Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Beleggers spelen cruciale rol in de klimaatstrijd’

Pascal Paepen (financieel expert), Sven Verstraete (Robeco), Filip Spitaels (Nordea AM), Laurent Lemmerling (NNIP) en Gilles Coens (MeDirect)

Duurzaam beleggen is geen trend, noch een hype, wel een onomkeerbare en onmisbare evolutie. De wealth-tech MeDirect organiseerde daar op 24 november een webinar over, met als moderator Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect.

‘Via duurzaam beleggen is het perfect mogelijk om met je geld bedrijven en sectoren te financieren die bijdragen aan een betere wereld’, zegt Pascal Paepen, financieel expert en lector aan de hogeschool Thomas More. Dat is een boodschap waar steeds meer beleggers oren naar hebben.

‘Uiteindelijk is het de logica zelve om te investeren in duurzame bedrijven’

Pascal Paepen
financieel expert en lector aan Thomas More Hogeschool

Vorig jaar was een recordjaar voor ESG-fondsen, met een wereldwijde instroom van zowat 650 miljard dollar. Daarmee vertegenwoordigen duurzame fondsen al 10 procent van de fondsenmarkt. ‘We verwachten dat duurzame fondsen al in 2025 de kaap zullen ronden van 50 biljoen dollar’, zegt Filip Spitaels van Nordea Asset Management. Het illustreert meteen hoe omvangrijk de duurzame shift is in de beleggerswereld. ‘Op maatschappelijk vlak is er een grote verandering aan de gang. We willen duurzamer leven en consumeren. Dan is het ook logisch dat beleggers bedrijven zoeken die daaraan voldoen’, zegt Sven Verstraete van Robeco.

Duurzame fondsen houden rekening met de zogenaamde ESG-criteria, een acroniem dat staat voor Environment, Social and Governance. Duurzaamheid draait niet alleen om de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat is uiteraard een belangrijke component. Maar ESG gaat ook over sociale uitdagingen, zoals onderwijs en de strijd tegen armoede. En de ‘G’ gaat over goed bestuur, denk maar aan een correct en rechtvaardig bonusbeleid van topmanagers of het vermijden van grensoverschrijdend gedrag.

‘We verwachten dat duurzame fondsen al in 2025 de kaap zullen ronden van 50 biljoen dollar’

Filip Spitaels
Nordea Asset Management

‘Duurzaam beleggen speelt in op fundamentele uitdagingen die een impact hebben op vele maatschappelijke domeinen. Daarom is het geen modegril, wel een noodzaak voor de lange termijn’, zegt Laurent Lemmerling van NN Investment Partners. ‘Er zijn enorme investeringen nodig in technologie en infrastructuur om tegen 2050 de transitie te maken naar een klimaatneutrale maatschappij. Dat zal alleen maar mogelijk zijn als beleggers investeren in ondernemingen die daaraan bijdragen’, aldus Lemmerling.

Financiële logica

Duurzaam beleggen vertrekt vanuit het streven naar een betere wereld. Tegelijkertijd zit er ook een financiële logica achter. ‘Door te focussen op duurzaamheid kunnen beleggers veel risico’s weren uit hun beleggingsportefeuille’, zegt Verstraete. Bedrijven die bijvoorbeeld niet investeren in de veiligheid van hun werknemers worden vroeg of laat misschien geconfronteerd met dramatische ongelukken. Dat kan leiden tot enorme reputatieschade en lang aanslepende rechtszaken, wat uiteindelijk een nefaste impact heeft op de aandeelhouderswaarde van het bedrijf. ‘Uiteindelijk is het de logica zelve om te investeren in duurzame bedrijven. Op financieel vlak zorgt dat voor meer stabiliteit, terwijl je er als belegger een sociaal dividend bovenop krijgt’, zegt Paepen.

‘De prijsstijgingen van fossiele energie speelden in het voordeel van traditionele energiebedrijven, maar ze zijn tegelijk een katalysator voor de markt van hernieuwbare energie’

Sven Verstraete
Robeco

Toch was 2022 geen goed jaar voor de duurzame belegger. Ondergraaft dat niet de redenering dat duurzaam beleggen ook goed is voor het rendement? ‘Op korte termijn is een terugval altijd mogelijk. Maar op lange termijn zullen stabiele bedrijven met een goed ESG-profiel beter presteren’, aldus Spitaels.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom duurzame beleggingsfondsen dit jaar tegenwind kregen. Zo hebben ze een grotere blootstelling aan groeibedrijven. Die zijn heel rentegevoelig en werden hard geraakt door de beslissingen van centrale banken om de rente te verhogen. Daardoor kwam de waardering van de groeibedrijven onder grote druk. Tweede reden is dat de exploderende gas- en olieprijzen grote winsten bezorgden aan de traditionele energiebedrijven, die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen. En het zijn precies die energiebedrijven die vaak worden geweerd uit duurzame beleggingsfondsen. Duurzame energiebedrijven, die focussen op wind- of zonne-energie werden daarentegen geconfronteerd met slinkende winstmarges wegens de stijgende grondstoffenprijzen.

‘Er zijn enorme investeringen nodig in technologie en infrastructuur om tegen 2050 de transitie te maken naar een klimaatneutrale maatschappij’

Laurent Lemmerling
NN Investment Partners

‘Beleggers moeten beseffen dat er binnen een economische cyclus altijd periodes zijn dat de ene sector beter presteert dan de andere. Het komt er vooral op aan om de lange termijn voor ogen te houden’, zegt Verstraete. Hij geeft het voorbeeld van de energietransitie. ‘Die is duidelijk ingezet en die trend wordt niet meer teruggedraaid. De prijsstijgingen van fossiele brandstoffen speelden dit jaar in het voordeel van traditionele energiebedrijven, maar tegelijk zijn ze een katalysator voor de markt van hernieuwbare energie, als alternatief voor de dure fossiele brandstoffen.’

Impact

Veel fondsen omschrijven zichzelf als duurzaam. Toch is het voor beleggers niet altijd even makkelijk om uit te maken hoe duurzaam een fonds precies is. Want er is niet één definitie die perfect omschrijft wat duurzaam is en wat niet. ‘Europese regelgeving biedt op dat vlak wel steeds meer houvast’, zegt Lemmerling. Hij verwijst naar de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dat is een Europese regelgeving die ernaar streeft om duurzaamheid te definiëren. Bovendien zijn fondsenhuizen sinds vorig jaar ook verplicht hun fondsen in te delen bij een SFDR-categorie. Artikel 6-fondsen hebben geen duurzaamheidskenmerken, artikel 8-fondsen hebben wel duurzaamheidskenmerken en artikel 9-fondsen gaan nog een stap verder door concrete duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren. In het prospectus van een beleggingsfonds kunnen beleggers achterhalen tot welke duurzaamheidscategorie een fonds behoort.

Heeft dit artikel u zin gegeven om te beleggen? MeDirect biedt een gediversifieerd gamma beleggingsfondsen van meer dan 60 fondsenhuizen aan. U vindt er het product dat aan uw verwachtingen en doelen voldoet. Word nu klant of log in via www.medirect.be

Het duurzame beleggingslandschap zal ook de komende jaren aan sneltreinvaart evolueren. Beleggers worden veeleisender. ‘Steeds meer beleggers zijn op zoek naar bedrijven die niet alleen ESG-criteria integreren, maar die daadwerkelijk het verschil kunnen maken en impact hebben op de wereld’, zegt Lemmerling. Bovendien valt het te verwachten dat er de komende jaren ook meer aandacht zal gaan naar de ‘S’ in ESG. Spitaels: ‘Door de urgentie van de klimaatopwarming is er minder aandacht gegaan naar het sociale aspect van ESG. Maar als de coronapandemie iets heeft aangetoond, dan is het wel dat ook de strijd tegen sociale ongelijkheid een prioriteit moet zijn. Kijk maar naar de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Zowat 60 procent van die doelstellingen is verbonden aan sociale kwesties. Ook om die uitdagingen aan te pakken is er enorm veel geld nodig. Dat thema wordt minstens zo belangrijk als de strijd tegen de klimaatopwarming.’

Benieuwd naar meer?

Het webinar is online te herbekijken. Samen met fondsenhuizen NN Investment Partners, Robeco en Nordea Asset Management geeft MeDirect u uitleg over de wereld van duurzaam beleggen.

Bekijk het webinar

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.