Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verzekeraars buigen zich over klimaatverandering

Etienne Bouas-Laurent, CEO van AXA Belgium

De zware overstromingen in België deze zomer maakten de klimaatverandering heel tastbaar voor de verzekeringssector. Nu de directe gevolgen van deze ramp zijn aangepakt, buigt de sector zich over duurzame oplossingen voor de lange termijn. Etienne Bouas-Laurent, CEO van AXA Belgium, maakt de balans op en biedt stof tot nadenken.

‘De overstromingen van 15 en 16 juli in Wallonië waren niet alleen onverwacht, ook de omvang ervan heeft iedereen verrast’, zegt Etienne Bouas-Laurent. De impact op de Waalse bevolking was zo groot dat zowel verzekeringsmakelaars als medewerkers van verzekeringsmaatschappijen zich op een nooit eerder geziene schaal mobiliseerden. Sommigen stelden hun vakantie uit, anderen keerden vervroegd terug. Er werd doorgewerkt, ook tijdens de weekends.

Dagelijks werden coördinatievergaderingen gehouden om het schadebeheer te optimaliseren. ‘We hebben geprobeerd zo efficiënt en zo menselijk mogelijk te handelen en daarbij zo goed mogelijk in te spelen op de noden van onze cliënten en makelaars. Helaas kon niet elke schade-expertise meteen plaatsvinden. Soms was een observatieperiode noodzakelijk. We kampten ook met een gebrek aan experts. Het werk is nog niet af, maar we willen onze cliënten zo snel mogelijk compenseren.’

Advertentie

Dubbele interventie van de verzekeraars

Vanuit financieel oogpunt heeft de verzekeringssector zich solidair getoond met de slachtoffers. ‘Binnen hun federatie (Assuralia) hebben de verzekeraars collectief hun plafond verdubbeld om eenvoudige risico’s te dekken, van 350 naar 700 miljoen euro. De verzekeraars hebben ook een lening van ongeveer 1 miljard euro toegekend aan het Waals Gewest, zodat de verzekerden hun schade volledig vergoed zien volgens de voorwaarden van hun contract.’

Nieuwe voorspellingsmodellen

Een van de lessen die uit deze overstromingen kan worden getrokken, is dat het huidige systeem, met een geregionaliseerd Rampenfonds, niet is opgewassen tegen grote gebeurtenissen.

Etienne Bouas-Laurent
CEO AXA Belgium

Wat de paraatheid van de sector voor dergelijke rampen betreft, wijst Etienne Bouas-Laurent erop dat de overstromingen van deze zomer worden beschouwd als een risico dat een keer om de tweehonderd jaar plaatsvindt, en dan nog met een zeer geringe waarschijnlijkheid.

‘Maar waar we wel van overtuigd zijn, is dat de opwarming van de aarde een duidelijke invloed heeft op natuurrampen. Die evolutie is exponentieel en niet-lineair, wat ons dwingt om onze voorspellingsmodellen te herbekijken. Voordien waren die gebaseerd op waarnemingen uit het verleden. Nu moeten we er aannames in verwerken die veel onzekerder zijn. Daarbij weegt vooral de frequentie van natuurrampen door, nog meer dan de ernst ervan. Dit alles heeft een kostenplaatje. We moeten er dus van uitgaan dat de polissen zullen stijgen.’

Risico's nationaal bundelen

‘Een van de lessen die uit deze overstromingen kan worden getrokken, is dat het huidige systeem, met een geregionaliseerd Rampenfonds, niet is opgewassen tegen grote gebeurtenissen’, zegt Etienne Bouas-Laurent. ‘Samen met de federale en de regionale regeringen moet zeer snel een oplossing worden gevonden via een publiek-privaat model. Waarom zo'n partnerschap? Omdat de risico's van grote natuurrampen systemisch zijn: veel huizen en bedrijven worden tegelijk getroffen. Verzekeringsmechanismen alleen zullen niet volstaan om deze risico’s te “vergemeenschappelijken”. Boven een bepaald – berekend – risiconiveau, is overheidsinterventie noodzakelijk; eerder van het federale niveau dan van de regio’s. Om dergelijke risico's te dekken moeten deze worden gebundeld, en het dekken van natuurrampen heeft meer zin op nationaal dan op regionaal niveau. Via de sector voeren wij een intensieve dialoog met de autoriteiten om een doeltreffend model te ontwikkelen voor de toekomst.’

Duurzame investeringen

Verder wil de AXA Groep een preventieve rol spelen via acties die gegroepeerd zijn in de Net-Zero Insurance Alliance. ‘Een eerste initiatief is erop gericht onze beleggingsportefeuille koolstofneutraal te maken. Een tweede initiatief, dat in april van start is gegaan, verenigt acht van Europa's grootste verzekeraars en herverzekeraars rond een groener acceptatiebeleid, dat ertoe zal leiden dat de activiteiten van bepaalde ondernemingen als onverzekerbaar worden beschouwd omdat ze vervuilend zijn.’

De Net-Zero Insurance Alliance zal ertoe leiden dat de activiteiten van bepaalde ondernemingen als onverzekerbaar worden beschouwd omdat ze vervuilend zijn.

Etienne Bouas-Laurent
CEO AXA Belgium

De AXA Groep heeft ook een wereldwijd opleidingsprogramma voor haar medewerkers opgezet, dat zal worden uitgebreid naar scholen en bedrijven. Het gaat om negen interactieve modules om de oorzaken van de klimaatverandering en de risico's ervan te begrijpen. ‘We hebben gezien dat sommige van onze werknemers na het voltooien van dit programma zijn veranderd. Bovendien heeft de groep een wereldwijd plan voor duurzaam bosbeheer opgesteld, met een investering van ongeveer 1,5 miljard euro.’

Minder CO2-uitstoot

Ook AXA Belgium heeft maatregelen genomen. ‘We hebben onze CO2-uitstoot de afgelopen 5 jaar met 25 procent verminderd door ons hoofdkantoor te verhuizen naar een nieuwe, energie-efficiënte locatie die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. En we zijn van plan nog verder te gaan. We hebben minder verplaatsingen nodig door telewerk, onze bedrijfsvloot is in voortdurende evolutie en we blijven inzetten op digitalisering.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.