Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaam beleggen: wat zijn de mogelijkheden?

©Getty Images/iStockphoto

De vraag naar duurzame beleggingen groeit exponentieel. ’Dit is een trend die we duidelijk merken op ons beleggingsplatform, waar we duurzame fondsen aanbieden zonder te pushen,’ stelt Gilles Coens, Senior Product Manager bij MeDirect vast.

‘Duurzaam beleggen is niet meer weg te denken’, verklaart Coens. ‘Er zijn veel meer klanten dan vroeger die expliciet naar duurzaamheid zoeken.’

'En dat is goed nieuws, want die duurzaamheid heeft een impact op de volledige economie. Een bedrijf dat geen duurzaamheidsbeleid heeft, zal meer moeite ondervinden om beleggers aan te trekken. En die belegger kan u wel eens zijn, wanneer uw fondsbeheerders beslissen om een bepaald aandeel niet te kopen omwille van duurzaamheidscriteria. Dit zou dan problematisch kunnen uitdraaien voor deze slechte leerlingen.'

'Maar wat maakt een fonds nu duurzaam? Er zijn drie belangrijke criteria in het duurzaamheidsverhaal: Environment, Social & Governance, oftewel ESG':

  • ‘Environment’ of ook ‘omgeving’: meestal denken we aan inspannigen die bedrijven leveren omtrent ecologische aspecten, zoals onder andere hoe ze omgaan met energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.
  • ‘Social’ of ook ‘maatschappij’: hier kijkt men naar hoe een bedrijf omgaat met zijn werknemers en of ze voldoende gelijke kansen krijgen en gelijk behandeld worden, alsook hoe het bedrijf omgaat met zijn klanten.
  • ‘Governance’ of ook ‘deugdelijk bestuur’: hier gaat het over onder andere de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, het fiscaal beleid of nog, hoe het bedrijf de rechten van de aandeelhouders respecteert.

'Fondsen kunnen zich niet zomaar duurzaam noemen. Sinds kort zijn fondsbeheerders verplicht om het duurzaamheidsbeleid op te nemen in de prospectus (wettelijk verplichte informatie bij de aanbieding van financiële producten). We onderscheiden twee groepen fondsen: de fondsen met ‘ESG-Integratie’ en de ‘Sustainable of impact’-fondsen. De eerste groep hanteert die duurzaamheidscreteria bij het beheer als een van de variabelen, naast bijvoorbeeld financiële analyse. De tweede groep fondsen onderscheidt zich omdat duurzaamheid deel uitmaakt van het beleggingsbeleid. Dit zijn bijvoorbeeld fondsen die focussen op een portefeuille met bedrijven met een lage CO2-uitstoot, of die in hun beleid specifieke sectoren actief in olie en gas, tabak, wapens,... standaard uitsluiten.'

‘Door duurzaam te beleggen streeft u niet alleen naar financiële opbrengst, maar ook naar een betere samenleving.’

Gilles Coens
Senior Product Manager bij MeDirect

'Fondsbeheerders die deze criteria toepassen hebben dus ook een nieuwe dimensie gekregen bij het beheer van hun fondsen. Het gaat niet enkel om financiële cijfers, maar ook om duurzaamheidsgegevens die ze moeten verzamelen en analyseren. Het gaat om een zeer uitgebreid aantal datapunten die ze uit eigen analyse opstellen of die vandaag ook beschikbaar zijn in professionele tools.'

‘Er zijn een aantal beheerders die zich toespitsen op duurzaam beheer. Ik denk bijvoorbeeld aan RobecoSAM of Triodos’, aldus Coens. ‘Deze beheerders hebben als objectief voorzien in een volledig duurzaam aanbod’, gaat hij verder.

'Vaak bestaat het idee dat duurzame fondsen niet goed presteren, maar deze stelling is meer onjuist dan juist. Vroeger was het belegbaar universum misschien beperkt, maar intussen houden veel beursgenoteerde bedrijven er rekening mee dat duurzaamheid belangrijk is, waardoor veel meer bedrijven dus in aanmerking komen. Wat vooral te bemerken valt, is dat duurzaamheid de bedrijfsresultaten positief kan beïnvloeden. Bedrijven die geen (of een zwak) beleid hebben omtrent bijvoorbeeld lozing van afvalwater, arbeidsvoorwaarden, corruptie, enz. hebben een veel hoger risico op juridische vervolgingen, stakingen, afkeur van de gemeenschap enz. Deze risico’s kunnen uiteraard financiële gevolgen hebben. De duurzaamheidscriteria sluiten die natuurlijk niet 100% uit, maar gaan deze wel sterk reduceren.'

Hoe duurzaam beleggen?

'Er bestaat een brede waaier aan duurzame fondsen of fondsen die ESG-criteria integreren. Dit zowel van gespecialiseerde fondshuizen, maar we observeren ook dat het aanbod meer en meer groeit bij de traditionele beheerders. Velen hebben trouwens de ambitie om in de toekomst overal ESG-criteria te integreren.'

'ETF’s bieden tegenwoordig ook een oplossing. Bepaalde ETF’s gaan bijvoorbeeld ondanks het passieve karakter toch ESG-criteria gebruiken voor bepaalde uitsluitingen en over-/onderwegingen tegenover de index.'

Toch wat hulp nodig in de zee van mogelijkheden? MeDirect ontwikkelde samen met NN Investment Partners (NN IP) het beleggingsplan MeGreen. NN IP draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Op een paar uitzonderingen na integreren al hun fondsen ESG-criteria. De MeGreen-fondsen gaan een stapje verder want bij deze fondsen maakt duurzaamheid deel uit van het beleggingsbeleid - ze behoren dus tot de categorie duurzame fondsen. Ze bieden een globale oplossing voor de beleggers die duurzaamheid een belangerijk element vinden in hun belegginskeuze, en bieden eveneens de mogelijkheid om kapitaal op te bouwen met maandelijkse beleggingsplannen.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie