Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe behoudt u uw levensstandaard na uw pensioen?

Hoe behoudt u uw levensstandaard na uw pensioen? ©DOC

Reizen, etentjes en (klein)kinderen een financieel duwtje in de rug geven: hoe houdt u na uw pensioen dezelfde levensstandaard aan? Door zélf aan uw pensioen te werken. ‘Het is nooit te vroeg om hiermee te starten.’

Het wettelijk pensioen via de eerste pensioenpijler volstaat voor veel mensen niet om hun levensstandaard te behouden na hun professionele carrière. Een mogelijke oplossing? Een eigen appeltje voor de dorst verzamelen: via de opbouw van een aanvullend kapitaal in de tweede, derde én vierde pensioenpijler.

Tweede en derde pensioenpijler

De eerste pensioenpijler is uw wettelijk pensioen, de tweede ontstaat via bijvoorbeeld een spaarverzekering of pensioenfonds bij de werkgever. Zelfstandigen hebben het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ). En wie een vennootschap bezit, kan voor een individuele pensioentoezegging (IPT) kiezen. Daarna volgt de derde pensioenpijler, met pensioensparen als belangrijkste vorm. Dat is en blijft een belangrijke pijler, maar u kunt er slechts maximaal 1.260 euro per jaar mee opzijzetten.

De cruciale vierde pijler

Veel mensen zien de vierde pijler over het hoofd – en dat is onterecht, zegt Philippe Delva, CEO bij onlinebank MeDirect. ‘Want studies tonen aan dat het aanvullend pensioen en fiscaal sparen onvoldoende zijn om de pensioenkloof te dichten, ook al verhogen ze de pensioeninkomsten met gemiddeld 17 procent.’

‘Het aanvullend pensioen en fiscaal sparen zijn onvoldoende om de pensioenkloof te dichten, ook al verhogen ze de pensioeninkomsten met gemiddeld 17 procent.’

Philippe Delva
CEO bij MeDirect

Sparen via de vierde pijler – door zelf geld opzij te zetten – blijkt de belangrijkste vorm te zijn van kapitaalopbouw voor het pensioen. De Belg parkeert daarvoor voornamelijk geld op een spaarrekening. Maar omdat de inflatie hoger is dan de rentevoeten, verliest hij elk jaar aan koopkracht.

Alternatief voor een spaarrekening

Potentieel extra rendement is te halen voor wie iets meer risico neemt, en voor beleggingen kiest. Maar net dat hogere risico schrikt veel mensen af. Een beleggingsplan in fondsen verkleint het risico, want het spreidt de beleggingen niet alleen in de tijd, maar ook over activaklassen.

‘Hiermee belegt u automatisch en op regelmatige tijdstippen een vast bedrag in een korf van beleggingsfondsen’, verduidelijkt Philippe Delva. ‘Veel beleggingsexperts zijn het erover eens dat u zo een mooi kapitaal kunt opbouwen.’

Grotere koopkracht

Een beleggingsplan biedt verschillende voordelen. Periodiek beleggen kan trouwens ook via online vermogensbeheer, alleen wordt de portefeuille dan volledig voor u beheerd. Wie later voldoende kapitaal heeft opgebouwd, kan misschien ook wat vroeger met pensioen, stelt Philippe Delva. ‘De wettelijke pensioenleeftijd werd opgetrokken naar 67 jaar, maar niet iedereen ziet het zitten om zo lang te werken. Met vervroegd pensioen gaan, is een optie. Maar dat is alleen zinvol met voldoende extra aangelegd kapitaal, anders heeft het nadelige gevolgen voor uw pensioenbedrag én uw koopkracht.’

Financiële vrijheid

Een slim en strategisch aangelegd aanvullend pensioen bestaat uit een combinatie van pijlers. Niet toevallig wordt het pensioen vaak vergeleken met een stoel: die heeft vier poten nodig, want anders zit je wankel en oncomfortabel. Wie bewust omgaat met die vier pijlers maakt zich mogelijk ook financieel volledig vrij om nieuwe doelen te realiseren met het opgebouwde kapitaal. ‘Het is nooit te vroeg en zelden te laat om met een gespreid beleggingsplan te starten’, besluit Philippe Delva.

Een gespreid beleggingsplan zonder instap- en uitstapkosten?

Dat is een doordacht toekomstplan! Beleg nu bij MeDirect en ontvang een welkomstpremie tot 500 euro.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie