vooral naar de impact van de producten en diensten. Bij impact investing is de scope ook breder dan bij thematisch beleggen, waar de focus op een welomlijnde topic ligt. In één impact-investingfonds kunnen ondernemingen ondergebracht worden die oplossingen ontwikkelen om de afvalberg te verkleinen, bedrijven die alternatieve zoetstoffen ontwikkelen in de strijd tegen overgewicht, ondernemingen die de wereld minder afhankelijk maken van olie, enzovoort. Deze bedrijven engageren zich ook om hun maatschappelijke en milieudoelstellingen meetbaar te maken.’ 

‘Kiezen voor best-in-classfondsen, themafondsen of impact-investingfondsen? Dat is geen keuze tussen goed, beter en best’, beklemtoont Kenneth De Bruycker. ‘Het is vooral de keuze van een strategie die het best past bij uw persoonlijke overtuigingen. Dit hoeft geen of/of-verhaal te zijn. In een beleggingsportefeuille kunt u de strategieën ook combineren: een deel beleggen in best-in-classfondsen, een deel thematisch beleggen en een deel in impact-investingfondsen.’

Impact investing: de kern van duurzaam beleggen

Fondsen met een strategie die gericht is op impact investing gaan op zoek naar unieke ondernemingsverhalen met een positieve impact op de samenleving of het milieu. ‘Zulke fondsen richten zich tot beleggers die nog meer tot de kern van duurzaamheid willen komen’, verduidelijkt Kenneth De Bruycker. ‘Bij deze aanpak gaat de fondsbeheerder ook in dialoog met de bedrijven, onder meer tijdens aandeelhoudersvergaderingen, om een stempel te drukken op het ESG-beleid van het bedrijf. Typisch aan deze aanpak is ook dat de fondsen-beheerder posities lang in portefeuille houdt, en bedrijven zo tijd en ruimte geeft om te groeien.’

3 GEBODEN VAN DUURZAAM BELEGGEN

1. CONSISTENT

Een grondige doorlichting bepaalt in welke bedrijven en landen belegd wordt bij duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen. We volgen strikte, duidelijke richtlijnen.

2. OBJECTIEF

Onze duurzame beleggingen zijn het resultaat van gedisciplineerd onderzoek. Zo bouwden we samen met externe experts een model met concrete duurzaamheidscriteria waaraan bedrijven en landen moeten voldoen. Net omdat het begrip duurzaamheid voortdurend evolueert, laten we ons bijstaan door een externe adviesraad. Die raad bestaat uit acht academici. Vier keer per jaar komt de raad samen met de analisten van KBC. Alle adviseurs in de raad zijn onafhankelijk, ze vertegenwoordigen dus geen bedrijven of instellingen.

3. TRANSPARANT

Wat verstaat u onder duurzaamheid of ethiek? Hoe vult u deze begrippen precies in? Iedereen volgt zijn eigen waarden en legt dus eigen accenten. Daarom zijn transparantie en communicatie essentieel. Zo oordeelt u in welke mate onze aanpak overeenstemt met wat u zélf onder duurzaam beleggen verstaat. U vindt de onderzoeksresultaten en de uitsluitingscriteria van KBC op kbc.be/duurzaam-beleggen.

 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.