Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘We investeren in enablers: bedrijven met échte oplossingen voor de klimaatproblemen’

©Shutterstock

De transitie naar een klimaatvriendelijke economie biedt volop kansen. Dat beseft vermogensbeheerder Lazard als geen ander. ‘De interesse van klanten is groot.’

Veevoeder produceren met speciale enzymen waardoor koeien minder methaan uitstoten. CO2 uit de lucht halen en opslaan. Gewassen beter beschermen. De activiteiten van de bedrijven in het fonds dat Monika Kumar en Koen Popleu, portfoliomanagers en analisten bij Lazard Asset Management, samenstellen, zijn erg divers. ‘Maar het zijn stuk voor stuk enablers’, vertelt Monika Kumar. ‘Dat wil zeggen: bedrijven die ofwel de klimaatopwarming proberen tegen te gaan, ofwel bedrijven die oplossingen bieden tegen de reeds negatieve gevolgen van een warmere wereld.’

© Lazard

‘Meer dan 20% van ‘s werelds grootste bedrijven heeft zich nu verbonden tot Net Zero-doelstellingen. Dit biedt een unieke kans om te investeren in nieuwe klimaatinnovaties’
Koen Popleu
Portfoliomanager en analist bij Lazard Asset Management

In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld bedrijven die zonnepanelen of -omvormers produceren. Met deze technieken wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit en vermijd je tegelijk de uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. In de tweede groep zitten bedrijven die aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk maken. Bijvoorbeeld een bedrijf dat reverse vending machines plaatst in supermarkten, zodat klanten plastic verpakkingen kunnen inruilen voor een tegoed. Een mooie bijdrage voor de circulaire economie.

Zowel de risico’s als de investeringsmogelijkheden die de transitie met zich meebrengt, worden grondig onderzocht. De lat ligt hoog om opgenomen te worden in het fonds, dat binnenkort gelanceerd wordt. Een stevig percentage van de inkomsten van het bedrijf moet effectief uit klimaatvriendelijke activiteiten komen. Het team van Lazard duikt diep in de indicatoren die de klimaatinspanningen staven. Ook de financiële prestaties worden uitgespit.

Het is een dynamisch fonds. Dagelijks checken Monika Kumar en haar collega’s of er geen nieuwe bedrijven of technologieën in aanmerking komen. ‘De interesse van klanten voor het thema is groot’, zegt Koen Popleu, die eerder al bij Candriam met succes een gelijkaardig fonds onder zijn hoede had. ‘We zien dat investeerders, regeringen, consumenten en bedrijven actie ondernemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ‘Green Deal’ in Europa en de opdracht van de Amerikaanse regering om de klimaatcrisis met een overheidsbrede aanpak aan te pakken. Bedrijven nemen hier nota van, meer dan 20% van ‘s werelds grootste bedrijven heeft zich nu verbonden tot Net Zero-doelstellingen. Dit biedt een unieke kans om te investeren in nieuwe klimaatinnovaties die de economie zullen helpen koolstofarm te worden.’

Transparantie als sleutel

Het fonds is maar één voorbeeld van hoe Lazard de risico’s en kansen die gepaard gaan met de klimaatopwarming vertaalt. In alle analyses worden nu factoren als waterschaarste, energiebeheer en regelgeving meegenomen. De vermogensbeheerder gaat ook actief in gesprek met bedrijven als de langetermijnresultaten, en dus de belangen van de klanten, door klimaatrisico’s onder druk komen te staan.

© Lazard

‘We zien dat investeerders, regeringen, consumenten en bedrijven actie ondernemen’
Monika Kumar
Portfoliomanager en analist bij Lazard Asset Management

Daarnaast is transparantie van het grootste belang. Bedrijven worden aangemoedigd om over klimaatrisico’s op een open manier te communiceren. Lazard steunt ook de Task Force on Climate-related Financial Disclosures, een werkgroep van de Financial Stability Board die aanbevelingen doet rond transparante klimaatcommunicatie.

Sinds anderhalf jaar is Lazard, als een van de eerste vermogensbeheerders met basis in de Verenigde Staten, lid van het Net Zero Asset Managers Initiative. Een duidelijk engagement om tegen 2050 of eerder naar een nuluitstoot te gaan. Ook daarom hecht de vermogensbeheerder veel belang aan green revenues, de proportie van de inkomsten die bedrijven halen uit klimaatvriendelijke activiteiten. ‘We streven naar een grote mate van zuiverheid op dat vlak’, zegt Monika Kumar. ‘Zodat we zeker zijn dat het echt gaat om bedrijven die met oplossingen komen.’  

Waarschuwing voor de lezers

Dit document geeft de standpunten weer van Lazard Asset Management LLC of zijn filialen (“Lazard”) op basis van informatie die op de datum van publicatie betrouwbaar werd geacht. Er is geen garantie dat enige voorspelling of mening zal worden gerealiseerd. Dit document wordt door Lazard Asset Management LLC of haar dochterondernemingen (“Lazard”) uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Niets in dit document vormt beleggingsadvies of een aanbeveling met betrekking tot effecten, grondstoffen, derivaten, beleggingsbeheerdiensten of beleggingsproducten. De hierin uiteengezette standpunten zijn aan verandering onderhevig, en kunnen afwijken van de standpunten van andere beleggingsprofessionals van Lazard. Ga naar www.lazardassetmanagement.com/ globaldisclosure voor de specifieke Lazard entiteiten die dit document hebben uitgegeven en de reikwijdte van hun geautoriseerde activiteiten.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.