Het ABC van beleggingsfondsen

©MeDirect

Fondsen bieden heel wat voordelen zoals spreiding en een professioneel beheer. Maar vooraleer in fondsen te beleggen, moet u vertrouwd zijn met de aspecten van zo’n fonds. Wij lichten alvast zeven specifieke elementen toe.

Beleggingsfonds, wat is het?

Met een beleggingsfonds, officieel een ‘Instelling voor Collectieve Belegging’ of ICB, spreidt u uw geld gemakkelijk over verschillende aandelen, obligaties en/of andere financiële producten. Zelfs met een beperkt bedrag bouwt u zo al een goed gespreide beleggingsportefeuille.

Diversificatie

Een oude volkswijsheid zegt: ‘Leg niet al uw eieren in dezelfde mand.’ Deze regel geldt ook voor wie naar de beurs stapt: het is niet verstandig om al uw spaargeld in één aandeel te beleggen. Door een goede diversificatie of spreiding van uw kapitaal over meerdere activa, worden eventuele mindere prestaties van bepaalde beleggingen opgevangen door de andere. Een beleggingsfonds biedt u alvast de kans om in één moeite te beleggen in tientallen tot honderden effecten.

Soorten beleggingsfondsen?

Beleggingsfondsen zijn er in allerlei soorten. Er bestaan pure aandelenfondsen, obligatiefondsen, monetaire fondsen en vastgoedfondsen. Die beleggen elk in allerlei effecten binnen eenzelfde activaklasse. Daarnaast zijn er ook gemengde fondsen. Hiermee belegt u in diverse effecten binnen meerdere activaklassen: aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cash. De verdeling is doorgaans afhankelijk van de marktsituatie en van het beoogde risicoprofiel. Gemengde fondsen zijn vandaag het populairst, vanwege hun doorgedreven diversificatie.

Actief versus Passief

Een beleggingsfonds wordt niet altijd actief beheerd. Er bestaan bijvoorbeeld indexfondsen die een welbepaalde beursindex zo goed mogelijk trachten te kopiëren. Hun rendement loopt grotendeels gelijk met die index. Bij beleggingsfondsen mét een actief beheer proberen de beheerders het beter te doen dan hun benchmark. Dat gebeurt door specifieke keuzes te maken, die gebaseerd zijn op onder meer bedrijfs- en macro-economische analyses. Bij MeDirect heeft u een ruime keuze uit zowel actief als passief beheerde fondsen.

Waar fondsen kopen

Wie fondsen koopt via een gespecialiseerde online bank of broker, kan dit tegen lage (of zonder) instapkosten, vaak ook zonder bewaarloon. Bovendien is de keuze een heel pak groter dan bij de traditionele huisbankier.Als u bij uw huisbankier een fonds wil kopen dat belegt in Europese aandelen, dan is de kans groot dat u het fonds van de bank of ‘huisfonds’ aangeboden krijgt. Dat is niet altijd het best presterende fonds in zijn categorie. Bovendien kunnen de instapkosten hoog oplopen: tot soms 3 procent van uw inleg.

MeDirect kiest er bewust voor geen eigen huisfondsen aan te bieden maar wel een wereldwijde selectie van meer dan 500 fondsen, handige lijsten van topfondsen en kant-en-klare modelportefeuilles. De bank heeft haar verdienmodel zo opgezet dat u op 97% de fondsenselectie geen instap- en uitstpakosten betaalt.

Fiscaliteit

Of en hoeveel belastingen u betaalt, hangt af van het type beleggingsfonds.

  • Distributiefondsen keren regelmatig een dividend uit waarop u 30 procent roerende voorheffing moet betalen. Toch zijn die fondsen interessant als u een inkomen wilt halen uit uw vermogen.

  • Drie op de vier verkochte fondsen in ons land zijn kapitalisatiefondsen. De dividenden en de interesten van de aandelen en de obligaties worden automatisch herbelegd. Er wordt geen dividend uitgekeerd en dus is er ook geen roerende voorheffing. Maar bij de verkoop van het fonds betaalt u 1,32 procent beurstaks, die uw bank automatisch inhoudt.

Verkoopt u beleggingsfondsen - zowel distributie- als kapitalisatievarianten - die meer dan 25 procent (vanaf 2018 is dit vanaf 10%) van hun portefeuille in obligaties beleggen, dan moet u bij verkoop wel meerwaardebelasting betalen op de meerwaarde die gerealiseerd werd door het vastrentende gedeelte. Bij de verkoop van aandelenfondsen is geen meerwaardebelasting verschuldigd.

Risico

Beleggen op de beurs houdt altijd een risico in. Door uw portefeuille te spreiden met beleggingsfondsen, kan dit risico evenwel sterk verminderd worden. Maar de meeste fondsen bieden geen kapitaalbescherming, noch een gegarandeerde return. Volledig risicovrij beleggen kan dus niet. Bovendien zijn er kosten verbonden aan het actief beheer. Die wegen op het nettorendement en zijn ook verschuldigd bij slechte prestaties. Gelukkig kunt u bij MeDirect terecht voor een wereldwijde selectie van meer dan 500 fondsenzonder instap- en uitstapkosten.

Meer informatie over MeDirect?

www.medirectbank.be