Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'De samenstelling van een gespreide portefeuille is voer voor specialisten'

v.l.n.r: Olivier Van Haute, Stacey Notteboom, Gilles Coens, Eric Pittomvils en Pascal Paepen.

De tijd dat beleggers met een vast percentage aandelen en obligaties een gespreide beleggingsportefeuille kunnen samenstellen is voorbij. Een gezonde spreiding is een constante evenwichtsoefening.

‘Leg niet al je eieren in één mand’ is met voorsprong het meest geciteerde beursadvies. Terecht ook. ‘Met een gezonde spreiding over verschillende activa beperken beleggers de risico’s van hun beleggingsportefeuille’, zegt Pascal Paepen, Professor Bank & Beurs aan de KU Leuven en lector aan de Thomas More Hogeschool. Hij deed die uitspraak tijdens het webinar van de wealth-tech MeDirect. Want wie alle spaarcenten in één aandeel stopt, is afhankelijk van de prestaties van dat ene aandeel. Loopt het met dat aandeel mis, dan is dat een ramp voor de spaarcenten.

Met een gezonde spreiding over verschillende activa beperken beleggers de risico’s van hun beleggingsportefeuille.

Pascal Paepen
Professor Bank & Beurs aan de KU Leuven en lector aan Thomas More Hogeschool

Beleggers die daarentegen in een groot aantal aandelen investeren, moeten niet wakker liggen van één aandeel dat minder presteert. Maar diversificatie gaat ook over evenwichtig beleggen in de verschillende activaklassen, want beleggers die hun hele vermogen investeren in aandelen, blijven kwetsbaar voor een brede correctie van de aandelenmarkt. Daarom spreiden beleggers hun vermogen best ook over andere activa zoals obligaties, vastgoed, grondstoffen of cash.

Gemengde fondsen

Er zijn tal van oplossingen voor beleggers die zoeken naar een brede diversificatie over verschillende activaklassen heen. Het gaat dan over gemengde fondsen of multi-assetfondsen. In tegenstelling tot de klassieke aandelen- of obligatiefondsen stellen de beheerders van gemengde fondsen een portefeuille samen met zowel aandelen als obligaties en eventueel nog andere activa.

Olivier Van Haute, Degroof Petercam Asset Management

Gemengde fondsen bieden het voordeel dat beleggers niet zelf op zoek moeten naar de optimale verdeling tussen de activaklassen. ‘De allocatie gebeurt door de beheerders van die fondsen. Die professionals volgen de financiële markten van nabij en schakelen snel bij veranderende marktomstandigheden’, zegt Olivier Van Haute van Degroof Petercam Asset Management. Zo kan een fondsbeheerder van een gemengd fonds na een analyse van zowel de macro-economie als de marktomstandigheden beslissen om meer Amerikaanse aandelen op te nemen in de portefeuille en tegelijkertijd ook obligaties uit groeilanden. Dergelijke analyses maken is voor de doorsneebeleggers toch minder evident.

Ook op het vlak van risicobeheer bieden gemengde fondsen een voordeel. Olivier Van Haute: ‘Beheerders van die fondsen analyseren de risico’s van de portefeuilles en volgen die ook continu op. Bij beleggers die zelf hun fondsenportefeuille samenstellen is dat toch vaak een blinde vlek.’ Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat een belegger die wil inspelen op Amerikaanse groeiaandelen daarvoor drie verschillende fondsen uitkiest. Met zo’n spreiding moeten de risico’s wel breed gediversifieerd zijn, zo lijkt het wel. Maar van een diversificatie blijft niet veel over als die drie fondsen allemaal grote posities hebben in dezelfde bedrijven.

De beheerders van een gemengd fonds analyseren de risico’s van de portefeuille en volgen die ook continu op.

Olivier Van Haute
Degroof Petercam Asset Management

Gemengde fondsen bieden dus in één beleggingsfonds al meteen een brede spreiding over verschillende activaklassen heen. Dat gebeurt bovendien heel kostenefficiënt. Beleggen in een gemengd fonds kan doorgaans al voor beperkte bedragen. Wie zo’n gespreide portefeuille zelf wil samenstellen, heeft daarvoor een veel groter kapitaal nodig.

