Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Ondernemer met trouwplannen? Wees voorbereid op alle scenario's

Stefanie Keyser, Founding Partner bij Keyser Advocaten ©rv

Ondernemen betekent doordachte keuzes maken, ook als u gaat trouwen. Want zo bouwt u een aangepaste bescherming in, voor als het zakelijk of relationeel verkeerd afloopt. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner en voor elkaar.

1. Maak een weloverwogen keuze voor een stelsel en voeg extra clausules toe als dat nodig is.

‘Wat willen jullie en wat vinden jullie fair? Dat is het uitgangspunt van elk huwelijkscontract’, zegt Stefanie Keyser, Founding Partner bij Keyser Advocaten. ‘Uw huwelijkscontract hoeft geen standaard ingevuld sjabloon te zijn: u kunt het zo beperkt of zo uitgebreid maken als u zelf wenst. Denk daarbij niet alleen: wat zou er gebeuren bij een scheiding? Maar ook: hoe kunnen we elkaar en onszelf het best beschermen? Lopen de ondernemersplannen bij een van de twee in het honderd? Dan kan de andere nog steeds verder. Clausules inbouwen die het gezinsvermogen beschermen, kunnen later nuttig blijken.’

Meer weten over de verschillende stelsels en hun voor- en nadelen? Lees het artikel hier.

De meeste echtparen in België zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel, dit komt voornamelijk omdat in het algemeen vaak geen huwelijksovereenkomsten afgesloten waardoor echtparen automatisch onder de regels van dit wettelijk stelsel vallen. ‘Alleen de beroepsinkomsten die u na de ontbinding van het huwelijksvermogen krijgt, zijn volledig voor u. Uw loon en eventuele dividenden uit uw onderneming komen tijdens het huwelijk toe aan het gemeenschappelijke vermogen’, vervolgt Stefanie Keyser. ‘Maar denk er aan: bij een scheiding heeft uw partner ook recht op de helft van de economische waarde van de onderneming, ook al heeft hij of zij geen aandelen in uw bedrijf.’

‘Kiest u voor het stelsel met scheiding van goederen, dan komen het loon en eventuele dividenden uit uw onderneming aan u persoonlijk toe. U kunt er voor zorgen dat uw partner niet met lege handen achterblijft bij een scheiding, bijvoorbeeld via een beding van verrekening van aanwinsten en een billijkheidsclausule.’

2. Ga regelmatig rond de tafel zitten. Ook als alles goed gaat.

‘Het is voor elk koppel - ondernemer of niet - verstandig om regelmatig een stand van zaken op te maken, zowel voor als tijdens het huwelijk. Ook al is er geen vuiltje aan de lucht: jaarlijks samen met een expert of gezamenlijke advocaat bekijken wat er met het vermogen gebeurt bij een breuk, bespaart u achteraf veel zorgen. Zeker bij grotere vermogens, want dat zijn vaak ook complexe vermogens’, vertelt Stefanie Keyser.

Kan ik mijn partner uit mijn bedrijf zetten?

Dat kan. Maar dan heeft u wel een “vennootschapsrechtelijke reden” nodig. Een echtscheiding kan juridisch niet de enige reden zijn. U heeft dus argumenten nodig waarmee u bijvoorbeeld aantoont dat het ontslag nodig is omdat uw partner slecht functioneert of de belangen van de onderneming in het gedrang dreigen te komen.

‘Zo zijn beide partners zeker dat het vangnet stevig genoeg is als het ooit verkeerd loopt. Indien gewenst kan de huwelijksovereenkomst herzien worden. Daarom raad ik ondernemende en vermogende gezinnen aan om naast financial planning ook aan divorce planning te denken.’

3. Denk ook internationaal

Volgens de VN wonen en werken ongeveer 3 op de 100 mensen vandaag niet in hun geboorteland, om persoonlijke of professionele redenen. ‘Houd dus rekening met de optie dat u ooit tijdelijk elders zal wonen en werken’, stipt Stefanie Keyser aan. ‘En leg dan ook in uw huwelijkscontract vast onder welk recht de vereffening en verdeling hoofdzakelijk zal plaatsvinden indien het tot een scheiding komt.'

Verhuist u naar een ander land, dan vraagt u het best ook in het gastland na of die keuze gevalideerd blijft. Want soms dient een nieuwe overeenkomst te worden opgesteld in het gastland. In andere landen gelden vaak andere regels of verdeelsleutels bij een scheiding. In de VS verschilt de regelgeving vaak van staat tot staat.

Wat als het toch tot een scheiding komt?

1. ‘Zetelen jullie beiden in het bedrijf? Maak dan zo snel mogelijk een beslissing over wie de dagelijkse controle overneemt en wie een toezichthoudende rol krijgt’, vertelt advocaat Stefanie Keyser. ‘Zo komt de continuïteit minder in het gedrang en blijven er inkomsten binnenstromen. Dat kan met een onderlinge afspraak, of via de rechtbank.’

2. ‘Ga na op welke rekeningen u een volmacht heeft. Waak erover dat er minstens één rekening is waar u exclusief toegang tot heeft. Zorg ook voor een buffer voor de eerste moeilijke periode.’

3. ‘Mentale rust is wellicht niet het eerste waaraan u denkt bij een echtscheiding. Omdat het scheidingsproces soms lang kan duren, creëert u het best ook ruimtelijke afstand. Zeker als uw partner tegelijk uw zakenpartner is.

4. ‘Probeer om samen met uw partner een constructieve boodschap over te brengen, in de communicatie naar werknemers, klanten, investeerders, enzovoort. Weinig brengt zoveel onheil als stakeholders die vrezen dat ze op een zinkend schip zitten. De manier waarop Amazon-oprichter Jeff Bezos en zijn echtgenote MacKenzie Bezos hun scheiding naar buiten brachten is een mooi voorbeeld van hoe u dat kunt doen in alle openheid en toch op een serene manier die vertrouwen wekt.’

5. ‘Als u lange tijd constant ruzie heeft met uw partner, wees dan proactief. Ook al is het woord “scheiding” nog niet gevallen.’

>Lees meer over 'ondernemen na de echtscheiding'.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.