Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Vlnr. Karel Vanhuysse, Yannick Nelissen Grade, Christophe Vande Walle, Pascal Paepen en Gilles Coens

Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren. Om daarvan te profiteren, kunnen beleggers megatrends een plaats geven in hun beleggingsportefeuille. Deze megatrends vormden de kern van het webinar georganiseerd op 26 april door de wealth-tech MeDirect. Een verslag.

‘Verstandige beleggers houden de lange termijn voor ogen. Ze kijken doorheen de waan van de dag en richten hun blik op de zaken die fundamenteel belangrijk zijn. Daarbij kunnen de megatrends zeker houvast bieden’, zegt Pascal Paepen, financieel expert en lector aan Thomas More Hogeschool. Hij deed die uitspraak tijdens een webinar van onlinebelegginsbank MeDirect. ‘Om te kunnen beleggen op de lange termijn moeten beleggers weten in welke richting de wereld en de economie uitgaan, tot zover dat mogelijk is natuurlijk. Daarvoor is het nuttig om de megatrends in de gaten te houden. Dat zijn evoluties die de komende decennia een fundamentele impact zullen hebben op de maatschappij, de economie en zelfs op ons dagelijks leven.’

De digitale transformatie is niets minder dan de vierde industriële revolutie, met data als de nieuwe olie

Christophe Vande Walle
Franklin Templeton Investments

De klimaatopwarming is een voorbeeld van een megatrend. Als een gevolg daarvan is ons energiesysteem in volle transformatie: weg van fossiele brandstoffen en helemaal in de richting van hernieuwbare energie. Die evolutie heeft meteen ook een impact op onze mobiliteit en de auto-industrie, die volop de omschakeling maakt naar elektrische voertuigen. En het heeft gevolgen voor de manier waarop we bouwen en renoveren, want energiezuinig wonen is de nieuwe norm. Andere megatrends zijn de demografie (denk maar aan een verouderende bevolking, de wereldwijde verstedelijking of de groei van de middenklasse in de groeimarkten), de digitalisering, robotisering en het tekort aan water.

Fondsen

Beleggers kunnen megatrends op verschillende manieren een plaats geven in hun beleggingsportefeuille. De meer dynamische beleggers kunnen rechtstreeks investeren in themafondsen die gelinkt zijn aan zo’n thema. Ze kunnen er dan de thema’s uitpikken waar ze zelf het meeste voeling mee hebben of waar ze zelf het meeste belang aan hechten. Omwille van de diversificatie wordt doorgaans afgeraden om een volledige beleggingsportefeuille samen te stellen met themafondsen. ‘Veel beleggers hanteren een satelliet-strategie, waarbij ze naast hun gespreide kernportefeuille enkele themafondsen selecteren die inspelen op specifieke trends’, vertelt Pascal Paepen. Die aanpak biedt het voordeel dat een belegger enkele van zijn persoonlijke overtuigingen kan toevoegen aan zijn portefeuille. Voor beleggers die niet meteen zelf een voorkeur hebben voor specifieke thema’s, bestaan er ook overkoepelende fondsen die de beleggingskansen van verschillende megatrends bundelen.

Als beleggingen inhaken op fundamentele evoluties, zorgt dat voor gemoedsrust bij de belegger

Pascal Paepen
Financieel expert en lector aan Thomas More Hogeschool

Volatiliteit

Megatrends zijn geen modeverschijnselen die tegen volgend jaar hun relevantie verliezen. Het zijn evoluties die de komende decennia ons leven zullen bepalen. ‘Voor beleggers biedt dat meteen het grote voordeel dat de megatrends een vorm van zekerheid bieden. Veel beleggers schieten in paniek als de aandelenmarkten op een dag eens twee procent zakken. Maar als een belegger weet dat zijn beleggingen inhaken op fundamentele evoluties die op de lange termijn standhouden, dan zorgt dat voor gemoedsrust’, gaat Pascal Paepen verder.

Dat neemt niet weg dat ook beleggingsfondsen die inspelen op megatrends onderhevig zijn aan de volatiliteit van de financiële markten. ‘Al onze themafondsen – die gekoppeld zijn aan megatrends – zijn aandelenfondsen. Ook deze fondsen krijgen het moeilijk als ze worden geconfronteerd met rentestijgingen, hoge inflatie of de oorlog in Oekraïne. In die zin verschillen ze niet van reguliere fondsen’, zegt Karel Vanhuysse van Pictet Asset Management.