Carte blanche

Eric Pittomvils, vermogensbeheerder Flossbach von Storch

Zowat 20 jaar geleden volstond het om een beleggingsportefeuille samen te stellen met de helft aandelen en de helft obligaties. Daarna ontstonden de profielfondsen: dynamische beleggers kregen een portefeuille met pakweg 70 procent aandelen en 30 procent obligaties, defensieve beleggers kozen de omgekeerde verhouding. Gemengde fondsen pakken het anders aan. ‘Daar wordt op voorhand geen vaste verhouding vastgelegd tussen aandelen en obligaties. Er zijn zelfs gemengde fondsen die het aandelenpercentage kunnen optrekken naar 100 procent, maar dat ook evengoed kunnen herleiden naar nul’, zegt Eric Pittomvils van vermogensbeheerder Flossbach von Storch. ‘Bij fondsen met maximale flexibiliteit krijgen de beheerders carte blanche om zelf de optimale activaspreiding te bepalen. Dat dwingt hen om daarover continu goed na te denken. En hoe groter hun keuzemogelijkheid, hoe groter ook hun verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.’

Bij fondsen met maximale flexibiliteit krijgen de beheerders carte blanche om zelf de optimale activaspreiding te bepalen.

Eric Pittomvils
Vermogensbeheerder Flossbach von Storch

Opportuniteiten

Stacey Notteboom, M&G Investments

Zeker in de huidige woelige marktomstandigheden kan het beleggers gemoedsrust geven om niet zelf te moeten instaan voor de optimale activaspreiding. Dat is echt specialistenwerk. ‘Veel beleggers laten zich leiden door de activa die het jaar daarvoor goed hebben gepresteerd en maken daardoor allemaal dezelfde keuzes. Net dat is gevaarlijk’, zegt Stacey Notteboom van M&G Investments. In plaats van te kijken wat recent goed presteerde, komt het er toch op aan om een diepgaande analyse te maken van wat er nu allemaal gebeurt. ‘Terwijl vorig jaar groeiaandelen erg in trek waren bij beleggers, kiezen wij nu meer in de richting van defensieve aandelen, van bijvoorbeeld infrastructuur-, nuts- en energiebedrijven. Want als er morgen een recessie komt, dan zijn de bedrijven in het voordeel die producten en diensten aanbieden die mensen onverminderd nodig hebben. Obligaties hebben ook nog altijd een plaats in de portefeuille, maar ook hier is spreiding cruciaal. In Europa vormen de stijgende energieprijzen en oplopende inflatie een groot risico, maar dat speelt minder in de Verenigde Staten en bepaalde groeilanden. Hier komt het dus op aan om te spreiden over verschillende landen die zowel fundamenteel als macro-economisch sterk staan.’ Het illustreert meteen waarmee beleggers allemaal rekening moeten houden als ze zelf een gespreide beleggingsportefeuille willen samenstellen.

Veel beleggers laten zich leiden door de activa die het jaar daarvoor goed hebben gepresteerd en maken daardoor allemaal dezelfde keuzes. Net dat is gevaarlijk.

Stacey Notteboom
M&G Investments

Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Tegelijkertijd moeten beleggers beseffen dat de keuze voor een gemengd fonds wel een brede spreiding garandeert, maar dat de prestaties van dat fonds nog altijd afhankelijk zijn van de beleggingsovertuiging van dat ene fondsenhuis. Zo zien sommige beheerders van gemengde fondsen kansen in de obligatiemarkt, terwijl andere daar net van wegblijven. ‘Het komt er niet alleen op aan om te spreiden over aandelen en obligaties, maar ook over beheerders. Want ook daartussen zijn er soms grote verschillen’, besluit Gilles Coens van MeDirect.

Geïnteresseerd om meer te weten over diversificatie?

Herbekijk het webinar met als gasten economisch expert Pascal Paepen en de fondsenhuizen Degroof Petercam Asset Management, M&G en Flossbach von Storch.

Bekijk de video

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.