Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Klaar voor een toekomst zonder koolstofuitstoot

Jean-Jacques Delmée, CEO van Eneco

Met het One Planet Plan wil Eneco koolstofvrij zijn tegen 2035 door klimaatneutrale elektriciteit en warmte te leveren aan alle klanten. ‘Die ambities willen we bereiken met drie acties: radicale elektrificatie, uitfaseren van het gebruik van aardgas en versneld inzetten op duurzame bronnen voor verwarming’, zegt CEO Jean-Jacques Delmée.

Volgens diverse studies zal de aarde de kritische drempel van 1,5 graad Celsius opwarming overschrijden in 2040. Eneco wil die opwarming beperken om ernstige effecten op mens en natuur te voorkomen. ‘Wij nemen het voortouw in de duurzame energietransitie. In 2035 moeten onze activiteiten en de energie die we aan klanten leveren klimaatneutraal zijn’, zegt Jean-Jacques Delmée, CEO van Eneco.

In zijn One Planet Plan brengt Eneco de investeringen en acties in kaart om dit te realiseren. Een eerste doel is de radicale elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwen, met uitsluitend hernieuwbare stroom uit wind- en zonneparken. ‘We investeren twee miljard euro extra in zonne- en windenergie om onze hernieuwbare productiecapaciteit te verdubbelen tegen 2025’, zegt Delmée.

Advertentie

We hopen dat de Belgische politiek de keuze maakt om de belastingdruk op de elektriciteitsfactuur te verschuiven naar de gasfactuur.

Jean-Jacques Delmée
CEO van Eneco

Wind en zon zijn echter geen constante bronnen van energie. Daarom onderzoekt Eneco duurzame alternatieven zoals batterijcentrales, vraagsturing en het gebruik van waterstof. Bestaande gascentrales wil de energieleverancier ombouwen voor het gebruik van groene waterstof. ‘We blijven investeren in duurzame warmte en zijn pleitbezorger bij de overheid voor stimuli die het gebruik van warmtepompen, stadswarmte en warmtenetten aanmoedigen’, zegt Delmée.

Wat is nodig om dit plan te laten slagen? ‘In de eerste plaats moeten we minder energie verbruiken. En als we energie verbruiken, moet die duurzaam en lokaal zijn. We hopen dat de Belgische politiek de belastingdruk op de elektriciteitsfactuur verschuift naar de gasfactuur. Dat maakt het voor de gemiddelde burger interessant om de overstap te maken. Het draagvlak voor maatregelen die de klimaatverandering bestrijden, groeit bij burgers en bedrijven. Maar de betaalbaarheid van die maatregelen is noodzakelijk.’

Drastische keuzes

Boston Consulting Group becijferde de groene doelstellingen van Eneco. Daaruit blijkt dat de ambities realistisch zijn. ‘65 tot 75 procent van onze doelen zullen we bereiken met wat nu al in gang gezet is. Het wetgevende kader moet het mogelijk maken om onze emissies met 100 procent te reduceren.’

Om dit te realiseren, rekent Eneco op een coalition of the willing. ‘Bedrijven en overheden zullen niet anders kunnen dan de stap te zetten naar een koolstofvrije wereld, onder invloed van zowel Europa als de consument.’

Advertentie

Jean-Jacques Delmée beseft dat sommige keuzes drastisch zijn. ‘In België is er geen enkele speler die dezelfde ambities aan de dag legt. Maar de urgentie is hoog. Kijk maar naar de overstromingen in Wallonië deze zomer en de bosbranden van de afgelopen jaren. De aarde waarschuwt ons dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom doen we ook een warme oproep aan de politiek en andere belanghebbenden om dit samen op te lossen.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.