Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verzekeringen beschermen je niet tegen alle bedrijfsrisico’s

Tim Merci, head of consulting solutions bij verzekeringsmakelaar Marsh © Marco Mertens

Bedrijven hebben nood aan een goed risicomanagement om zich te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst. Dat gaat over veel meer dan verzekeringspolissen afsluiten.

‘Het gros van de bedrijfsrisico’s is niet verzekerbaar’, zegt Tim Merci, head of consulting solutions bij verzekeringsmakelaar Marsh. Bedrijven die alleen focussen op hun verzekeringspolissen hebben volgens de expert maar een beperkt zicht op hun werkelijke risicoprofiel. ‘Het komt erop aan alle bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en tijdig in te grijpen om die risico’s te beheersen. Daar draait risicomanagement echt om. Verzekeringen zijn maar één aspect.’

Klimaatrisico’s, cybercrime, geopolitieke instabiliteit, duurzaamheid: het zijn maar enkele van de grote aandachtspunten voor ondernemingen. ‘Het zijn allemaal zaken die een impact kunnen hebben op de operationele activiteiten, de afzetmarkten of de bedrijfsmarges. Bovendien worden al die uitdagingen steeds complexer’, zegt Merci. Hij geeft het voorbeeld van cybercriminaliteit. Zo’n aanval kan al meteen alle operationele activiteiten lamleggen in verschillende vestigingen over de hele wereld. ‘De impact van risico’s evolueert van eerder lokaal – zoals bijvoorbeeld de brand in een productiesite - naar een cumulatie van verschillende risico’s, zoals we zien bij cybercriminaliteit.’

Advertentie

Het komt erop aan alle bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en tijdig in te grijpen om die risico’s te beheersen. Daar draait risicomanagement echt om. Verzekeringen zijn maar één aspect.

Tim Merci
head of consulting solutions bij verzekeringsmakelaar Marsh

Maximaal beheersen

Precies omdat het risicolandschap uitdagender wordt, maakt verzekeringsmakelaar Marsh bewust de keuze om verder te kijken dan de verzekeringsportefeuille van ondernemingen. ‘We focussen meer op de omgang van bedrijven met de risico’s, hoe ze die in kaart brengen, de becijfering van de potentiële financiële impact en de identificatie van oplossingen om de risico’s maximaal te beheersen’, zegt Merci.

Voor de verzekerbare risico’s kan die analyse leiden tot de samenstelling van een meer optimale verzekeringsportefeuille. Maar evengoed kan ze uitmonden in de optimalisering van bedrijfsprocessen of de implementatie van nieuwe procedures om de blootstelling aan specifieke risico’s te reduceren. ‘Met risicomanagement kunnen bedrijven een veel pro-actiever beleid voeren.’

Niet alleen voor multinationals

Risicomanagement is niet alleen een noodzaak voor grote internationale ondernemingen. ‘Bij de grote familiebedrijven en kmo’s is risicobeheersing vaak een onderdeel van een ruimere functie. Vaak zien we bijvoorbeeld dat het de verantwoordelijkheid is van de financieel of operationeel directeur. Bij die bedrijven kan je vaak de grootste vooruitgang boeken, omdat door die verdeelde aanpak er niet altijd een compleet zicht is op het volledige risicoprofiel van de onderneming’, zegt Merci.

Grote internationale bedrijven staan vaak al verder. Doorgaans hebben ze een toegewijde risk manager. Maar ook zij kennen nog marge voor verbetering. ‘Soms stellen we vast dat de risk manager vooral focust op het verzekeringsluik en daarbij de niet-verzekerbare risico’s uit het oog verliest. Of we zien dat grote bedrijven de operationele risico’s niet integreren in hun strategische plannen.’

Met zo’n geïntegreerde risico-aanpak komen je strategische doelstellingen niet in het gedrang, bijvoorbeeld omdat je nadenkt over risicoreductie als je de groeidoelstellingen vastlegt. ‘Goed risicomanagement leidt tot sterkere bedrijfsvoering en biedt meer weerstand tegen externe calamiteiten zoals cyberaanvallen, chiptekorten of handelsoorlogen’, besluit Merci.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.