Uitstekende eerste drie jaar MeDirect Vermogensbeheer

©CREDIT: Lieven Van Assche

Het MeDirect-beheer gebaseerd op strategische activaspreiding en een nauwgezette fondsenselectie, in samenwerking met de experts van Morningstar, vierde onlangs haar derde verjaardag. Met sterke resultaten over de hele periode: geannualiseerd brutorendement* van 2,97% voor het Defensief profiel, 6,04% voor het Evenwichtig profiel en 7,88% voor het Dynamisch profiel.

Bovenstaande rendementen zijn de geannualiseerde, met andere woorden de rendementen die het MeDirect beheer elk jaar leverde over de voorbije drie jaar. Iemand die van bij de start zou belegd hebben in het MeDirect-beheer kan terugblikken op een cumulatief rendement van 9,2% voor het Defensief profiel, 19,25% voor het Evenwichtig profiel en 25,6% voor het Dynamisch profiel.

Van deze rendementen gaat alleen nog een kleine beheersvergoeding, van 0,30 tot maximaal 0,61 procent per jaar , afhankelijk van het belegde bedrag. Andere kosten zijn er niet. De overheid wil echter ook een graantje meepikken. Maar MeDirect doet ook hier het werk voor u en weerhoudt eventuele taksen die van toepassing zijn.

De sterke prestaties over de voorbije drie jaar zijn een ideale gelegenheid voor een interview met Xavier De Pauw, de CEO van MeDirect, en Mark Preskett, Portfolio Manager bij Morningstar London.

MeDirect Bank introduceerde in 2013 als eerste online vermogensbeheer in ons land. Waarom?

Xavier De Pauw: ‘We waren inderdaad de eerste financiële speler die deze vernieuwende manier van vermogensbeheer in België lanceerde. Daar was een goede reden voor: toen al was tachtig procent van de Belgen ontevreden over de lage spaarrentes. Wellicht ligt dat percentage vandaag nog hoger. Toch merkten we vaak twijfels om de stap naar de beurs te zetten, door een gebrek aan tijd, kennis en ervaring. Dankzij online vermogensbeheer bieden we beleggers nu op een eenvoudige en goedkope manier toegang tot de financiële markten.’

MeDirect werkt hiervoor nauw samen met Morningstar. Wat is de meerwaarde van zo’n partner?

Mark: ‘Morningstar is een van de grootste onafhankelijke onderzoeksbureaus op het vlak fondsenanalyse ratings. Daarnaast beschikt Morningstar ook over een beleggingsafdeling die onder andere gespecialiseerd is in vermogensallocatie. Samen met de 120 specialisten van Morningstar stelt MeDirect gespreide portefeuilles samen. Daarin ligt de nadruk op activaspreiding en solide rendementen. MeDirect heeft geen eigen huisfondsen: samen met ons maken ze een wereldwijde  selectie van de fondsen bij verschillende gerenommeerde fondsenhuizen. Daardoor kan MeDirect te allen tijde haar objectiviteit vrijwaren.’

De portefeuilles worden actief beheerd. Ze worden aangepast wanneer er zich opportuniteiten of risico's voordoen op de financiële markten én wanneer de portefeuille begint af te wijken van uw profiel, bijvoorbeeld als één van de portefeuilles te veel gewicht in aandelen heeft voor een defensief profiel.

Hoe toegankelijk is deze vorm van vermogensbeheer precies?

Xavier De Pauw: ‘In tegenstelling tot bij een klassieke vermogensbeheerder kan je bij MeDirect al instappen vanaf 5.000 euro. Of je nu 5.000 euro of een miljoen euro wilt beleggen, je geniet steeds dezelfde kwalitatieve dienstverlening. Met behulp van enkele online vragen bepalen  we uw beleggersprofiel. Op basis daarvan stellen we dan een gespreide portefeuille op maat voor. Die wordt continu opgevolgd en indien nodig geherbalanceerd door onze experts. Wij doen dus al het werk voor de klant, maar uiteraard kan u de portefeuille op elk moment online inkijken.’

Meer informatie over MeDirect?

www.medirectbank.be

*Bovenstaande rendementen vermelden de brutorendementen (exclusief beheersvergoeding en mogelijke taksen) van 01/10/2014 – 30/09/2017. In het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen indicatie voor toekomstige prestaties, maar geven wel inzicht in de kwaliteit van de portefeuilles.