Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

MeDirect lanceert kant-en-klaar duurzaam beleggingsplan

68 procent van de klanten van de Belgische fondsenbank MeDirect vindt duurzaamheid belangrijk bij beleggingskeuzes, zo blijkt uit een recente rondvraag. Philippe Delva (MeDirect) en Didier Devreese (NN Investment Partners) vertellen hoe zij nauwgezet hun fondsenaanbod hierop afstemmen.

Wie duurzaam belegt, beloont organisaties die groen en ethisch verantwoord ondernemen. En niet alleen toekomstige generaties halen een mogelijk voordeel uit investeringen in landen en bedrijven die een positieve invloed hebben op milieu, maatschappij en de wereld waarin we leven.  Duurzame fondsen zijn gelijk aan traditionele fondsen, in die zin dat ze beleggen in activaklassen zoals aandelen en obligaties. Ze streven ook hetzelfde doel na en mikken op een financiële meeropbrengst. Duurzaam beleggen hoeft u niet te doen omdat u onbaatzuchtig bent.

MeDirect Duurzaam Beleggingsplan MeGreen

Hoe belangrijk is duurzaam beleggen voor MeDirect?

Philippe Delva (CEO bij MeDirect): ‘In ons brede aanbod van 500 beleggingsfondsen hebben we al sinds onze oprichting een ruime selectie duurzame fondsen van gerenommeerde fondsenhuizen. We gaan nu nog een stap verder, met de lancering van ons eerste duurzaam beleggingsplan. Daarmee kun je in één stap beleggen in een gespreide korf van duurzame fondsen, die beantwoorden aan strenge criteria rond milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG).’

MeDirect ontwikkelde deze portefeuille samen met NN Investment Partners. Wat is voor jullie het verschil tussen traditioneel en duurzaam beleggen?

Didier Devreese (Head of Sales & Marketing bij NNIP): ‘Net als hun traditionele tegenhangers beleggen duurzame fondsen in activaklassen zoals aandelen en obligaties. Maar de beheerder van een duurzaam fonds houdt bij de bedrijvenselectie niet alleen rekening met financiële criteria, maar ook met duurzaamheidscriteria. Eerst en vooral sluiten we een aantal controversiële bedrijfsactiviteiten uit: bont, wapens en bedrijven die zich bezondigen aan milieuvervuiling, mensenrechtenschendingen en dergelijke. We investeren alleen in ondernemingen die positieve inspanningen leveren rond milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Denk aan organisaties die hun CO2-uitstoot verminderen, hun arbeidsvoorwaarden kwalitatiever maken en transparant informatie aan de buitenwereld verschaffen.’

De fondsen bevatten ook obligaties. Hoe selecteren jullie die?

Didier Devreese: ‘Deels beleggen we in door overheden of bedrijven uitgegeven groene obligaties of green bonds. Die investeren in duurzame energie, groener openbaar vervoer, zuiver water enzovoort. Die obligaties worden op dezelfde manier geprijsd als traditionele obligaties, maar hun impact op het milieu is wel duidelijk meetbaar. Daarnaast kiezen we ook duurzame bedrijfs- en staatsobligaties.’

Dit duurzame beleggingsplan is dus een alles-in-één oplossing voor beleggers die zowel duurzaamheid als rendement nastreven?

‘Een duurzame aanpak kan juist een extra bron van rendement zijn'

Philippe Delva
CEO bij MeDirect

Philippe Delva: ‘Helemaal juist. Onze duurzame fondsenoplossing biedt een mooi gespreide portefeuille, focust op maatschappelijk verantwoorde thema’s én speelt dynamisch in op de marktomstandigheden.’

Hoe reageren jullie concreet op marktwijzigingen?

Didier Devreese: ‘Die bijsturingen gebeuren op basis van financiële, maar ook duurzame criteria. Dat hoeft geen rendement te kosten. Bedrijven die respectvol omgaan met de mens en het milieu, zijn op lange termijn vaak winnaars. Ook door op deugdelijk bestuur te focussen, vermijden we negatieve verrassingen in de portefeuille.’  

Duurzaam beleggen kan dus ook een positieve impact hebben op het rendement?

Philippe Delva: ‘Absoluut. Bedrijven die respectvol omgaan met mens en milieu voorkomen vaak verrassingen in de portefeuille. Hetzelfde geldt voor organisaties die focussen op deugdelijk bestuur. Kortom: een duurzame aanpak kan juist een extra bron van rendement zijn. ’

Kant-en-klaar duurzaam beleggingsplan

Philippe Delva (MeDirect) en Didier Devreese (NN Investment Partners) ©MeDirect

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie