Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het beheersen van de complexe wereld rond het familievermogen

Het beschermen en ontwikkelen van grote vermogens vereist meer dan financiële kennis. Expertise in fiscaliteit, accountancy, ondernemerschap, vastgoed, erfrecht, huwelijksrecht en familiaal vermogensrecht, is net zo belangrijk. Een family office verenigt al die knowhow. Het is als het ware een soort van think tank, een team van experten, aangevoerd door een toegewijde vertrouwenspersoon.

Kapitaalkrachtige investeerders, ondernemers en vermogende families doen steeds vaker een beroep op gepersonaliseerd vermogensbeheer.

‘Dat komt omdat grote vermogens vaak complex zijn’, zegt Stefanie Keyser, founding partner bij Keyser Advocaten. ‘Het vermogen bestaat uit uiteenlopende roerende en onroerende goederen, verspreid over binnen- en buitenland. Naast het beheer van dat vermogen, zijn er vaak een of meerdere bedrijven die geleid moeten worden. Tel daarbij een drukke sociale agenda en het is duidelijk dat het eigenhandig opvolgen en beschermen van een vermogen een pittige uitdaging is. Bovendien mag u de lange termijn niet uit het oog verliezen: successieplanning, wijzigende (internationale) wetgeving, nieuwe fiscale spelregels enzovoort.’

Naast u, niet tegenover 

Een groot vermogen beheren, brengt een breed takenpakket met zich mee. ‘En dan is het goed om een family office als coördinator te hebben: experts die u ontzorgen en samen met u de koers van uw vermogen bepalen’, zegt Stefanie Keyser.

Family offices zijn geen nieuw fenomeen. Ze namen de afgelopen tien jaar ontzettend toe aan populariteit, op een moment dat het aantal vermogende families sterk toenam. ‘Die families hebben nood aan een persoonlijke en efficiënte begeleiding bij het beheer van hun vermogen. Ze zoeken iemand die tijdens besprekingen naast hen aan tafel zit, in plaats van tegenover hen: een vertrouwenspersoon die op elk moment waakt over hun belangen.’

Verschil met private banking 

Banken met een private banking-afdeling geven ook advies over estate- en successieplanning. Wat is de meerwaarde van een family office?

‘Banken zitten tegenover de cliënt en hebben meerdere belangen te behartigen. De family officer zit naast de cliënt, samen met hem tegenover de bank.’
Stefanie Keyser
Founding partner Keyser Advocaten

‘Banken hebben meerdere belangen te behartigen en moeten de persoonlijke belangen van de cliënten zien te matchen met de strakke targets opgelegd door de bank. Dit kan een subjectieve bril brengen bij het adviseren van producten en diensten. Een family office heeft maar één belang: het behalen van de targets gesteld door de cliënt. Dit biedt een objectieve kijk op het aanbod van externe partijen en aldus een andere vorm van loyauteit naar de cliënt toe.

Een private banker bedient een heel divers cliënteel, met erg uiteenlopende vermogens. Een goed inzicht verwerven in de vermogenssituatie van heel veel cliënten brengt vaak een beperkter inzicht in de situatie van elke individuele cliënt met zich mee. De jurist of fiscalist van de bank valt dan ook vaker terug op standaardmodellen. Daar waar de family office zich enkel op persoonlijk maatwerk focust met een strategie van A tot Z, zegt Stefanie Keyser.

Toegewijde dirigent

‘Een familiecharter verzilvert de visie van de pater of mater familias over de generaties heen. Het fundament om het familiaal vermogen verder uit te bouwen.’
Stefanie Keyser
Founding partner Keyser Advocaten

Het cliënteel van een family office zoekt vooral tijdswinst en comfort. De “toegewijde dirigent” zorgt daarvoor. Deze vertrouwenspersoon weet perfect wat de cliënt verlangt. Om dit te realiseren, staat hij in contact met de beste experts: advocaten, accountants, juristen, fiscalisten, vastgoedexperts, beleggingsadviseurs. Samen tekenen ze een coherente strategie uit. ‘Vermogensbeheer staat centraal, maar een family office biedt ook juridisch advies, verzekeringsadvies, fiscaal advies enzovoort’, beklemtoont Stefanie Keyser.

Volgende generaties

‘Een family office stippelt samen met de klant een visie uit en zorgt ervoor dat die visie wordt uitgedragen over de generaties heen. Dit gaat verder dan fiscaalvriendelijke planning. Een family office zorgt ook voor de “educatie” en de begeleiding van de volgende generaties, bijvoorbeeld met wealth management-programma’s’, vertelt Stefanie Keyser.

‘Er kan ook een familiecharter opgesteld worden. Dit charter verzekert dat de visie van de pater of mater familias over de generaties heen wordt voortgezet. Op die manier bewaart en versterkt een family office de familiale cohesie.’

Duur?

Is een family office duur? ‘In absolute cijfers misschien wel, in verhouding tot het vermogen niet’, zegt Stefanie Keyser. ‘Een family office beschermt en ontwikkelt het vermogen. Biedt strategische investeringen aan investeringen, zorgt voor de correcte fiscale implementatie passend in een totaal project aan estate- en successieplanning. Stel dat de jaarlijkse vergoeding 0,5 procent van het vermogen bedraagt, maar dat het rendement 12 procent bedraagt en het risicoprofiel aanvaardbaar is dan is de kost geen kost meer maar een succesvolle investering.’

Crisisdraaiboek ligt klaar

Een family office biedt onafhankelijk advies, ook op momenten dat u extra onder druk staat. Terwijl uw bank meer garanties vraagt voor uw Lombardkrediet (investment loan) of uw advocatenkantoor het te druk heeft met het crisismanagement van arbeidsgeschillen, blijft uw family office bereikbaar en integraal ten dienste van u.

In onzekere tijden heeft u andere diensten nodig. Bereikbaarheid, toewijding evenals connectie met het individuele profiel van de cliënt worden belangrijker dan ooit tevoren. Ook zorgen financiële crisissen soms ook voor escalaties in crisissen op het persoonlijke front. Net op die momenten is de meerwaarde van een geïntegreerd juridisch advies bijzonder belangrijk. In crisissituaties liggen er voor elke cliënt gepersonaliseerde draaiboeken klaar.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.