Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Een op overtuiging gebaseerd en flexibel multi-assetbeheer blijft essentieel in de huidige omstandigheden’

©Shutterstock

De macro-economische omgeving is de afgelopen drie jaar zo ingrijpend veranderd dat men zich kan afvragen of het traditionele multi-assetbeheer nog relevant is. ‘Het is relevanter dan ooit, maar onder zeer specifieke omstandigheden’, zeggen Matthieu Grouès en Julien-Pierre Nouen, beheerders-vennoten bij Lazard Frères Gestion.

‘We hebben sinds de COVID-19-crisis zeer contrasterende marktfases doorgemaakt’, zegt Matthieu Grouès, Chief Investment Officer bij Lazard Frères Gestion. ‘Afhankelijk van de periode hebben we onze blootstelling aan aandelen snel moeten beperken, of ons net zo snel weer moeten blootstellen. Hetzelfde gold voor het obligatiegedeelte, dat we hebben aangepast aan het beleid van de centrale banken. We hebben ons kunnen aanpassen aan alle marktconfiguraties met als doel een goed rendement te behalen.’

Voortdurende waakzaamheid is essentieel, benadrukken de twee deskundigen, wier analyse van de economische situatie de assetallocatie bepaalt. De waardenkeuze wordt dan weer gemaakt door de aandelen- en obligatiespecialisten. Deze combinatie van expertise wordt beheerd binnen het strikte kader van ESG-criteria waaraan het Franse ISR label (voor maatschappelijk verantwoord beleggen) dient te beantwoorden.

‘Gediversifieerd beheer blijft een prestatiemotor indien het gebaseerd is op een grondige analyse, speelruimte en overtuigingen.’

Julien-Pierre Nouen
Lazard Frères Gestion

‘Om aan de markttendensen te ontsnappen en aanzienlijk beter te presteren, moet een flexibel fonds sterke posities kunnen innemen in zowel aandelen - via de mate van blootstelling - als obligaties’, zegt Julien-Pierre Nouen, beheerder-vennoot en hoofd economisch onderzoek bij Lazard Frères Gestion. ‘Zo blijft gediversifieerd beheer een motor voor prestaties: gebaseerd op een grondige analyse, speelruimte en overtuiging.’

Obligatiegedeelte beheerd met ‘negatieve rentegevoeligheid’

‘De strijd tegen de inflatie blijft een belangrijke zorg voor de centrale banken’, voegt Matthieu Grouès toe. ‘Aangezien deze verstrakking nog niet voorbij is, blijven wij gepositioneerd om te profiteren van een renteverhoging. Bovendien verschuift het recessierisico in de tijd, maar blijft het overheersend, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Vandaar onze grote voorzichtigheid tegenover aandelen. Historisch gezien ligt er minstens drie maanden tussen het begin van een recessie en het dieptepunt van de aandelenmarkten.’

‘Wij kunnen onze activaspreiding te allen tijde aanpassen, afhankelijk van de veranderende economische fundamenten.’

Matthieu Grouès
Lazard Frères Gestion

Om te profiteren van de stijgende rente, creëerden de specialisten binnen hun flexibele fondsen een obligatiegedeelte dat met ‘negatieve gevoeligheid’ beheerd kan worden. ‘Wij gebruiken traditionele derivaten om de gemiddelde duurtijd van de portefeuille te wijzigen’, legt Matthieu Grouès uit. ‘Het is ook nuttig om te kunnen beleggen in verschillende obligatiesegmenten, zoals investment grade, high yield en achtergestelde obligaties. In 2022 hebben we deze hefboom veel gebruikt, wat een belangrijke prestatiedrijver was.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.