Tegelijkertijd veranderen al deze kortetermijnevoluties niets aan de vooruitzichten op de lange termijn. Neem nu de bevolkingsgroei. We kijken de komende decennia aan tegen een globale bevolkingstoename van meer dan twee miljard mensen. Die evolutie blijft overeind, wat er ook gebeurt op de financiële markten. En dus blijft er de komende decennia een grote vraag naar producten en diensten die een antwoord bieden op de uitdagingen die gepaard gaan met zo’n bevolkingsgroei. ‘Megatrends zijn onvermijdbare evoluties die vormgeven aan onze toekomst. Bedrijven die erin slagen de juiste oplossingen aan te bieden, zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren’, vertelt Karel Vanhuysse.

Het heeft geen zin om te investeren in een thema waar wereldwijd slechts dertig beursgenoteerde bedrijven op inspelen

Yannick Nelissen Grade
Fidelity international

Beleggingsuniversum

Het spotten van een megatrend is één ding. Het is nog iets anders om bedrijven te vinden die daarvan profiteren. ‘Megatrends zijn zo’n allesomvattende thema’s dat alleen met een actieve beleggingsaanpak een goede beleggingsportefeuille kan worden samengesteld’, weet Christophe Vande Walle van Franklin Templeton Investments. Hij geeft het voorbeeld van de digitale transformatie, die inhaakt op heel uiteenlopende domeinen: van streamingdiensten over cybersecurity naar betaaldiensten tot zelfs zelfrijdende wagens. ‘Die digitale transformatie is niets minder dan de vierde industriële revolutie, met data als de nieuwe olie. Dat biedt veel beleggingskansen, maar tegelijkertijd is het een grote uitdaging om er binnen dat grote universum de juiste trends en bedrijven uit te pikken.’

Bedrijven die erin slagen de juiste oplossingen voor megatrends aan te bieden, zullen een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren

Karel Vanhuysse
Pictet Asset Management

Ook Karel Vanhuysse erkent dat het identificeren van de langetermijntrends slechts de eerste stap is. Zo heeft Pictet Asset Management de voorbije jaren veertien verschillende beleggingsthema’s bepaald. ‘Voor elk van die thema’s bekijkt de fondsbeheerder welke verschillende megatrends voor dat specifieke thema relevant zijn. Vervolgens wordt nagegaan welke uitdagingen die megatrends met zich meebrengen binnen dat thema. En dan komt het erop aan om de bedrijven met innovatieve producten en diensten te vinden die een oplossing bieden voor de problemen waartegen we aankijken binnen een beleggingsthema.’

Het beleggingsuniversum moet ook voldoende groot zijn. ‘Uiteraard is structurele groei belangrijk voor een specifiek thema. Maar het is minstens even cruciaal dat er voldoende beursgenoteerde bedrijven zijn die investeringswaardig zijn. Het heeft geen enkele zin om te investeren in een thema waar wereldwijd slechts dertig bedrijven op inspelen. Zo kan geen gediversifieerd beleggingsfonds samengesteld worden’, stelt Yannick Nelissen Grade van Fidelity international. ‘Bovendien moet de aandelenselectie in staat zijn om een hoger rendement te realiseren dan de MSCI Global, een van de meest gespreide indexen. Anders zou een belegger even goed kunnen beleggen in een wereldwijd aandelenfonds.’

‘In 2022 zijn we gestart met het webinar MeInvest om onze klanten en toekomstige klanten te begeleiden bij hun beleggingen. Het doel? De klanten informeren over actueel economisch nieuws en over de onderwerpen waar beleggers het best rekening mee houden.

Dit jaar organiseren we vijf webinars, in samenwerking met Pascal Paepen en twaalf Asset Managers. We starten telkens met een eerder macro-economische benadering waarin ik Pascal Paepen interview, vervolgens is er een debat met drie asset managers. En tot slot antwoorden we op de vragen die de deelnemers tijdens het seminarie gesteld hebben. De vorige edities en alle andere informatie over de volgende webinars vindt u op onze website.’

Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Geïnteresseerd om meer te weten over de tendensen van de toekomst?

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.